Γενικών Επιλογών

Γεωφυσική - Σεισμολογία
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΓΕ401
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Καρακώστας Βασίλης (Τμ. Γεωλογίας)

Ελαστικότητα και ελαστικά κύματα. Όργανα αναγραφής σεισμών. Σεισμικά κύματα και διάδοση αυτών στο εσωτερικό της γης. Μέγεθος και ενέργεια των σεισμών. Τρόποι και αιτία γένεσης των σεισμών. Πρόγνωση σεισμών. Μακροσεισμικά αποτελέσματα των σεισμών. Μέθοδος της σεισμικής ανάλυσης. Μέθοδος της σεισμικής διάθλασης. Βαρυτομετρικές μέθοδοι. Ηλεκτρικές μέθοδοι.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Εισαγωγή στη σεισμολογία, Κωδικός Επιλογής: 11254, Συγγραφείς: Παπαζάχος Βασίλειος Κ., Καρακαΐσης Γεώργιος Φ., Χατζηδημητρίου Παναγιώτης Μ., ISBN: 9604319795, Εκδόσεις: Ζήτη

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.