Διδακτορικές Διατριβές


ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Έναρξη:
14 Μαΐου 2012
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μαυρίδης Μιχαήλ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στη διατριβή αυτή μελετάμε τις ιδιότητες της τύρβης που αναπτύσσεται στο πλάσμα στο εσωτερικό μηχανών σύντηξης (tokamak, stellarator). Ποικιλία ασταθειών που οφείλονται στη  γεωμετρία του μαγνητικού πεδίου που χρησιμοποιούν οι συσκευές αυτές οδηγούνται από τις μεγάλες τιμές στην  ακτινική κλίση της θερμοκρασίας κάτι που οδηγεί στην τελική αποσταθεροποίηση του πλάσματος στις μηχανές σύντηξης. Μελετούμε τις στατιστικές ιδιότητες της τύρβης καθώς και τις ιδιότητες της μεταφοράς διαφόρων μεγεθών όπως η ροή θερμότητας ή ροή σωματιδίων. Επίσης εξετάζεται η ικανότητα του πλάσματος να αυτό - οργανώνεται  στις παραπάνω συσκευές με διάφορες διαγνωστικές μεθόδους. Αριθμητικές προσομοιώσεις του πλάσματος πραγματοποιούνται  για το σκοπό αυτό με την χρήση του gyrokinetic κώδικα GENE.

Έναρξη:
09 Δεκεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Χατζηαντωνίου Τριαντάφυλλος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μοντελοποίηση διπλών συστημάτων αστεροειδών

Έναρξη:
09 Δεκεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καραμπότσιου Ευσεβία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ο συντονισμός Laplace είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση σχηματισμού τριών σωμάτων. Ένα εξέχον παράδειγμα στο Ηλιακό σύστημα είναι ο σχηματισμός των τριών δορυφόρων του Δία, Ιώ, Ευρώπη και Γανυμήδης. Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η λεπτομερής δυναμική μελέτη των τελικών καταστάσεων που επιτρέπονται από το συντονισμό Laplace υπό την επίδραση απωλεστικών δυνάμεων, οι οποίες είναι είτε παλιρροϊκές δυνάμεις είτε αλληλεπίδραση των σωμάτων με έναν δίσκο. Ο σκοπός αυτός προσεγγίζεται κατανοώντας τη δομή περιοδικών τροχιών καθώς επίσης και άλλων αναλλοίωτων αντικειμένων (αναλλοίωτοι τόροι), και ακολούθως, κατανοώντας την εξέλιξη των συστημάτων υπό την επίδραση των απωλεστικών δυνάμεων. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένα συστήματα όπως οι δορυφόροι του Δία και το σύστημα TRAPPIST-1,  αναμένεται να απαντηθεί το ερώτημα εάν τα απωλεστικά φαινόμενα μπορούν να οδηγήσουν στους παρατηρούμενους σχηματισμούς και να παρέχουν ένα μοντέλο το οποίο θα ερμηνεύει όσο το δυνατόν καλύτερα τις παρατηρήσεις.

Έναρξη:
17 Φεβρουαρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μαυρογιάννης Παναγιώτης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σχετικά με την αλληλεπίδραση των πεδίων Einstein, Maxwell και Weyl

Έναρξη:
11 Ιουνίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ασβεστά Κερκύρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Large Scale Peculiar Flows

Έναρξη:
11 Ιουνίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Γαϊτανάς Μιχαήλ-Άγγελος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μοντελοποίηση Διπλών Συστημάτων Αστεροειδών

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πέσιος Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη νέων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων για τωρινούς και μελλοντικούς ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνικές κατάλληλες για την ανίχνευση και ανάλυση των συγχωνεύσεων διπλών συστημάτων αστέρων νετρονίων. Θα κατασκευαστούν υποκατάστατα μοντέλα κυματομορφών βαρυτικών κυμάτων, χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης. Τα μοντέλα μας θα χρησιμεύσουν ως πρότυπες κυματομορφές για την ακριβή εκτίμηση παραμέτρων (με ιδιαίτερη έμφαση στην εξαγωγή της παραμέτρου παλιρροϊκής παραμόρφωσης) για τις επερχόμενες παρατηρήσεις με το τρέχον δίκτυο ανιχνευτών LIGO-Virgo-KAGRAκαθώς και για τις μελλοντικές αναβαθμίσεις του, πέρα από την αρχική τους ευαισθησία.

