Μαθήματα

ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟECTS
ΜΑΥ201Γενικά Μαθηματικά Ι16
ΓΘΥ201Γενική Φυσική Ι (Μηχανική)18
ΗΥΥ501Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής15
ΜΑΥ202Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι 16
ΧΜΥ201Χημεία15
ΜΑΥ203Γενικά Μαθηματικά ΙΙ25
ΓΘΥ202Γενική Φυσική ΙΙ (Θερμότητα - Θερμοδυναμική)28
ΓΘΥ203Γενική Φυσική ΙΙΙ (Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός)28
ΓΘΥ501Γενικό Εργαστήριο25
ΗΥΥ201Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική 24
ΜΑΥ206Γενικά Μαθηματικά ΙΙΙ36
ΓΘΥ204Γενική Φυσική IV (Οπτική - Κυματική)38
ΕΦΥ501Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων35
ΜΑΥ204Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ36
ΑΠΥ201Φυσική Ατμόσφαιρας & Περιβάλλοντος35
ΓΘΥ205Γενική Φυσική V (Νεώτερη Φυσική)48
ΓΘΥ502Εργαστήριο Οπτικής44
ΗΤΥ201Ηλεκτρονική45
ΓΘΥ206Θεωρητική Μηχανική48
ΜΑΥ205Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής45
ΑΑΥ201Αστρονομία - Αστροφυσική57
ΓΘΥ503Εργαστήριο Aτομικής Φυσικής54
ΗΤΥ502Εργαστήριο Ηλεκτρονικής54
ΓΘΥ207Κβαντομηχανική Ι58
ΠΣΥ201Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων57
ΣΥΥ501Εργαστήριο Δομής των Υλικών64
ΠΣΥ501Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Ι64
ΓΘΥ210Ηλεκτρομαγνητισμός69
ΓΘΥ208Κβαντομηχανική ΙΙ66
ΓΘΥ209Στατιστική Φυσική67
ΣΥΥ201Φυσική Στερεάς Κατάστασης78
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟECTS
ΒΙΕ101Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός74
ΒΙΕ102Ιατρική Φυσική- Δοσιμετρία74
ΠΣΕ203Κοσμική Ακτινοβολία74
ΓΘE201Μετρολογία - Συστήματα Ποιότητας74
ΓΛΕ201Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)74
ΑΜΕ501Πρακτική Άσκηση74
EΦΕ205Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Υλικά στη Συντήρηση Έργων Τέχνης74
ΕΦΕ208Φυσική Υγρών και Εφαρμογές στην Επιστήμη Υλικών74
ΣΥΕ201Φυσική των Μετάλλων74
ΧΜΕ201Φυσικοχημεία74
ΓΘΕ212Χαοτική Δυναμική74
ΜΑΕ203Αριθμητική Ανάλυση84
ΒΙE104Βιολογία84
ΓΘΕ207Γεωμετρική Οπτική - Εφαρμογές 84
ΓΓΕ401Γεωφυσική – Σεισμολογία84
ΔΨΕ502Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας84
ΗΤΕ502Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων84
ΙΦΕ303Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής84
ΑΜΕ201Μεθοδολογία, Παρουσίαση Θεμάτων Φυσικής84
ΑΠΕ201Μετεωρολογία84
ΓΛΕ201Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)84
ΕΠΕ202Παραγωγή Ενέργειας από Πυρηνικές και Συμβατικές Πηγές84
MAΕ201Πιθανότητες - Στατιστική84
ΑΜΕ501Πρακτική Άσκηση 84
ΠΣΕ202Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος84
KOE601Τεχνολογία-Υλικά και Οικονομικό, Κοινωνικό Περιβάλλον84
ΒΙΕ105Φυσική του Ανθρωπίνου Σώματος 84
ΣΥΕ202Φυσική των Υλικών84
ΕΦΕ206Φωτονική και Εφαρμογές84
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΕΞΑΜΗΝΟECTS
ΒΙΕ103Βιοφυσική74
ΑΑΕ202Γαλαξιακή και Εξωγαλαξιακή Αστρονομία74
ΓΘΕ208Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων -Κεραίες-Μικροκύματα74
ΔΨΕ501Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής74
ΠΣΕ401Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής ΙΙ74
ΓΘΕ206Θεωρητική Στατιστική Φυσική Στερεάς Κατάστασης74
ΓΘΕ205Κβαντομηχανική ΙΙΙ74
ΣΥΕ204Κρυσταλλοδομή και Εφαρμογές74
ΣΥΕ205Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές74
ΜΑΕ202Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής ΙΙ74
ΕΦΕ203Μη Γραμμικά Κυκλώματα 74
ΓΘΕ203Μηχανική των Ρευστών74
ΗΤΕ201Μικροηλεκτρονική74
ΑΑΕ103Πλανητικά Συστήματα και Διαστημική εξερεύνηση74
ΑΜΕ701Πτυχιακή Εργασία-Εισαγωγή στην ερευνητική Μεθοδολογία78
ΣΥΕ206Φυσική και Τεχνολογία Ημιαγωγικών Διατάξεων74
ΗΥΕ201Ψηφιακά Συστήματα74
ΗΥΕ202Αρχιτεκτονική Υπολογιστών84
ΑΠΕ102Ατμοσφαιρική Διάχυση και Διασπορά 84
ΑΠΕ101Ατμοσφαιρική Τεχνολογία 84
ΓΘΕ210Γενική Θεωρία Σχετικότητας 84
ΕΦΕ202Γραμμικά Κυκλώματα84
ΓΘΕ211Εισαγωγή στη Φυσική Ιονισμένων Αερίων (Φυσική Πλάσματος)84
ΠΣΕ206Επιταχυντές και Ανιχνευτές στην Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική84
ΗΤΕ501Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων 84
ΣΥΕ402Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 84
ΠΣΕ101Θέματα Πυρηνικής θεωρίας 84
ΓΘΕ209Κβαντική Οπτική - Laser 84
ΑΑΕ102Κοσμολογία84
ΕΠΕ101Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Μεταβολές 84
ΠΣΕ207Πειραματική Θεμελίωση της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 84
ΓΘΕ204Προβλήματα Κβαντικής Φυσικής 84
AME701Πτυχιακή Εργασία-Εισαγωγή στην ερευνητική Μεθοδολογία88
ΑΑΕ101Ραδιοαστρονομία – Αστρονομία σε Μη Οπτικά Μήκη Κύματος84
ΒΙΕ201Φυσική Ακτινοβολιών και Εφαρμογές Ραδιοϊσοτόπων 84
Erasmus+ course

Οι φοιτητές θα πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα Κορμού και σε 12 συνολικά μαθήματα Επιλογής, τα οποία θα πρέπει να κατανέμονται ως εξής:

  • 4 μαθήματα Βασικών Επιλογών
  • 3 μαθήματα Γενικών Επιλογών
  • 3 μαθήματα Ειδικών Επιλογών
  • 2 μαθήματα από το τις ομάδες Eιδικών ή/και Γενικών Επιλογών

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.