Ειδικών Επιλογών

Θέματα Πυρηνικής θεωρίας
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣΕ101
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Γαϊτάνος Θεόδωρος

Πρότυπο υγρής σταγόνας. Ημιεμπειρικός τύπος μάζας. Κορεσμός πυρηνικών δυνάμεων. Βασικές αρχές πυρηνικής σκέδασης. Τ-πίνακας, σκέδαση ηλεκτρονίων από πυρήνες, κατανομές πυρηνικής ύλης, πυρηνικού φορτίου. Ηλεκτρομαγνητικές ροπές και μεταπτώσεις. Συλλογικές πυρηνικές διεγέρσεις στο πρότυπο υγρής σταγόνας: Δονήσεις, περιστροφές, πυρηνική σχάση. Βασικές ιδέες για την πυρηνική αλληλεπίδραση. Δευτέριο. Η ιδέα της ενεργού πυρηνικής αλληλεπίδρασης στο εσωτερικό των πυρήνων. Πυρηνικά πρότυπα: Αερίου Φέρμι, Φλοιών, μέσου πεδίου. Συσχετίσεις ζεύγους. Προσέγγιση BCS. Πρότυπο RPA και συλλογικές δονήσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Εισαγωγή στην πυρηνική φυσική, Κωδικός Επιλογής: 31347, Συγγραφείς: CottinghamW. N., GreenwoodD. A., ISBN: 9789607643186, Εκδόσεις: Τυπωθήτω
  • 2. Εισαγωγή στηνΠυρηνικήΦυσική, Κωδικός Επιλογής: 94691917, Συγγραφείς: KraneKenneth,επιμ.Κόκκορης Μιχαήλ, ΜερτζιμέκηςΘεόδωρος, ΠατρώνηςΝικόλαος, ΣτούλοςΣτυλιανός, ISBN: 9789600122473, Εκδόσεις: Gutenberg
  • 3. Σύγχρονη Σωματιδιακή Φυσική, Κωδικός Επιλογής: 94701529, Συγγραφείς: Μάρκ Τόμσον - MarkThomson, ISBN: 9786185289461, Εκδόσεις: Ροπή

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.