Γενικών Επιλογών

Παραγωγή Ενέργειας από Πυρηνικές και Συμβατικές Πηγές
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕ202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Σαββίδης Ηλίας

Ενέργεια από ορυκτά καύσιμα
•    Η κρίση της Ενέργειας
•    Τα ορυκτά καύσιμα
•    Θερμικές μηχανές και θερμική μόλυνση
•    Εκπομπές ρύπων από χρήση ορυκτών καυσίμων
Ενέργεια από πυρηνικά καύσιμα
•    Το νετρόνιο
•    Αλληλεπίδραση νετρονίων με την ύλη
•    Επιβράδυνση νετρονίων
•    Διάχυση νετρονίων
•    Πυρηνικός αντιδραστήρας και κρίσιμη κατάσταση
•    Πυρηνικά κατάλοιπα
•    Θερμοπυρηνική σύντηξη
•    Επιλογή της καλύτερης ενέργειας
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Πυρηνική Ενέργεια και Ορυκτά Καύσιμα, Κωδικός Επιλογής: 33133237, Συγγραφείς: Σαββίδης Ηλίας, ISBN: 9789609551090, Εκδόσεις: C.CityPublish
  • 2. Πυρηνική Ενέργεια και Τεχνολογικές Εφαρμογές, Κωδικός Επιλογής: 102117623, Συγγραφείς: Πολυζάκης Απόστολος, ISBN: 9786188496538, Εκδόσεις: Πολυζάκης Απόστολος & ΣΙΑ ΕΕ (PowerHeatCool)

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.