Γενικών Επιλογών

Φυσική των Μετάλλων
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Δημητρακόπουλος Γεώργιος

Κεχαγιάς Θωμάς

Μεταλλικός δεσμός. Κρυσταλλικά πλέγματα και τύποι δομικών ατελειών στα μεταλλικά υλικά. Μηχανισμοί διάχυσης στα στερεά. Φαινόμενο Kirkendall. Νόμοι της διάχυσης (Fick). Τάση. Παραμόρφωση. Ελαστικότητα και νόμος Hooke. Ισοτροπική ελαστική συμπεριφορά. Μέτρα ελαστικότητας. Ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης. Ατομικός δεσμός και ανισοτροπική ελαστική συμπεριφορά. Ο γενικευμένος νόμος του Ηοοke. Καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης. Όλκιμα και ψαθυρά μέταλλα. Οι ατέλειες δομής ως φορείς της πλαστικότητας. Πλαστική παραμόρφωση μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών μετάλλων. Κρίσιμη τάση ολίσθησης και κριτήρια διαρροής. Μηχανισμοί σκλήρυνσης.  Υπερπλαστικότητα. Πλαστική και ψαθυρή θραύση. Δυσθραυστότητα. Σκληρότητα. Ερπυσμός. Κόπωση. Θερμοδυναμική ισορροπία. Ιδανικά και ενεργά στερεά διαλύματα. Ελεύθερη ενέργεια συστημάτων με δύο συστατικά. Διαγράμματα φάσεων. Θερμική ανάλυση. Κανόνας μοχλού. Ευτηκτική και περιτηκτική αντίδραση.  Το σύστημα σιδήρου-άνθρακα. Aσκήσεις που αφορούν τις προηγούμενες ενότητες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1.Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, 10η Έκδοση, Κωδικός Επιλογής: 102071492, Συγγραφείς: CallisterWιlliamD., RethwischDavidG., ISBN: 9789604189243, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ
  • 2. Υλικά, δομή, ιδιότητες και Τεχνολογικές Εφαρμογές, 7η Έκδοση, Κωδικός Επιλογής: 59385224, Συγγραφείς: AskelandDonald, WendelinWright, ISBN: 9789604186150, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.