Έναρξη:
17 Μαΐου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Δήμου Αργύριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Φαινόμενα μεταφοράς, με έμφαση στη διάδοση και τη διάχυση, σε πολύπλοκα συστήματα

Έναρξη:
13 Δεκεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σασλή Αργυρώ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ανάλυση δεδομένων στην αστρονομία βαρυτικών κυμάτων

Έναρξη:
13 Δεκεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Δρίγγα Ελευθερία-Μαρία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες σε σμήνη γαλαξιών

Έναρξη:
19 Δεκεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Βαχτσεβάνος Βασίλειος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μαθηματικά μοντέλα για την μελέτη διάδοσης επιδημιολογικού φορτίου με τη χρήση διαφορικών εξισώσεων και δικτύων

Έναρξη:
19 Δεκεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Χάος στη Γενική Θεωρία Σχετικότητας

Έναρξη:
19 Δεκεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παπιγκιώτης Γρηγόριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ανάλυση δεδομένων για παρατηρήσεις βαρυτικών κυμάτων

Έναρξη:
19 Δεκεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σιάκας Αλέξανδρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Αστρομετρία και Φωτομετρία αστεροειδών και τεχνητών δορυφόρων

Έναρξη:
19 Δεκεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τσαβδαρίδης Σωτήριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Αστρομετρία ακριβείας ταχέως κινούμενων ουράνιων αντικειμένων

Έναρξη:
08 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Θεοδωρακάκος Αντώνιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Προσδιορισμός κοσμολογικών παραμέτρων από την μελέτη σμηνοποίησης και συνάρτησης μάζας γαλαξιών με εφαρμογή μεθόδων μηχανικής και βαθιάς μάθησης

Έναρξη:
08 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τοτολού Δέσποινα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ίχνη Τροποποιημένων Θεωριών Βαρύτητας στο Αρχέγονο Σύμπαν

Έναρξη:
16 Δεκεμβρίου 2013
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καλαμάκης Γεώργιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μια από τις πιο διακεκριμένες ιδέες, αρχικά προερχόμενη από τη θεωρία Χορδών, η οποία οδήγησε στη δημιουργία ενός ραγδαία αναπτυσσόμενου τομέα της θεωρητικής Φυσικής τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι ο ολογραφικός δυισμός. Στον πυρήνα αυτού του πεδίου βρίσκεται η παρατήρηση ότι ένας n+1 – διάστατος Anti-deSitter χωροχρόνος, που περιγράφει μια θεωρία βαρύτητας, αντιστοιχεί υπό συγκεκριμένα όρια σε μια n-διάστατη θεωρία πεδίου βαθμίδας, που ζει στο σύνορο του AdS χώρου. Η θεωρία, που είναι γνωστή ως αντιστοιχία AdS/CFT, οδηγεί σε ένα χάρτη μεταξύ πεδίων και φυσικών ποσοτήτων των δύο δυικών χώρων και παρέχει την δυνατότητα να ερευνήσει κανείς ιδιότητες του ενός συστήματος, μελετώντας το άλλο. Η διατριβή μου εξετάζει τις ιδιότητες ενός Taub-Nut 4-διάστατου χώρου, που αντιστοιχεί σε ένα 3-διάστατο ρευστό που ζει στο σύνορό του. Αναλύοντας διαταραχές πεδίου βαθμίδας που διαδίδονται στον Taub-Nut AdS χωροχρόνο, έχουμε παράγει καινοτόμα αποτελέσματα σχετικά με τη φύση του συνοριακού ρευστού και της σχέσης του με το φορτίο Nut, που συμπεριλαμβάνεται στη δυναμική της θεωρίας υποβάθρου. 

