Γενικών Επιλογών

Μεθοδολογία Παρουσίασης Θεμάτων Φυσικής
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Αγγελακέρης Μαυροειδής

Συγγραφή επιστημονικής αναφοράς, Συγγραφή επιστημονικής εργασίας, Παρουσίαση σε συνέδριο: α) προετοιμασία προφορικής παρουσίασης,  β) προετοιμασία παρουσίασης αφίσας, γ) διαδικασία παρουσίασης, Συγγραφή επιστημονικής πρότασης για χρηματοδότηση 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Η Ερευνητική Μεθοδολογία στον Πραγματικό Κόσμο, 5η Έκδοση, Κωδικός Επιλογής: 122077689, Συγγραφείς: GrayDavid, Δελιάς Παύλος, Χατζόγλου Πρόδρομος (Επιστ. Επιμέλεια), ISBN: 9786182210338, Εκδόσεις: Τζιόλα

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.