Βασικών Επιλογών

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Μπάης Αλκιβιάδης

•    Εισαγωγικά στοιχεία για τις ανανεώσιμες και συμβατικές πηγές ενέργειας: Ενεργειακά αποθέματα. Ενεργειακός σχεδιασμός. Διαχείριση και αποθήκευση ενέργειας.
•    Στοιχεία καυσίμου – θερμαντλίες. Επιπτώσεις των συμβατικών πηγών ενέργειας στην ποιότητα του αέρα και το κλίμα
•    Ηλιακή Ενέργεια: Θεωρητικά στοιχεία από τη διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας. Χωρικές και χρονικές μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας. Μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας.
•    Εκτίμηση του ηλιακού δυναμικού σε οριζόντιο, κεκλιμένο επίπεδο και περιστρεφόμενο επίπεδο. Ασκήσεις.
•    Συστήματα συλλογής και μετατροπής της ηλιακής ενέργειας. Άμεση μετατροπή σε θερμότητα. Εφαρμογές. Ασκήσεις 
•    Θέρμανση χώρων. Συμπυκνωτές. Μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε άλλες μορφές ενέργειας. Ασκήσεις
•    Αιολική Ενέργεια: Θεωρητική μελέτη: δυνάμεις, ισχύς, απόδοση, χωρικές και χρονικές μεταβολές του ανέμου.
•    Ανεμογεννήτριες: ιδανική και πραγματική έλικα. Ασκήσεις.
•    Παραγωγή ισχύος από ανεμογεννήτριες. Εκτίμηση της ταχύτητας του ανέμου καθ’ ύψος, 
•    Εκτίμηση του αιολικού δυναμικού μιας περιοχής. Στατιστική ανάλυση ανέμου. Αιολικά πάρκα. 
•    Άλλες ανανεώσιμες πηγές (Γεωθερμία, παλίρροιες, κύματα, βιομάζα)
•    Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στην Ελλάδα. Εφαρμογές και προοπτικές. Ασκήσεις από όλες τις ενότητες.
•    Επανάληψη
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.