Κορμού

Κβαντομηχανική Ι
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘY207
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
5
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
5
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
8
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Μουστακίδης Χαράλαμπος

Γαϊτάνος Θεόδωρος

Κοσμίδης Κοσμάς

•    Η αρχή του κυματοσωματιδιακού δυϊσμού ως ο θεμελιώδης νόμος της κβαντομηχανικής. Εξίσωση Schrődinger. 
•    Η στατιστική ερμηνεία της εξίσωσης Schrődinger. 
•    Γραμμικοί τελεστές. 
•    Συμβιβαστά φυσικά μεγέθη, ιδιότητες αντιμεταθέτη. 
•    Αρχή της αβεβαιότητας. 
•    Απλά κβαντικά συστήματα: Ορθογώ¬νια πηγάδια, φράγματα, φαινόμενο σήραγγας, αρμονικός ταλαντωτής κ.λπ. 
•    Τρισδιάστατα προβλήμα¬τα: Κβάντωση σωματιδίου σε κουτί, Τρισδιάστατος αρμονικός ταλαντωτής.
•    Κεντρικά δυναμικά, άτομο υδρογόνου.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, Κωδικός Επιλογής: 122090349, Συγγραφείς: ZETTILINOUREDINE, ISBN: 9789606330704, Εκδόσεις: Εκδόσεις σοφία
  • 2. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, Κωδικός Επιλογής: 50656332, Συγγραφείς: STEPHENGASIOROWICZ, ISBN: 9789604616503, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
  • 3. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Ι, Κωδικός Επιλογής: 268, Συγγραφείς: ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ISBN: 9789605242060, Εκδόσεις: ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.