Ειδικών Επιλογών

Κοσμολογία
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΑΕ102
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Τσάγκας Χρήστος

Νευτώνεια κοσμολογία. Μοντέλα Friedmann. Δυναμική, κινηματική και γεωμετρία των μοντέλων Friedmann. Λύσεις των εξισώσεων Friedmann. Στοιχεία σχετικιστικής κοσμολογίας. Το σενάριο της Μεγάλης Έκρηξης και οι βασικές εποχές του. Το πληθωρισμικό σενάριο, η εποχή Planck και τα αρχικά στάδια της εξέλιξης του σύμπαντος. Εισαγωγή στην θεωρία των κοσμολογικών διαταραχών. Νευτώνειες γραμμικές διαταραχές και τα σενάρια δημιουργίας των γαλαξιών. Σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Το μικρό βιβλίο της μεγάλης έκρηξης, Κωδικός Επιλογής: 15529, Συγγραφείς: HoganGraigJ., ISBN: 9789602214343, Εκδόσεις: Αλεξάνδρεια

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.