Γενικών Επιλογών

Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Υλικά στη Συντήρηση Έργων Τέχνης
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΦ΅Ε205
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Χρυσάφης Κωνσταντίνος

Ζορμπά Τριανταφυλλιά

•    Ιστορία και γενικές αρχές της συντήρησης. Μελετώντας την αυθεντικότητα των έργων τέχνης. 
•    Η επίδραση του μικροκλίματος και του όζοντος στα μνημεία (και ειδικά στα Βυζαντινά μνημεία).
•    Τεχνικές χαρακτηρισμού εφαρμοσμένες στη μελέτη των έργων πολιτισμού (Μικροσκόπια, Φασματοσκοπία περίθλασης ακτίνων-Χ, και φθορισμού
•    Τεχνικές χαρακτηρισμού εφαρμοσμένες στη μελέτη των έργων πολιτισμού (Φασματοσκοπία Υπερύθρου, Φασματοσκοπία Raman, Οπτική φωταύγεια και θερμοφωταύγεια)
•    Τεχνικές χαρακτηρισμού εφαρμοσμένες στη μελέτη των έργων πολιτισμού (εφαρμογές Laser, μέθοδος SIMS, Ανάλυση με νετρόνια ή Νετρονική ενεργοποίηση)
•    Τεχνικές χαρακτηρισμού εφαρμοσμένες στη μελέτη των έργων πολιτισμού (Ραδιοχρονολόγηση με τη μέθοδο 14C, Θερμική ανάλυση, φωτογραφήσεις-ορατό, υπεριώδες, υπέρυθρο φως, μικρο- και μακρο-, κλπ.)
•    Υλικά των έργων που συντηρούνται και μελετώνται με τις παραπάνω τεχνικές (παρουσιάζονται και χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής): Τοιχογραφίες και φορητές εικόνες
•    Υλικά των έργων που συντηρούνται και μελετώνται με τις παραπάνω τεχνικές: Κεραμικά (τεχνολογία, διάβρωση, συντήρηση), Πορσελάνη
•    Υλικά των έργων που συντηρούνται και μελετώνται με τις παραπάνω τεχνικές: Αρχαία και ιστορικά μέταλλα, αντικείμενα από χρυσό, Νομίσματα
•    Υλικά των έργων που συντηρούνται και μελετώνται με τις παραπάνω τεχνικές: Γυαλί, Μάρμαρο, Χαρτί
•    Υλικά των έργων που συντηρούνται και μελετώνται με τις παραπάνω τεχνικές : Ψηφιδωτά, Ύφασμα, Ξύλο (ξυλόγλυπτα τέμπλα)
•    Παραδείγματα εφαρμογής στη συντήρηση έργων γνωστών καλλιτεχνών και μελέτη του έργου τους
•    Σύγχρονα υλικά προστασίας έργων πολιτισμού (πχ οι εποξικές ρητίνες κλπ)
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Φυσικές επιστήμες στην αρχαιολογία Κωδικός επιλογής: 122120766, Συγγραφείς: Λυριτζής Ιωάννης, ISBN: 9789604021826, Εκδόσεις: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ
  • 2. Νέες τεχνολογίες στις αρχαιογνωστικές επιστήμες Κωδικός επιλογής: 122120767, Συγγραφείς: Λυριτζής Ιωάννης (επιμ.), ISBN: 9789600112115, Εκδόσεις: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.