Κορμού

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
HTY502
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
5
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
2
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Λαόπουλος Θεόδωρος

Νικολαΐδης Σπυρίδων

Σιώζιος Κωνσταντίνος

Κωνσταντάκος Βασίλειος

Νούλης Θωμάς

Ανδρεάδου Αριάδνη

Μπάμπας Δημήτριος

Νικολαΐδης Εμμανουήλ

Χαστάς Νίκος

•    Εισαγωγή στις μετρήσεις των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. 
•    Κυκλώματα Διόδων.
•    Διακοπτικά κυκλώματα με Διπολικά Transistor επαφής (BJT). 
•    Ενισχυτές με Διπολικά Transistors. 
•    Γραμμικά και μη-γραμμικά κυκλώματα με τελεστικούς ενισχυτές 
•    (Ενισχυτές, Ενεργά Φίλτρα, Συγκριτές, Γεννήτριες Παλμών).
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, Κωδικός Επιλογής: 2785, Συγγραφείς: Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, Κ. ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Σ. ΣΙΣΚΟΣ, ISBN: 9789603570868, Εκδόσεις: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.