ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώροι

Ο Τομέας περιλαμβάνει τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια:
- Γ΄ Εργαστήριο Φυσικής. Τα γραφεία των μελών του εργαστηρίου στεγάζονται στον 4ο όροφο (δυτικά), το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων στον 1ο όροφο (ανατολικά), το Εργαστήριο Μαγνητικών Μετρήσεων στο ισόγειο (ανατολικά) και το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών στο υπόγειο (δυτικά).
- Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής. Τα γραφεία των μελών του εργαστηρίου στεγάζονται στον 4ο όροφο (ανατολικά) και το Εργαστήριο Δομής των Υλικών στο ισόγειο (ανατολικά).
- Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Τα γραφεία των μελών του Εργαστηρίου στεγάζονται στο 2ο όροφο και στον 4ο όροφο (ανατολικά) , καθώς και στο δώμα της ΣΘΕ, όπου είναι εγκατεστημένος και ο εργαστηριακός εξοπλισμός του.

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.