Κορμού

Γενικά Μαθηματικά ΙΙΙ
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΥ206
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
3
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
6
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Μουστακίδης Χαράλαμπος

Κοσμίδης Κοσμάς

•    Συναρτήσεις 2 μεταβλητών - όρια, συνέχεια
•    Μερική παράγωγος - σύνθετες συναρτήσεις και ολική παράγωγος - Διαφορικό
•    Πεπλεγμένες συναρτήσεις - Επιφάνειες 2ου βαθμού - ορισμοί και περιγραφή (περιληπτικά)
•    Σειρές δύο μεταβλητών
•    Γενίκευση εννοιών σε Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών
•    Διανυσματικές Συναρτήσεις - Κλίση, απόκλιση, Περιστροφή - Παράγωγος κατά διεύθυνση
•    Δειγματοχώροι - γεγονότα - αξιώματα της Πιθανότητας, Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές (Κανονική, Διωνυμική, Poisson)
•    Στοιχεία θεωρίας δειγματοληψίας και στατιστικές εκτιμήσεις
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Απειροστικόςλογισμός, Κωδικός Επιλογής: 77109719, Συγγραφείς: Briggs William, Cochran Lyle, Gillett Bernard, ISBN: 9789605862343, Εκδόσεις: Κριτική
  • 2. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Β' ΕΚΔΟΣΗ, Κωδικός Επιλογής: 94689294, Συγγραφείς: ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ISBN: 9789606330117, Εκδόσεις: Εκδόσεις σοφία
  • 3. Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Θεωρία fourier, Κωδικός Επιλογής: 68403139, Συγγραφείς: Φιλιππάκης Μ., ISBN: 9786185066833, Εκδόσεις: τσότρας

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.