Μαθήματα

Τα μαθήματα που εμφανίζονται αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών 2012 στο οποίο είναι ενταγμένοι οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 έως 2022-2023.

Φοιτητές/ριες που εισήχθησαν σε διαφορετικά έτη παρακαλούνται αναλόγως του έτους εισαγωγής των να ανατρέξουν στο Πρόγραμμα Σπουδών 2022 ή στους διαθέσιμους έντυπους Οδηγούς Σπουδών για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μαθήματα.

ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟECTS
ΜΑΥ202Eφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι16
ΧΜΥ201Xημεία15
ΜΑΥ201Γενικά Μαθηματικά Ι16
ΓΘΥ201Γενική Φυσική Ι (Μηχανική)18
ΗΥΥ501Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής15
ΜΑΥ203Γενικά Μαθηματικά ΙΙ25
ΓΘΥ202Γενική Φυσική ΙΙ (Θερμότητα - Θερμοδυναμική)28
ΓΘΥ203Γενική Φυσική ΙΙΙ (Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός)28
ΓΘΥ501Γενικό Εργαστήριο25
ΗΥΥ201Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική24
ΜΑΥ206Γενικά Μαθηματικά ΙΙΙ36
ΓΘΥ204Γενική Φυσική IV (Οπτική - Κυματική)38
ΕΦΥ501Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων35
ΜΑΥ204Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ36
ΑΠΥ201Φυσική Ατμόσφαιρας & Περιβάλλοντος35
ΓΘΥ205Γενική Φυσική V (Νεώτερη Φυσική)48
ΓΘΥ502Εργαστήριο Οπτικής44
ΗΤΥ201Ηλεκτρονική45
ΓΘΥ206Θεωρητική Μηχανική48
ΜΑΥ205Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής45
ΑΑY201Αστρονομία - Αστροφυσική57
ΓΘY503Εργαστήριο Ατομικής Φυσικής54
HTY502Εργαστήριο Ηλεκτρονικής54
ΓΘY207Κβαντομηχανική Ι58
ΠΣY201Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων57
ΣΣY501Εργαστήριο Δομής των Υλικών64
ΠΣY501Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Ι 64
ΓΘY210Ηλεκτρομαγνητισμός69
ΓΘY208Κβαντομηχανική ΙΙ66
ΓΘY209Στατιστική Φυσική67
ΣΥY201Φυσική Στερεάς Κατάστασης78
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟECTS
ΒΙΕ101Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός74
ΒΙΕ102Ιατρική Φυσική - Δοσιμετρία74
ΠΣΕ203Κοσμική Ακτινοβολία 74
ΓΘΕ201Μετρολογία- Συστήματα Ποιότητας 74
ΑΜΕ501Πρακτική Άσκηση 74
ΔΨΕ904Σεμινάριο: Θέματα Διδακτικής Φυσικής72
ΕΦ΅Ε205Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Υλικά στη Συντήρηση Έργων Τέχνης74
ΣΥΕ201Φυσική των Μετάλλων 74
ΕΦΕ208Φυσική υγρών και εφαρμογές στην επιστήμη υλικών 74
ΧΜΕ201Φυσικοχημεία74
ΓΘΕ212Χαοτική Δυναμική74
ΓΛΕ501Αγγλικά84
ΜΑΕ203Αριθμητική Ανάλυση 84
ΒΙΕ104Βιολογία84
ΓΘΕ207Γεωμετρική Οπτική και Εφαρμογές 84
ΓΓΕ401Γεωφυσική - Σεισμολογία 84
ΔΨΕ502Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας84
ΗΤΕ502Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 84
ΙΦΕ103Ιστορία και φιλοσοφία της Φυσικής84
ΑΜΕ201Μεθοδολογία Παρουσίασης Θεμάτων Φυσικής 84
ΑΠΕ201Μετεωρολογία 84
ΕΠΕ202Παραγωγή Ενέργειας από Πυρηνικές και Συμβατικές Πηγές84
ΜΑΕ201Πιθανότητες - Στατιστική 84
ΑΜΕ501Πρακτική Άσκηση 84
ΠΣΕ202Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος 84
ΔΨΕ904Σεμινάριο: Θέματα Διδακτικής Φυσικής82
ΚΟΕ601Τεχνολογία-Υλικά και Οικονομικό, Κοινωνικό Περιβάλλον84
ΣΥΕ202Φυσική των Υλικών 84
ΕΦΕ206Φωτονική και Εφαρμογές84
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟECTS
ΒΙΕ103Βιοφυσική74
ΓΘΕ208Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων – Κεραίες – Μικροκύματα 74
ΔΨΕ501Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής 74
ΠΣΕ501Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής II 74
ΓΘΕ206Θεωρητική Στατιστική Φυσική Στερεάς Κατάστασης 74
ΓΘΕ205Κβαντομηχανική III 74
ΣΥΕ204Κρυσταλλοδομή και Εφαρμογές 74
ΜΑΕ202Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής II 74
ΕΦΕ203Μη Γραμμικά Κυκλώματα 74
ΓΘΕ203Μηχανική των Ρευστών74
ΗΤΕ201Μικροηλεκτρονική 74
ΑΑΕ103Πλανητικά Συστήματα και Διαστημική Εξερεύνηση 74
ΑΜΕ701Πτυχιακή εργασία - Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία 78
ΣΥΕ206Φυσική και Τεχνολογία Ημιαγωγικών Διατάξεων 74
ΗΥΕ201Ψηφιακά Συστήματα 74
ΗΥΕ202Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 84
ΑΠΕ102Ατμοσφαιρική Διάχυση και Διασπορά 84
ΑΠΕ101Ατμοσφαιρική Τεχνολογία 84
ΓΘΕ210Γενική Θεωρία Σχετικότητας 84
ΕΦΕ202Γραμμικά Κυκλώματα 84
ΓΘΕ211Εισαγωγή στη Φυσική Ιονισμένων Αερίων (Φυσική Πλάσματος)84
ΠΣΕ206Επιταχυντές και Ανιχνευτές στην Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική84
ΗΤΕ501Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων 84
ΣΥΕ402Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 84
ΠΣΕ101Θέματα Πυρηνικής θεωρίας 84
ΓΘΕ209Κβαντική Οπτική - Laser 84
ΑΑΕ102Κοσμολογία 84
ΣΥΕ205Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές 84
ΕΠΕ101Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Μεταβολές 84
ΠΣΕ207Πειραματική Θεμελίωση της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 84
ΓΘΕ204Προβλήματα Κβαντικής Φυσικής 84
ΑΜΕ701Πτυχιακή εργασία - Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία 88
ΑΑΕ101Ραδιοαστρονομία – Αστρονομία σε Μη Οπτικά Μήκη Κύματος84
ΓΘΕ214Υπολογιστική Φυσική Υλικών84
ΒΙΕ201Φυσική Ακτινοβολιών και Εφαρμογές Ραδιοϊσοτόπων 84
Erasmus+ course

Οι φοιτητές/τριεσ θα πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα Κορμού και σε 12 συνολικά μαθήματα Επιλογής, τα οποία θα πρέπει να κατανέμονται ως εξής:

  • 4 μαθήματα Βασικών Επιλογών
  • 3 μαθήματα Γενικών Επιλογών
  • 3 μαθήματα Ειδικών Επιλογών
  • 2 μαθήματα από το τις ομάδες Eιδικών ή/και Γενικών Επιλογών

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.