Πληροφορίες Τομέα
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Το κτίριο του Αστεροσκοπείου.
Χώροι

Τα μέλη του τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής στεγάζονται στο κτίριο του Αστεροσκοπείου (Εργαστήριο Αστρονομίας) και στο κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών, 4ος όροφος (Σπουδαστήριο Μηχανικής).

 
" Το διοπτρικό τηλεσκόπιο 20 cm.
Εξοπλισμός

  • Διοπτρικό τηλεσκόπιο 20 cm, εγκατεστημένο στο κτίριο του αστεροσκοπείου (διάμετρος θόλου 6 m) εξοπλισμένο με ηθμό Hα.
  • Ραδιοτηλεσκόπιο διαμέτρου 3 m, εγκατεστημένο στο κτίριο του αστεροσκοπείου, εξοπλισμένο με ενισχυτή και δέκτη στα 11 GHz.
  • Ιριδοφωτόμετρο τύπου Ascania, μικρομετρική μηχανή Zeiss BK 70 x 50.
  • Σκοτεινός θάλαμος για εμφάνιση και εκτύπωση φιλμ.
  • Υπολογιστικό κέντρο: 4way Fermi GPU workstation, GRAPE-6/Pro, 4way Opteron cluster

Γνωστικά αντικείμενα

  • Αστρονομία - Αστροφυσική - Θεωρία Σχετικότητας - Κοσμολογία
  • Δυναμική - Ουράνια Μηχανική - Πλανητικά Συστήματα


Εργαστήρια - Σπουδαστήρια
Σπουδαστήριο Θεωρητικής Μηχανικής
Εργαστήριο Αστρονομίας

Ερευνητική Δραστηριότητα
Δυναμική του Ηλιακού Συστήματος
Παρατηρησιακή Αστρονομία & Παρατηρησιακή Κοσμολογία
Αστροφυσική των υψηλών ενεργειών
Γαλαξιακή Δυναμική
Αστρονομία Βαρυτικών Κυμάτων - Υπολογιστική Σχετικότητα
Σχετικιστική Κοσμολογία
Δυναμικά συστήματα και εφαρμογές