Κορμού

Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Ι
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣY501
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
6
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
2
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Ελευθεριάδης Χρήστος

Ιωαννίδου Αλεξάνδρα

Κορδάς Κωνσταντίνος

Σαββίδης Ηλίας

Σαμψωνίδης Δημήτριος

Στούλος Στυλιανός

Λαμπούδης Χρήστος

Κυρίτση Κωνσταντία

Τοπάλογλου Χρυσάνθη

• Αρχή λειτουργίας και χαρακτηριστικά του απαριθμητή Geiger - Müller.
• Σφάλματα στις πυρηνικές μετρήσεις.
• Μελέτη του νόμου των ραδιενεργών διασπάσεων.
• Αρχή λειτουργίας και χαρακτηριστικά του απαριθμητή σπινθηρισμών Nal(TI).
• Φασματοσκοπία ακτίνων γάμμα με απαριθμητή σπινθηρισμών.
• Μελέτη της απορρόφησης των ακτίνων γάμμα.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Κωδικός Επιλογής: 22865293, Συγγραφείς: Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ-ΒΑΛΑΣΙΑΔΟΥ, Α. ΛΙΟΛΙΟΣ, Μ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ISBN: 9789609551052, Εκδόσεις: COPYCITY

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.