ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώροι

Ο τομέας Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στεγάζεται στον 1ο όροφο της Σχολής Θετικών Επιστημών (παλαιό κτίριο) σε τρεις χώρους συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ. περίπου, που περιλαμβάνουν γραφεία και ερευνητικά εργαστήρια (στην ανατολική πλευρά και στο κέντρο του κτιρίου) και εκπαιδευτικό εργαστήριο (στη δυτική πλευρά με είσοδο μπροστά από την αίθουσα Δ21). Επίσης, ο τομέας καταλαμβάνει χώρο δύο γραφείων στο δεύτερο όροφο του νέου κτιρίου του τμήματος.


 

Καθηγητές:

 Λαόπουλος Θεόδωρος

 Νικολαΐδης Σπυρίδων                 

 Σίσκος Στυλιανός

Αναπληρωτές Καθηγητές:

 Σιώζιος Κωνσταντίνος

Επίκουροι Καθηγητές:

  Κωνσταντάκος Βασίλειος

  Νούλης Θωμάς

 ΕΔΙΠ:     

  Νικολαΐδης Εμμανουήλ

                                            

Γραμματεία: 

Κριτσίμη Δήμητρα

Τηλ.2310-998071

email: kritsimi@physics.auth.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


 

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.