ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος θεραπεύει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

  • Ηλεκτρισμός - μαγνητισμός - μαγνητικές και ηλεκτρικές ιδιότητες της ύλης.
  • Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων - κεραίες – μικροκύματα.
  • Βιοϊατρικές εφαρμογές  του ηλεκτρομαγνητισμού.
  • Κρυσταλλοδομή.
  • Φυσική των κρυστάλλων και δομικών ατελειών.
  • Ανάπτυξη και τεχνολογία υλικών.
  • Φυσική ατμόσφαιρας.
  • Φυσική περιβάλλοντος.
  • Μορφές ενέργειας και εφαρμοσμένη θερμοδυναμική.
  • Μη-γραμμικά Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Οι χώροι στέγασης του τομέα είναι: Δ' όροφος (δυτική και ανατολική πτέρυγα), ισόγειο (κέντρο), Α' Όροφος (κέντρο), Β' όροφος (ανατολικά) και δώμα (δυτικά).
 

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.