Ειδικών Επιλογών

Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων – Κεραίες – Μικροκύματα
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΕ208
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Γούδος Σωτήριος

•    Οδηγούμενα κύματα (Εξισώσεις Μaxwell  και οδηγούμενα κύματα σε γραμμές μεταφοράς και κυματοδηγούς).
•    Γραμμές μεταφοράς(ανοιχτές και ομοαξονικές): Ρυθμός TEM, κριτήρια ποιότητας μετάδοσης σήματος, λειτουργία γραμμών σε χαμηλές και υψηλές συχνότητες, στάσιμα κύματα, ισχύς, προσαρμογή φορτίου σε γραμμή μεταφοράς. Παράμετροι σκέδασης σε δίθυρο δικτύωμα γραμμής. Ανάλυση μετάδοσης σήματος στο πεδίο του χρόνου.
•    Μικροταινιακές γραμμές μεταφοράς; δομικά χαρακτηριστικά. Ανάλυση του ηλεκτρομαγνητικού τους πεδίου σε ημιστατικό ΤΕΜ ρυθμό λειτουργίας με α)τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών, την ανάλυση Fourier και τη μέθοδο των ροπών. Υπολογισμός των χαρακτηριστικών μεγεθών λειτουργίας τους. Εφαρμογές
•    Ραδιομετάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας-κεραίες: Ακτινοβολία ρευματικών κατανομών(εξισώσεις Maxwell), χαρακτηριστικά μεγέθη λειτουργίας κεραιών, κεραίες στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στα radar. Διπολικές κεραίες
•    Μικροταινιακές κεραίες: δομή, ανάλυση λειτουργίας, τύποι μικροταινιακών κεραιών
•    Στοιχειοκεραίες:  ομοιόμορφες (γραμμικές,επίπεδες), ανομοιόμορφες, αμοιβαία αντίσταση κεραιών.
•    Ανασκόπηση(3ώρες)
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Αρχές και Μοντελοποίηση Ασύρματης Διάδοσης, Κωδικός Επιλογής: 59413241, Συγγραφείς: ΚωτσόπουλοςΣτ., ISBN: 9789604185399, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ
  • 2. Ασύρματες επικοινωνίες, Κωδικός Επιλογής: 12270, Συγγραφείς: RappaportTheodore, ISBN: 9789605124670, Εκδόσεις: Α. Γκιούρδα& ΣΙΑ ΟΕ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.