Μαθήματα

Τα μαθήματα που εμφανίζονται αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών 2022 στο οποίο είναι ενταγμένοι οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έως σήμερα.

Φοιτητές/ριες που εισήχθησαν σε διαφορετικά έτη παρακαλούνται αναλόγως του έτους εισαγωγής των να ανατρέξουν στο Πρόγραμμα Σπουδών 2012 ή στους διαθέσιμους έντυπους Οδηγούς Σπουδών για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μαθήματα.

ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟECTS
ΜΑΥ201Ανάλυση Ι17.5
ΜΑΥ202Διανυσματικός Λογισμός, Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία18
ΗΥΥ501Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής15.5
ΓΘΥ3201Μηχανική18
ΜΑΥ203Ανάλυση ΙΙ26
ΓΘΥ501Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής (πρώην Γενικό Εργαστήριo)25.5
ΓΘΥ203Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός27
ΓΘΥ3202Κύματα-Ρευστά-Θερμότητα27
ΗΥΥ201Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 25.5
ΜΑΥ1204Διαφορικές Εξισώσεις36
ΕΦΥ501Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων36
ΣΥΥ501Κρυσταλλοδομή-Εργαστήριο Δομής των Υλικών36
ΜΑΥ2206Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών36
ΑΠΥ201Φυσική Ατμόσφαιρας & Περιβάλλοντος35.5
ΓΘΥ503Εργαστήριο Aτομικής Φυσικής44
ΗΤΥ201Ηλεκτρονική45.5
ΓΘΥ206Θεωρητική Μηχανική49
ΜΑΥ205Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής45
ΓΘΥ205Σύγχρονη Φυσική 47
ΗΤΥ502Εργαστήριο Ηλεκτρονικής54
ΓΘΥ209Θερμική- Στατιστική Φυσική59.5
ΓΘΥ207Κβαντομηχανική 510
ΓΘΥ204Οπτική 55.5
ΑΑΥ201Αστρονομία - Αστροφυσική66
ΓΘΥ502Εργαστήριο Οπτικής64
ΓΘΥ210Ηλεκτρομαγνητισμός69
ΠΣΥ201Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων66
ΣΥΥ201Φυσική Στερεάς Κατάστασης66
ΠΣΥ501Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Ι74
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟECTS
ΣΥΕ203Δομικές Ιδιότητες Στερεών και Μικροσκοπία Υλικών75
ΑΜΕ501Πρακτική Άσκηση74
ΣΥΕ201Φυσική των Μετάλλων74
ΕΠΕ201Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας85
ΜΑΕ203Αριθμητική Ανάλυση84
ΒΙE104Βιολογία84
ΒΙΕ103Βιοφυσική84
ΓΘΕ207Γεωμετρική Οπτική - Εφαρμογές 84
ΓΓΕ401Γεωφυσική – Σεισμολογία84
ΕΦΕ202Γραμμικά Κυκλώματα84
ΓΘΕ208Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων -Κεραίες-Μικροκύματα84
ΔΙΑΓ01Διαφορική Γεωμετρία85
ΓΘΕ211Εισαγωγή στη Φυσική Ιονισμένων Αερίων (Φυσική Πλάσματος)84
ΒΙΕ101Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός84
ΠΣΕ206Επιταχυντές και Ανιχνευτές στην Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική84
ΔΨΕ501Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής84
ΔΨΕ502Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας84
ΗΤΕ501Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων 84
ΠΣΕ401Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής ΙΙ84
ΗΤΕ502Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων84
ΑΜΕ201Ερευνητική Μελέτη-επιστημονική αναφορά84
ΠΣΕ101Θέματα Πυρηνικής θεωρίας 84
ΓΘΕ206Θεωρητική Στατιστική Φυσική Στερεάς Κατάστασης84
ΒΙΕ102Ιατρική Φυσική- Δοσιμετρία84
ΦΦ01Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής85
ΓΘΕ209Κβαντική Οπτική - Laser 84
ΓΘΕ205Κβαντομηχανική ΙΙΙ84
ΠΣΕ203Κοσμική Ακτινοβολία84
ΑΑΕ102Κοσμολογία84
ΣΥΕ204Κρυσταλλοδομή και Εφαρμογές84
ΣΥΕ205Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές84
ΜΑΕ202Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής ΙΙ84
ΑΠΕ201Μετεωρολογία84
ΓΘE201Μετρολογία - Συστήματα Ποιότητας84
ΕΦΕ203Μη Γραμμικά Κυκλώματα 84
ΓΘΕ203Μηχανική των Ρευστών84
ΓΛΕ201Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)84
ΟΥΜ01Ουράνια Μηχανική και Διαστημικές Εφαρμοφές85
ΕΠΕ101Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Μεταβολές 84
ΕΠΕ202Παραγωγή Ενέργειας από Πυρηνικές και Συμβατικές Πηγές84
ΠΣΕ207Πειραματική Θεμελίωση της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 84
MAΕ201Πιθανότητες - Στατιστική84
ΑΜΕ501Πρακτική Άσκηση84
ΓΘΕ204Προβλήματα Κβαντικής Φυσικής 84
ΠΣΕ202Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος84
ΑΑΕ101Ραδιοαστρονομία 84
EΦΕ205Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Υλικά στη Συντήρηση Έργων Τέχνης84
ΤΕΟΚ01Τεχνολογία και σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων85
KOE601Τεχνολογία-Υλικά και Οικονομικό, Κοινωνικό Περιβάλλον84
ΒΙΕ201Φυσική Ακτινοβολιών και Εφαρμογές Ραδιοϊσοτόπων 84
ΣΥΕ206Φυσική και Τεχνολογία Ημιαγωγικών Διατάξεων84
ΒΙΕ105Φυσική του Ανθρωπίνου Σώματος 84
ΣΥΕ202Φυσική των Υλικών84
ΧΜΕ201Φυσικοχημεία84
ΕΦΕ206Φωτονική και Εφαρμογές84
ΧΗ01Χημεία85
ΗΥΕ201Ψηφιακά Συστήματα84
Erasmus+ course

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα Κορμού και σε 12 συνολικά μαθήματα Επιλογής.

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.