Ειδικών Επιλογών

Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής II
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣΕ501
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Ελευθεριάδης Χρήστος

Ιωαννίδου Αλεξάνδρα

Κορδάς Κωνσταντίνος

Σαμψωνίδης Δημήτριος

Στούλος Στυλιανός

Λαμπούδης Χρήστος

Εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν όργανα και μεθοδολογία της 
πειραματικής πυρηνικής και σωματιδιακής φυσικής. 
•    Σύστημα σκανδαλισμού και λήψης δεδομένων.
•    Χρονική φασματοσκοπία.
•    Μελέτη ανιχνευτή ολίσθησης αερίου γεμίσματος.
•    Φασματοσκοπία ακτινοβολίας γάμμα.
•    Ανάλυση δεδομένων του πειράματος ATLAS και μέτρηση της μάζας το  μποζονίου Ζ.
•    Μέτρηση της κατανομής της ροής νετρονίων σε υποκρίσιμο πυρηνικό αντιδραστήρα. 
•    Μέτρηση μιονίων της κοσμικής ακτινοβολίας.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.