Γενικών Επιλογών

Μετρολογία- Συστήματα Ποιότητας
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Σαραφίδης Χαράλαμπος

Τάσσης Δημήτριος

Βασικός στόχος είναι να μπορούν οι φοιτητές/τριες να εφαρμόζουν τις αρχές της μετρολογίας, να μπορούν να προσδιορίζουν βασικές μετρολογικές ποσότητες και να σχεδιάζουν μετριτικές διατάξεις. Επιπλέον να γνωρίζουν τη χρήση της ποιότητας στην καθημερινή ζωή και την επιστημονική έρευνα, να μπορούν να αναλύουν τις διαδικασίες και να προσδιορίζουν τα προϊόντα και τις εισόδους. Να μπορούν να σχεδιάζουν μια εφαρμογή συστήματος ποιότητας σε συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αναλυτικά περιλαμβάνει την ακόλουθη ύλη: Σκοπός της μετρολογίας. Πρότυπα μεγέθη. Υλοποίηση προτύπων. Ιχνηλασιμότητα. Σφάλματα. Σύγχρονα επιτεύγματα της μετρολογίας. Φυσική Στερεάς Κατάστασης και μετρολογία. Εφαρμογές. Σημασία και ορισμός της ποιότητας. Μέτρηση της ποιότητας. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, ΕΝ 45001.Πιστοποίηση. Εφαρμογές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, Κωδικός Επιλογής: 112694425, Συγγραφείς: ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ISBN: 9603590002, Εκδόσεις: ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΟΥ
  • 2. ΜΕΤΡΗΣΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, Κωδικός Επιλογής: 59396053, Συγγραφείς: ΜΑΝΩΛΗΣ Ε. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ, ISBN: 9608822602, Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  • 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, Κωδικός Επιλογής: 32997957, Συγγραφείς: Figliola,Beasley, ISBN: 9789603307501, Εκδόσεις: Fountas

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.