Βασικών Επιλογών

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣE204
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Τζαμαρίας Σπυρίδων

Αλληλεπιδράσεις και ο μηχανισμός Yukawa. Ταξινόμηση των στοιχειωδών σωματιδίων. Φυσικό σύστημα μονάδων. Σχετικιστική κινηματική. Μεταβλητές Mandelstam. συντονισμοί και αναλλοίωτη μάζα. Συμμετρίες και νόμοι διατήρησης, θεώρημα Noether. Αναστροφή χώρου, συζυγία φορτίου, αντιστροφή χρόνου, θεώρημα CPT. Καόνια και ταλαντώσεις καονίων. Παραβίαση της CP από τα καόνια. Ισοτοπικό σπιν. G-parity. Εφαρμογές στις σκεδάσεις και τις διασπάσεις σωματιδίων. Βαθειά ανελαστική σκέδαση. Σύντομη περιγραφή του καθιερωμένου προτύπου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, Κωδικός Επιλογής: 68387856, Συγγραφείς: ALESSANDROBETTINI, ISBN: 9789604617821, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
  • 2. Σύγχρονη Σωματιδιακή Φυσική, Κωδικός Επιλογής: 94701529, Συγγραφείς: Μάρκ Τόμσον - MarkThomson, ISBN: 9786185289461, Εκδόσεις: Ροπή

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.