Έναρξη:
14 Νοεμβρίου 2016
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μαυροκεφάλου Γεωργία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Το θέμα της διδακτορικής διατριβής έχει στόχο τη διερεύνηση των σχέσεων του 137Cs από την ανάπτυξη της πυρηνικής τεχνολογίας, ως σημαντικού ραδιενεργού ρυπαντή του θαλασσίου οικοσυστήματος, με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του θαλασσίου περιβάλλοντος, που δύνανται να καταγραφούν με δορυφορικές παρατηρήσεις. Συγκεκριμένα οι παράμετροι που καταγράφονται τηλεπισκοπικά είναι, η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας (SST), η επιφανειακή αλατότητα της θάλασσας (SSS) και οι γενικώς καλούμενοι Ωκεάνιο Χρώμα (Ocean Color), που περιλαμβάνει τη συγκέντρωση χλωροφύλλης α (Chlor_a), τη συγκέντρωση σωματιδιακού ανόργανου και οργανικού άνθρακα (PIC, POC) και την ημερήσια και στιγμιαία φωτοσυνθετικά διαθέσιμη ακτινοβολία (PAR, iPAR). Αυτές οι παράμετροι συσχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις συγκεντρώσεις ενεργότητας του 137Cs στο θαλασσινό νερό. Οι συσχετίσεις αυτές θα περιγραφούν με σχετικούς αλγορίθμους και θα απεικονιστούν σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) μαζί με τα αρχικά δεδομένα. Ο τελικός στόχος είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου εργαλείου (GIS platform), που θα καταγράφει και θα προβλέπει με τη χρήση της τηλεπισκόπησης τη ραδιενεργό ρύπανση του θαλασσίου οικοσυστήματος και θα υπολογίζει την ραδιολογική επικινδυνότητα στο πλαίσιο της ακτινοπροστασίας περιβάλλοντος και πληθυσμού.

Έναρξη:
16 Απριλίου 2018
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μαυρίκης Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ένα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες χώρες είναι ο τρόπος αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ακατέργαστων ραδιενεργών αποβλήτων χωρίς επαρκή στοιχεία σχετικά με τα ραδιονουκλίδια που περιέχουν καθώς και τα χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά τους. Αυτά τα απόβλητα ονομάζονται ακατέργαστα Ιστορικά Ραδιενεργά Απόβλητα. Η αποθήκευση, η επεξεργασία και η διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία, χωρίς τον κατάλληλο ραδιολογικό χαρακτηρισμό και τον διαχωρισμό τους  με βάση  την ενεργότητα και τον χρόνο ημιζωής των ραδιονουκλιδίων σε κατηγορίες διαφόρων οδών διαχείρισης.  Τα ιστορικά ραδιενεργά απόβλητα μπορούν πλήρως να χαρακτηριστούν ως προς τα ραδιολογικά χαρακτηριστικά (είδος ραδιονουκλιδίου, ενεργότητες), τη σύσταση και άλλες επιβλαβείς / τοξικές ουσίες.

Η διατριβή αυτή αφορά στην ανάπτυξη μιας τεχνικής ραδιολογικού χαρακτηρισμού και διαχωρισμού των ακατέργαστων ιστορικών ραδιενεργών αποβλήτων σε διαφορετικές οδούς διαχείρισης. Η τεχνική θα είναι ένας συνδυασμός μη καταστρεπτικών μετρήσεων και τεχνικών δειγματοληψίας. Τα ραδιονουκλίδια στα ραδιενεργά απόβλητα μπορούν να είναι: είτε (α) εκπομπείς ακτινοβολίας γάμμα που μπορούν εύκολα να ανιχνευθούν με σύστημα γάμμα φασματομετρίας, είτε (β) εκπομπείς σωματιδίων άλφα ή βήτα χωρίς να εκπέμπουν ακτίνες γάμμα (δύσκολα ανιχνεύσιμα ραδιονουκλίδια) και επομένως μπορούν να προσδιοριστούν μόνο με δειγματοληψία και δαπανηρές ραδιοχημικές αναλύσεις. Τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται από αντικείμενα της ίδιας προέλευσης προκειμένου να καθοριστούν οι συντελεστές συσχέτισης (ο λόγος των δύσκολα ανιχνεύσιμων ραδιονουκλιδίων προς τα βασικά ραδιονουκλίδια που είναι εκπομποί γάμμα). Η συνολική ενεργότητα προσδιορίζεται με μη καταστροφική μέτρηση, με βάση τη φασματομετρία γάμμα καθώς και με τη χρήση των συντελεστών συσχέτισης.

