Γενικών Επιλογών

Φυσική υγρών και εφαρμογές στην επιστήμη υλικών
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΕ208
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Πατσαλάς Παναγιώτης

Διαλύματα, κολλοειδή βιολογικά υγρά και ιστοί, γέλες (gels). Φυσικοχημεία διαλυμάτων. Φαινόμενα διαβροχής και ξήρανσης σε επιφάνειες. Υδροφοβικότητα και υδροφιλικότητα: χημικές και μορφολογικές παράμετροι, επίδραση των νανοδομών και το φαινόμενο του φύλου του λωτού. Τεχνικές σύνθεσης υλικών με βάση διαλύματα: μέθοδος διαλύματος-γέλης (sol-gel), επικαλύψεις εκ περιστροφής (spin coating), επικαλύψεις εμβάπτισης (dip coating), πυρολυτικά εκνεφώματα (spray pyrolysis). 
Τεχνικές εκτύπωσης: από τη λιθογραφία και τις γκραβούρες στην εκτύπωση ψεκασμού (inkjet), αρχές λειτουργίας, ιστορική εξέλιξη, διακριτική ικανότητα. Φυσική και χημεία παραγωγής ‘μελανιών’ για οργανικά και ανόργανα υλικά: Εφαρμογές σε φωτοβολταϊκά, ηλεκτρονικά και φωτονικά υλικά και διατάξεις (TFTs, LEDs, φωτοανιχνευτές, τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα). Πυροσυσσωμάτωση με laser (laser sintering) και ολοκλήρωση σε συστήματα εκτύπωσης. Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D). Θερμική και φωτονική (laser) ενεργοποίηση διαλυμάτων και ξήρανση. Αρχές ηλεκτροαπόθεσης: καμπύλες I-V, ηλεκτροχημικά χαρακτηριστικά, παράμετροι καθορισμού του ρυθμού απόθεσης, φαινόμενα ομοιομορφίας. Τροποποίηση και σχεδιασμός επιφανειών με υγρή χημική απόξεση (wet chemical etching).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.