Πληροφορίες Τομέα
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών

Χώροι

Ο Τομέας περιλαμβάνει τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια:
- Γ΄ Εργαστήριο Φυσικής. Τα γραφεία των μελών του εργαστηρίου στεγάζονται στον 4ο όροφο (δυτικά), το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων στον 1ο όροφο (ανατολικά), το Εργαστήριο Μαγνητικών Μετρήσεων στο ισόγειο (ανατολικά) και το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών στο υπόγειο (δυτικά).
- Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής. Τα γραφεία των μελών του εργαστηρίου στεγάζονται στον 4ο όροφο (ανατολικά) και το Εργαστήριο Δομής των Υλικών στο ισόγειο (ανατολικά).
- Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλοντος. Τα γραφεία των μελών του εργαστηρίου στεγάζονται στο 2ο όροφο (ανατολικά) και στο δώμα της ΣΘΕ, όπου βρίσκονται και οι εργαστηριακές διατάξεις.

 
" Εργαστήριο Μαγνητικών Μετρήσεων

Εξοπλισμός

 • Αυτόματο περιθλασίμετρο μονοκρυστάλλων Philips PW 1100.
 • Αυτόματο περιθλασίμετρο κρυσταλλικής σκόνης Philips PW.
 • Gaussmeters.
 • Μαγνητόμετρο δονούμενου δείγματος.
 • Ηλεκτρομαγνήτες VARIAN 12’’.
 • Επαγωγικός κλίβανος Balzers τήξεως μετάλλων.
 • Συσκευή αναπτύξεως μονοκρυστάλλων (Leybold - Heraeus).
 • Ακτινόμετρα, πυρηλιόμετρα, φωτόμετρο υπεριώδους.
 • Μετεωρολογικά όργανα.
 • Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους Brewer MKII.
 • Φωτόμετρο φίλτρων ορατού Canterbury.
 • Αναλυτές αερίων (ΝΟ/ΝΟx, SO2, Ο3).
 • Ηλιακό φωτόμετρο για τη μέτρηση της θόλωσης της ατμόσφαιρας.
 • Ακτινόμετρο υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Πυρανόμετρο ολοφασματικής ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Αναλυτές φάσματος μέχρι 20GHz.
 • Αναλυτής ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
 • Πηγές ραδιοσυχνοτήτων και μικροκυμάτων.
 • Κεραίες εκπομπής και εφαρμογών EMC.
 • Ευρυζωνικοί αισθητήρες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
 • Συστήματα GIS/GPS.Ερευνητική Δραστηριότητα
Τεχνολογία ατμοσφαιρικών μετρήσεων
Τηλεπισκόπηση της ατμόσφαιρας με τη χρήση ακτίνων laser
Παρασκευή και μελέτη παχέων επικαλύψεων
Δυναμική Μη-Γραμμικών Κυκλωμάτων & Συστημάτων
Ανάπτυξη και μελέτη φυσικών ιδιοτήτων μαγνητικών υλικών
Κρυσταλλογραφία
Ατμοσφαιρικό περιβάλλον και περιφερειακό κλίμα
Φυσική Περιβάλλοντος
Φυσική της Ατμόσφαιρας
Τηλεπικοινωνίες
Ραδιοεπικοινωνίες
Βιοϊατρική Τεχνολογία