Βασικών Επιλογών

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
AΠE202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Μελάς Δημήτριος

Τουρπάλη Κλεαρέτη

•    Εισαγωγή: Η αιτία των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων. Βιωσιμότητα και Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Περιβαλλοντική Φιλοσοφία και Ηθική.  
•    Ατμοσφαιρική Ρύπανση : Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή. Χρόνος παραμονής. Βιογεωχημικοί κύκλοι. Είδη ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ανθρακικές ενώσεις – Πηγές, Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες, Επιπτώσεις. Ενώσεις του Θείου– Πηγές, Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες, Επιπτώσεις. Ενώσεις του Αζώτου– Πηγές, Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες, Επιπτώσεις. Αιωρούμενα Σωματίδια– Πηγές, Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες, Επιπτώσεις.
•    Περιβαλλοντική Μετεωρολογία: Βασικές έννοιες θερμοδυναμικής και υδροστατικής. Βασικοί ορισμοί και έννοιες που σχετίζονται με την κατακόρυφη κίνηση.   Στατική ευστάθεια ξηρού αέρα. Ευστάθεια υγρού αέρα. Δυναμική ευστάθεια. Αναστροφές θερμοκρασίας. Ημερήσια πορεία ατμοσφαιρικής ευστάθειας. Ατμοσφαιρική ευστάθεια και διασπορά των ρύπων. Η επίδραση του ανέμου στα επίπεδα ρύπανσης. Τοπικά Συστήματα Κυκλοφορίας στην παράκτια ζώνη και η επίπτωση τους στην ποιότητα αέρα.  
•    Ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα: Ορισμός του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος. Σημασία του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος. Γενικά χαρακτηριστικά. Διασπορά ρύπων στο ΑΟΣ. Ατμοσφαιρική τύρβη. Στατιστική περιγραφή της τύρβης.  Γενικά χαρακτηριστικά του στρώματος επιφανείας. Λογαριθμικός νόμος. Το ύψος του οριακού στρώματος.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Ατμοσφαιρική ρύπανση, Κωδικός Επιλογής: 18548868, Συγγραφείς: Καραθανάσης Στ., ISBN: 9604180967, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ
  • 2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, Κωδικός Επιλογής: 28017, Συγγραφείς: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΤΕΚΑΚΗΣ, ISBN: 9789604613946, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
  • 3. ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Κωδικός Επιλογής: 68386041, Συγγραφείς: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΣ, ISBN: 9789604617906, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.