Γενικών Επιλογών

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΤΕ502
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Γούδος Σωτήριος

Μπουρσιάνης Αχιλλέας

•    Εντολές Ελέγχου δικτύων, 3 ώρες.
•    Δομή του Διαδικτύου, 3 ώρες.
•    Ανάλυση Πακέτων σε Δίκτυα, 6 ώρες.
•    Ανάλυση Λειτουργίας Δικτύου με χρήση αναλυτή πρωτοκόλλων, 5 ώρες.
•    Μελέτη των επιδόσεων ενός οικιακού δικτύου, 4 ώρες.
•    Προσομοίωση Λειτουργίας Ασύρματων Τοπικών Δικτύων, 6 ώρες.
•    Προσομοίωση Λειτουργίας Ασύρματων Δικτύων Υποδομής, 6 ώρες.
•    Προσομοίωση σεναρίου προστασίας δικτύων, 6 ώρες.
Στο μάθημα θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό ανοικτού κώδικα και δωρεάν λογισμικό  που διατίθεται για ακαδημαϊκή χρήση.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, Κωδικός Επιλογής: 21498, Συγγραφείς: EMAD ABOELELA, ISBN: 9789604613878, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
  • 2. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, 4η Έκδοση, Κωδικός Επιλογής: 68369851, Συγγραφείς: Καραγιαννίδης Γεώργιος, Παππή Κοραλία, ISBN: 9789604186754, Εκδόσεις: Τζιόλα
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ, 2016,ISBN: 978-960-603-056-7

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.