Γενικών Επιλογών

Χαοτική Δυναμική
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΕ212
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Μελετλίδου Ευθυμία

•    Μονοδιάστατες απεικονίσεις-Λογιστική απεικόνιση-Διακλάδωση διπλασιασμού περιόδου
•    Μετατόπιση Bernoulli και ορισμός του χάους   
•    Διδιάστατες απεικονίσεις. Σταθερά, περιοδικά σημεία και ευστάθεια τους. 
•    Πέταλο του Smale.
•    Χαοτικοί έλκτες. Η απεικόνιση Henon. Εκθέτες Lyapounov.
•    Χάος σε διατηρητικά συστήματα- Η τυπική απεικόνιση.
•    Παραδείγματα-Εφαρμογές.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΣΤΗΜΑΤΑ 2η εκδοση, Κωδικός Επιλογής: 94645822, Συγγραφείς: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ISBN: 9789607258823, Εκδόσεις: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΣ Γ. ΠΝΕΩΜΑΤΙΚΟΣ
  • 2. Δυναμικά Συστήματα και Χάος, Κωδικός Επιλογής: 9617, Συγγραφείς: Μπούντης Αναστάσιος, ISBN: 9789607510228, Εκδόσεις: Παπασωτηρίου

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.