Γενικών Επιλογών

Φυσικοχημεία
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΧΜΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Σωτηρόπουλος Σωτήριος (Τμ. Χημείας)

Θερμοδυναμικές σχέσεις αγώγιμων φάσεων. Γενικές ιδιότητες ηλεκτρολυτικών αγωγών, θεωρίες των ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων. Ηλεκτρισμένες διεπιφάνειες. θερμοδυναμική ανάλυση γαλβανικών στοιχείων και ημιστοιχείων. Κατηγορίες ημιστοιχείων. Φαινόμενα μεταφοράς σε ηλεκτρολυτικά Συστήματα. Τεχνολογικές εφαρμογές της ηλεκτροχημείας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Ηλεκτροχημεία, Κωδικός Επιλογής: 11053, Συγγραφείς: Μουμτζής Ιωάννης Α., Σαζού Δήμητρα Π., ISBN: 9604311298, Εκδόσεις: Ζήτη

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.