Γενικών Επιλογών

Ιατρική Φυσική - Δοσιμετρία
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΕ102
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Στούλος Στυλιανός

•    Ισότοπα-Παραγωγή: Ισότοπα που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική, Ιδιαίτερες απαιτήσεις των ισότοπων που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική, παραγωγή ισοτόπων, συγκέντρωση ισοτόπου, χρόνος ημίσειας ζωής (ολικός χρόνος = φυσικός + χρόνος βιολογικής αποβολής ισοτόπου)
•    Απεικόνιση: Ανίχνευση ακτινοβολίας - σχηματισμός εικόνας,  κατευθυντήρες,  διακριτική ικανότητα μεθόδου εικόνας-κριτήρια, σύγκριση.
•    Θεραπεία: Ισότοπα (60Co, βραχυθεραπεία), Ιατρικοί επιταχυντές (κατασκευή-δέσμη-αντιδράσεις παραγωγής φωτονίων (ακτίνες-Χ-ακτινοβολία πέδησης), κατευθυντήρες, μέτρηση της δόσης.
•    Προστασία από τις ακτινοβολίες: Αρχές της προστασίας από τις ακτινοβολίες και διεθνείς κανονισμοί. 
•    Δοσιμετρία: Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών – ύλης, άμεση και έμμεση αλληλεπίδραση, RBE, LET και  παράγοντας ποιότητας της ακτινοβολίας, Μεταφερόμενη-απορροφούμενη ενέργεια, ορισμοί δόσεων, Μονάδες μέτρησης της δόσης, μέτρηση της δόσης.
•    Βιολογικές επιδράσεις των ακτινοβολιών: Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών στο νερό (υδρόλυση), Δόμηση βιολογικών καταστροφών (επίπεδα υποκυτταρικό – κυτταρικό – ιστοί - όργανα), άμεσα και απώτερα αποτελέσματα. Τροποποιητικοί παράγοντες (φυσικοί και βιολογικοί παράγοντες)
•    Νεώτερα πεδία στη δοσιμετρία: Μικροδοσιμετρία- Νανοδοσιμετρία, Δοσιμετρία Διαστήματος
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Εφαρμοσμένη ΦυσικήΙοντιζουσώνΑκτινοβολιών, Κωδικός Επιλογής: 94701869, Συγγραφείς: Rodolphe Antoni, Laurent Bourgois, ISBN: 9786185289478, Εκδόσεις: ΡΟΠΗ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.