Γενικών Επιλογών

Κοσμική Ακτινοβολία
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣΕ203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Ελευθεριάδης Χρήστος

•    Ανακάλυψη των κοσμικών ακτίνων. 
•    Επίδραση του γεωμαγνητικού πεδίου και της ηλιακής δραστηριότητας στην κοσμική ακτινοβολία. 
•    Φάσμα και σύσταση της πρωτογενούς κοσμικής ακτινοβολίας. 
•    Αλληλεπίδραση ενεργειακών σωματιδίων με την ύλη. Ακτινοβολία Cherenkov. 
•    Δευτερογενής κοσμική ακτινοβολία. 
•    Εκτεταμένοι ατμοσφαιρικοί καταιγισμοί σωματιδίων. 
•    Διάδοση των κοσμικών ακτίνων στο Γαλαξία. 
•    Κοσμικά ρολόγια. 
•    Προέλευση και επιτάχυνση των κοσμικών ακτίνων. 
•    Υπέρ-υψηλές ενέργειες και όριο GZK. 
•    Αναλαμπές ακτίνων γάμμα. 
•    Σκοτεινή ύλη και μέθοδοι ανίχνευσης της.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ, Κωδικός Επιλογής: 22866991, Συγγραφείς: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ, ISBN: 9789609551069, Εκδόσεις: COPYCITY
  • 2. Κοσμική Ακτινοβολία, Κωδικός Επιλογής: 45309, Συγγραφείς: Μαυρομιχαλάκη - Χριστοπούλου Ελένη, ISBN: 9789602662519, Εκδόσεις: Συμμετρία

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.