Ειδικών Επιλογών

Ατμοσφαιρική Τεχνολογία
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΕ101
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Μπάης Αλκιβιάδης

Μπαλής Δημήτριος

Τουρπάλη Κλεαρέτη

Γκαρανέ Αικατερίνη

•    Θεωρητική ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων ακτινομετρίας, οζονοντοβόλισης, μετεωρολογίας.
•    Εισαγωγικά στοιχεία για τις μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων. Αντιπροσωπευτικότητα μέτρησης. Έλεγχος/διασφάλιση ποιότητας.
•    Μετρήσεις Μετεωρολογικών παραμέτρων 1: Θερμοκρασία. Σημεία αναφοράς και κλίμακες θερμοκρασίας. Μετεωρολογικά θερμόμετρα. Σφάλματα και πηγές σφαλμάτων στη μέτρηση της θερμοκρασίας. Ασκήσεις.
•    Μετρήσεις Μετεωρολογικών παραμέτρων 2: Υγρασία, Πίεση. Παράμετροι προσδιορισμού υγρασίας. Ψυχρόμετρα και Υγρόμετρα τριχός. Φασματοσκοπικά υγρόμετρα. Αρχές λειτουργίας άλλων υγρομέτρων. Μονάδες πίεσης. Αρχές λειτουργίας και χαρακτηριστικά βαρομέτρων. Ασκήσεις.
•    Μετρήσεις Μετεωρολογικών παραμέτρων 3: Άνεμος. Κλίμακες και μονάδες. Χαρακτηριστικά και αρχές λειτουργίας ανεμομέτρων. Ανεμοδείκτες. Υπολογισμός της κατακόρυφης κατανομής του ανέμου. Ασκήσεις.
•    Μετρήσεις ακτινοβολίας: Γενικά για τις μεθόδους και τα μεγέθη μέτρησης. Φασματική απόκριση οργάνων ακτινοβολίας. Γεωμετρία μετρήσεων - Ροή και ένταση ακτινοβολίας. Σφάλμα γωνιακής απόκρισης. Ασκήσεις.
•    Φασματοφωτόμετρα 1: Περιγραφή, χαρακτηριστικά, εξίσωση φράγματος ανάκλασης, διακριτική ικανότητα, σφάλμα εσωτερικά σκεδαζόμενου φωτός
•    Φασματοφωτόμετρα 2: Απόλυτη βαθμονόμηση και προσδιορισμός του μετρούμενου μήκους κύματος. Εφαρμογές. Ασκήσεις
•    Ακτινόμετρα ευρείας φασματικής απόκρισης: Προσδιορισμός της φασματικής απόκρισης. Βαθμονόμηση με πρότυπες πηγές και με πρότυπα όργανα. Σφάλματα λόγω μεταβολών της θερμοκρασίας των οργάνων. Ασκήσεις.
•    Τηλεπισκόπηση της επιφανειακής πυκνότητας ατμοσφαιρικών αερίων από το έδαφος και από δορυφόρους: Μέθοδος της διαφορικής οπτικής απορρόφησης, μέθοδος Brewer-Dobson.
•    Ατμοσφαιρική τηλεπισκόπηση με ακτίνες laser (LIDAR)
•    Επιτόπια μέτρηση ατμοσφαιρικών συστατικών καθ’ ύψος. 
•    Επιτόπιες μετρήσεις ποιότητας του αέρα: Ατμοσφαιρικοί ρύποι ΝΟχ, SO2, O3, CO, υδρογονάνθρακες, αερολύματα
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.