Γενικών Επιλογών

Φυσική των Υλικών
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΕ202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Δημητρακόπουλος Γεώργιος

Κομνηνού Φιλομήλα

Το μάθημα επικεντρώνεται στην παρουσίαση των φυσικών ιδιοτήτων των υλικών και έχει ως στόχο όχι να διδάξει τις αντίστοιχες έννοιες αναλυτικά αλλά να τις παρουσιάσει συγκριτικά για τα διάφορα υλικά. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Εισαγωγή στην επιστήμη των υλικών, Κατάταξη των Υλικών, Φυσικές ιδιότητες υλικών: Ονοματολογία, ορισμοί, διαγράμματα, παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων διαφόρων υλικών. Μηχανικές ιδιότητες, Θερμικές ιδιότητες, Ηλεκτρικές ιδιότητες, Μαγνητικές ιδιότητες, Οπτικές ιδιότητες, Περιβαλλοντική συμπεριφορά των υλικών, Προηγμένα υλικά και εφαρμογές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, 10η Έκδοση, Κωδικός Επιλογής: 102071492, Συγγραφείς: CallisterWιlliamD., RethwischDavidG., ISBN: 9789604189243, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ
  • 2. Επιστήμη και τεχνολογία υλικών, Κωδικός Επιλογής: 102071585, Συγγραφείς: Trolier-McKinstry Susan, Newnham Robert E. (Συγγρ.) - Λιτσαρδάκης Γιώργος, ΦαρμάκηςΦίλιππος (Επιμ.), ISBN: 9789605863760, Εκδόσεις: Κριτική

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.