Μαθήματα

ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟECTS
Γενικά Μαθηματικά Ι16
Γενική Φυσική Ι (Μηχανική)18
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής15
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι 16
Χημεία15
Γενικά Μαθηματικά ΙΙ25
Γενική Φυσική ΙΙ (Θερμότητα - Θερμοδυναμική)28
Γενική Φυσική ΙΙΙ (Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός)28
Γενικό Εργαστήριο25
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής25
Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική 24
Γενικά Μαθηματικά ΙΙΙ36
Γενική Φυσική IV (Οπτική - Κυματική)38
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων35
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ36
Φυσική Ατμόσφαιρας & Περιβάλλοντος35
Γενική Φυσική V (Νεώτερη Φυσική)48
Εργαστήριο Οπτικής44
Ηλεκτρονική45
Θεωρητική Μηχανική48
Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής45
Αστρονομία - Αστροφυσική57
Εργαστήριο Aτομικής Φυσικής54
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής54
Κβαντομηχανική Ι58
Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων57
Εργαστήριο Δομής των Υλικών64
Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Ι64
Ηλεκτρομαγνητισμός69
Κβαντομηχανική ΙΙ66
Στατιστική Φυσική67
Φυσική Στερεάς Κατάστασης78
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟECTS
Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός74
Ιατρική Φυσική- Δοσιμετρία74
Κοσμική Ακτινοβολία74
Μετρολογία - Συστήματα Ποιότητας74
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)74
Πρακτική Άσκηση74
Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Υλικά στη Συντήρηση Έργων Τέχνης74
Φυσική Υγρών και Εφαρμογές στην Επιστήμη Υλικών74
Φυσική των Μετάλλων74
Φυσικοχημεία74
Χαοτική Δυναμική74
Αριθμητική Ανάλυση84
Βιολογία84
Γεωμετρική Οπτική - Εφαρμογές 84
Γεωφυσική – Σεισμολογία84
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας84
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων84
Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής84
Μεθοδολογία, Παρουσίαση Θεμάτων Φυσικής84
Μετεωρολογία84
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)84
Παραγωγή Ενέργειας από Πυρηνικές και Συμβατικές Πηγές84
Πιθανότητες - Στατιστική84
Πρακτική Άσκηση84
Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος84
Τεχνολογία-Υλικά και Οικονομικό, Κοινωνικό Περιβάλλον84
Φυσική του Ανθρωπίνου Σώματος 84
Φυσική των Υλικών84
Φωτονική και Εφαρμογές84
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟECTS
Βιοφυσική74
Γαλαξιακή και Εξωγαλαξιακή Αστρονομία74
Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων -Κεραίες-Μικροκύματα74
Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής74
Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής ΙΙ74
Θεωρητική Στατιστική Φυσική Στερεάς Κατάστασης74
Κβαντομηχανική ΙΙΙ74
Κρυσταλλοδομή και Εφαρμογές74
Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές74
Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής ΙΙ74
Μη Γραμμικά Κυκλώματα 74
Μηχανική των Ρευστών74
Μικροηλεκτρονική74
Πλανητικά Συστήματα και Διαστημική εξερεύνηση74
Πτυχιακή Εργασία-Εισαγωγή στην ερευνητική Μεθοδολογία78
Φυσική και Τεχνολογία Ημιαγωγικών Διατάξεων74
Ψηφιακά Συστήματα74
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών84
Ατμοσφαιρική Διάχυση και Διασπορά 84
Ατμοσφαιρική Τεχνολογία 84
Γενική Θεωρία Σχετικότητας 84
Γραμμικά Κυκλώματα84
Εισαγωγή στη Φυσική Ιονισμένων Αερίων (Φυσική Πλάσματος)84
Επιταχυντές και Ανιχνευτές στην Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική84
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων 84
Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 84
Θέματα Πυρηνικής θεωρίας 84
Κβαντική Οπτική - Laser 84
Κοσμολογία84
Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Μεταβολές 84
Πειραματική Θεμελίωση της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 84
Προβλήματα Κβαντικής Φυσικής 84
Πτυχιακή Εργασία-Εισαγωγή στην ερευνητική Μεθοδολογία88
Ραδιοαστρονομία – Αστρονομία σε Μη Οπτικά Μήκη Κύματος84
Φυσική Ακτινοβολιών και Εφαρμογές Ραδιοϊσοτόπων 84
Erasmus+ course

Οι φοιτητές θα πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα Κορμού και σε 12 συνολικά μαθήματα Επιλογής, τα οποία θα πρέπει να κατανέμονται ως εξής:

  • 4 μαθήματα Βασικών Επιλογών
  • 3 μαθήματα Γενικών Επιλογών
  • 3 μαθήματα Ειδικών Επιλογών
  • 2 μαθήματα από το τις ομάδες Eιδικών ή/και Γενικών Επιλογών

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.