Έναρξη:
12 Νοεμβρίου 2018
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Χοροζίδου Αρσενία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη νέων πυρηνικών προτύπων άπειρης πυρηνικής ύλης κατασκευάζοντας τις αντίστοιχες καταστατικές εξισώσεις. Θα δοθεί έμφαση στην περιοχή πυκνοτήτων από την πυκνότητα κορεσμού και άνω σε περιοχές του διαγράμματος φάσης συμπυκνωμένης ύλης. Οι καταστατικές εξισώσεις που θα προκύψουν πρέπει να προσαρμοστούν έτσι ώστε να γίνει δυνατή η χρήση τους σε ρεαλιστικά πυρηνικά συστήματα (για παράδειγμα, πεπερασμένοι πυρήνες, σχετικιστικές πυρηνικές αντιδράσεις), όπου υπάρχουν και τα πειραματικά δεδομένα προς σύγκριση. Εν συνεχεία, θα γίνει εφαρμογή σε συστήματα που σχετίζονται με την πυρηνική αστροφυσική (για παράδειγμα, στατικοί αστέρες νετρονίων, δυαδικά συστήματα αστέρων νετρονίων). Εδώ οι καταστατικές εξισώσεις θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τις ενεργειακές πυκνότητες/πιέσεις, αλλά τώρα για συστήματα σε κατάσταση β-ισορροπίας ή σε δυναμικές καταστάσεις αποτελούμενες από νουκλεόνια, υπερόνια και λεπτόνια. Επίσης, οι καταστατικές εξισώσεις θα κατασκευαστούν συναρτήσει όχι μόνο της βαρυονικής πυκνότητας, αλλά επιπλέον και συναρτήσει της θερμοκρασίας και της ασυμμετρίας του ισοσπιν.

Έναρξη:
12 Νοεμβρίου 2018
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Διβάρης Εμμανουήλ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή γίνεται συστηματική μελέτη της επίδρασης της πυρηνικής  ενέργειας  συμμετρίας στις βασικές ιδιότητες  πεπερασμένων πυρήνων.  Πιο συγκεκριμένα μελετάται η επίδραση της σε βαρείς πυρήνες, πλούσιους σε νετρόνια, εκεί που η ενέργεια συμμετρίας αναμένεται να έχει κυρίαρχο ρόλο. Υπολογίζονται οι διαφορές στις ακτίνες νετρονίων και πρωτονίων καθώς επίσης και η κατανομή της νετρονικής ύλης στο εσωτερικό των πυρήνων. Επιπλέον συνδέεται η ενέργεια συμμετρίας με διάφορες ιδιότητες της επιφάνειας των πεπερασμένων πυρήνων ενώ γίνεται σύγκριση με πειραματικά δεδομένα (όπου υπάρχουν)  και όπου δεν υπάρχουν γίνονται σχετικές εκτιμήσεις.  Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται στα πλαίσια του μοντέλου Thomas-Fermi.

Έναρξη:
20 Μαΐου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τσιάμης Άγγελος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ανάπτυξη καινοτομικής οργανολογίας και νέων μεθόδων επιλογής/ανάλυσης πειραματικών δεδομένων για έρευνα Νέας Φύσικης στο High Luminosity Large Hadron Collider

Έναρξη:
11 Νοεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κανάκης-Πέγιος Αλκιβιάδης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Επίδραση της καταστατικής εξίσωσης στην διαδικασία συγχώνευσης δυαδικού συστήματος αστέρων νετρονίων

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μαρκόπουλος Άγγελος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ο ραδιολογικός χαρακτηρισμός ενεργοποιημένων - λόγω πυρηνικών αντιδράσεων με νετρόνια – τμημάτων πυρηνικών αντιδραστήρων, τα οποία παρουσιάζουν πάντοτε και επιφανειακή ρύπανση, είναι απαραίτητος για την λήψη αποφάσεων σχετικά με την διαχείρισή τους κατά τις εργασίες παροπλισμού. Η ανάγκη για απορρύπανση, η επιλογή της μεθόδου απορρύπανσης πριν την αποσυναρμολόγηση/ κοπή των τμημάτων των αντιδραστήρων και η επιλογή της τεχνολογίας κοπής ώστε να περιοριστεί η παραγωγή δευτερευόντων ραδιενεργών καταλοίπων αλλά και για να περιοριστούν οι δόσεις στο προσωπικό, πρέπει να βασίζονται στον ακριβή ραδιολογικό χαρακτηρισμό των ραδιονουκλιδίων εντός των υλικών αλλά και αυτών που παρουσιάζονται ως επιφανειακή ρύπανση.

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Βγενόπουλος Ανδρέας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Υλοποίηση αλγορίθμων στα πλαίσια του πειράματος ATLAS

Έναρξη:
09 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Vilatte Matthieu

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ολογραφία και η Ασυμπτωτική δομής της Βαρύτητας

Έναρξη:
13 Δεκεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Αγγελής Ιωάννης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ανάπτυξη πειραματικής μεθοδολογίας για έρευνα Νέας Φυσικής στις ταλαντώσεις νετρίνων

Έναρξη:
13 Δεκεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καλλιτσοπούλου Αλεξάνδρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Αναπτυξη καινοτομικής οργανολογίας και μεθόδων ανάλυσης δεδομένων για Σωματιδιακή και Αστροσωματιδιακή Φυσική

