Βασικών Επιλογών

Δομικές Ιδιότητες Στερεών
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΕ203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Δημητρακόπουλος Γεώργιος

Δομικές ιδιότητες Στερεών Παράγοντες και κανόνες που καθορίζουν τη δομή των κρυσταλλικών στερεών . Σχέση δομικών ιδιοτήτων με ανάπτυξη και φυσικές ιδιότητες των υλικών. Οι συμπαγείς συσσωματώσεις. Διάκενες θέσεις. Περιγραφή χαρακτηριστικών δομών. Μη στοιχειομετρικές ενώσεις. Τάξη και αταξία, Στερεά διαλύματα, Διαμορφωμένες δομές, Υπερδομές. Πολυμορφισμός, πολυτυπισμός. Άμορφα, πολυκρυσταλλικά, νανοκρυσταλλικά υλικά. Η περίπτωση του άνθρακα.
Κρυσταλλική Συμμετρία και Εφαρμογές Αρχές συμμετρίας. Διεργασίες και ομάδες συμμετρίας. Απεικονίσεις, υπο-ομάδες, πλευρικά σύνολα, κλάσεις, παραλλαγές. Κρυσταλλική συμμετρία μετατόπισης και σημείου. Κρυσταλλικές ομάδες σημείου και χώρου δύο και τριών διαστάσεων. Ολοεδρία. Σύμμορφες και μη σύμμορφες ομάδες. Κεντροσυμμετρικοί και μη κεντροσυμμετρικοί κρύσταλλοι. Αναπαραστάσεις. Μετασχηματισμοί ομοιότητας.
Ατέλειες δομής και παρατήρηση δομικών χαρακτηριστικών Σημειακές, γραμμικές, δύο και τριών διαστάσεων ατέλειες της κρυσταλλικής δομής. Ατέλειες και φυσικά χαρακτηριστικά υλικών. Βασικές αρχές ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Μελέτη δομικών ιδιοτήτων με ηλεκτρονική μικροσκοπία. Νεότερες τεχνικές μικροσκοπίας.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Επιστήμη και τεχνολογία υλικών, Κωδικός Επιλογής: 102071585, Συγγραφείς: Trolier-McKinstry Susan, Newnham Robert E. (Συγγρ.) - Λιτσαρδάκης Γιώργος, ΦαρμάκηςΦίλιππος (Επιμ.), ISBN: 9789605863760, Εκδόσεις: Κριτική
  • 2. Μαθήματα για τη δομή των κρυσταλλικών στερεών, Κωδικός Επιλογής: 94692353, Συγγραφείς: Χρήστος Β. Λιούτας, ISBN: 9786185289454, Εκδόσεις: Ροπή

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.