Κορμού

Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣY201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
5
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
7
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Ελευθεριάδης Χρήστος

Σαββίδης Ηλίας

Σαμψωνίδης Δημήτριος

Λαμπούδης Χρήστος

Βασικές έννοιες στην Πυρηνική Φυσική: Πυρήνες, Αλληλεπιδράσεις, Ενεργός διατομή, μέση ελεύθερη διαδρομή, χρόνος ζωής . Κινηματική: διατήρηση ορμής και ενέργειας σε μια αλληλεπίδραση

Σύσταση πυρήνων, διαστάσεις του πυρήνα, τρόποι προσδιορισμού τους
 Μάζα και ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα, πρότυπο της υγρής σταγόνας, ημιεμπειρικός τύπος του Weizsacker, κοιλάδα β-σταθερότητας
Πυρηνικές δυνάμεις, χαρακτηριστικά τους,Δυναμικό Yukawa, Πυρηνικές Ιδιότητες:σπιν του πυρήνα, μαγνητική διπολική ροπή, ηλεκτρική τετραπολική ροπή
 Πυρηνικά πηγάδια δυναμικού, Aλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου, Μοντέλα πυρήνων, Πρότυπο των φλοιών
Πυρηνικές διασπάσεις, ραδιενέργεια, ραδιενεργές σειρές, εφαρμογές
α-διάσπαση, κβαντομηχανική ερμηνεία, νόμος Geiger-Nutal, σχάση, σύντηξη
β-διάσπαση, θεωρία Fermi
γ-διάσπαση, κανόνες επιλογής, πυρηνικός συντονισμός, εφαρμογές
 Εισαγωγή στα Στοιχειώδη σωμάτια, φερμιόνια, μποζόνια, σωμάτια-αντισωμάτια
 Το Καθιερωμένο Πρότυπο-βασικά συστατικά, διατήρηση κβαντικών αριθμών
 Αλληλεπιδράσεις και πεδία, Ιδιότητες, χαρακτηριστικά των ηλεκτρομαγνητικών, ασθενών και ισχυρών αλληλεπιδράσεων, Διαγράμματα Feynman
Αρχές αναλλοιώτητας, Νόμοι διατήρησης, μετατοπίσεις, στροφές, ομοτιμία, συζυγία φορτίου, αναστροφή του χρόνου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Εισαγωγή στην πυρηνική φυσική, Κωδικός Επιλογής: 31347, Συγγραφείς: CottinghamW. N., GreenwoodD. A., ISBN: 9789607643186, Εκδόσεις: Τυπωθήτω
  • 2. Εισαγωγή στηνΠυρηνικήΦυσική, Κωδικός Επιλογής: 94691917, Συγγραφείς: KraneKenneth,επιμ.Κόκκορης Μιχαήλ, ΜερτζιμέκηςΘεόδωρος, ΠατρώνηςΝικόλαος, ΣτούλοςΣτυλιανός, ISBN: 9789600122473, Εκδόσεις: Gutenberg
  • 3. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, Κωδικός Επιλογής: 42100188, Συγγραφείς: ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ISBN: 9789609551144, Εκδόσεις: COPYCITY
  • 4. Σύγχρονη Σωματιδιακή Φυσική, Κωδικός Επιλογής: 94701529, Συγγραφείς: Μάρκ Τόμσον - MarkThomson, ISBN: 9786185289461, Εκδόσεις: Ροπή

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.