Έναρξη:
18 Απριλίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Βικιάρης Μιχαήλ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη της συγχώνευσης της σκοτεινής ύλης στους αστέρες νετρονίων

Έναρξη:
28 Νοεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Αμπεριάδου Δήμητρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Αναζήτηση Νέας Φυσικής στον LHC με τον ανιχνευτή ATLAS και διερεύνηση τεχνολογιών ανιχνευτών για τη μιονική Τομογραφία

Έναρξη:
28 Νοεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Λάσκος-Πάτκος Παύλος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μετατροπές φάσης στην πυκνή πυρηνική ύλη και εφαρμογές στους αστέρες νετρονίων

Έναρξη:
28 Νοεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μαμάρας Αριστείδης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Βελτιστοποίηση συστημάτων προέγχυσης σε επιταχυντές αδρονίων

Έναρξη:
28 Νοεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μέριανος Σπυρίδων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτες για συντονισμούς δυο μποζονίων σε πλήρως λεπτονικές τελικές καταστάσεις σε συγκρούσεις πρωτονίων στα 13 TeV με τον ανιχνευτή ATLAS

Έναρξη:
27 Μαρτίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Φωλιάς Κωνσταντίνος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη της κουαρκιόνικ ύλης και εφαρμογές της στους αστέρες νετρονίων

Έναρξη:
08 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Χαρίτων Βασίλειος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Το παρόν διδακτορικό πρόγραμμα αφορά το πείραμα SND@LHC, το οποίο χρησιμοποιεί ένα υβριδικό σύστημα ανιχνευτών αποτελούμενο από πυρηνικά γαλακτώματα και από ηλεκτρονικούς ανιχνευτές με στόχο την εξερεύνηση της φυσικής των νετρίνων με ενέργειες πάνω από 100 GeV (έως μερικά TeV). Τα νετρίνα παράγονται σε συγκρούσεις πρωτονίων στο κέντρο του πειράματος ATLAS, 480 μέτρα μακρυά από τον ανιχνευτή SND@LHC και φτάνουν σ΄αυτόν υπό πολύ μικρή (αλλά όχι μηδενική) γωνία: ο ανιχνευτής SND@LHC καλύπτει ένα εύρος ψευδο-ωκύτητας από 7.2 έως 8.4 σ' αυτή τη μακρινή εμπρόσθια κατεύθυνση. Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της επεξεργασίας δεδομένων των πυρηνικών γαλακτωμάτων, στην ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού για πρωτοφανή πυκνότητα τροχιάς και στη συσχέτιση των δεδομένων από τους ανιχνευτές γαλακτωμάτων με αυτά των ηλεκτρονικών ανιχνευτών με στόχο τον ακριβή χρονισμό και την εκτίμηση της ενέργειας των γεγονότων του πειράματος.

Έναρξη:
12 Μαΐου 2014
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πατσιαούρα Δήμητρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Το αυξανόμενο παγκόσμιο ενδιαφέρον σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα έχει οδηγήσει την επιστημονική κοινότητα και τον βιομηχανικό τομέα στην ανάγκη χρήσης νέων υλικών, προερχόμενων από ανανεώσιμες πηγές, ικανά να ενσωματωθούν σε πολυμερικές μήτρες και να τις προσδώσουν βελτιωμένες ιδιότητες και ταυτόχρονα ‘‘πράσινο’’ χαρακτήρα. Τα πλέον καινοτόμα υλικά, τα οποία θεωρούνται ως τα σημαντικότερα νανο-ενισχυτικά της επόμενης γενιάς είναι οι νανοκυτταρίνες [nanocrystalline cellulose (CNC), nanofibrillated cellulose (CNF)]. Σκοπός της διατριβής είναι η παρασκευή και μελέτη νέων ‘‘πράσινων’’ νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών υψηλής απόδοσης και λειτουργικότητας, με βάση τις νανοκυτταρίνες, ικανών να χρησιμοποιηθούν σε πληθώρα εφαρμογών.

Έναρξη:
25 Ιανουαρίου 2016
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Λούρης Ευάγγελος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εντατικοποίηση της έρευνας στο νέο διεπιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των TEXTRONICS (Textile-Electronics). Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στην υλοποίηση «κλωστοϋφαντουργικού» τρανζίστορ (textile organic field effect transistor - TOFET) το οποίο θα λειτουργεί υπό ασφαλή για τον άνθρωπο τάση (μικρότερη των 10V) και θα μπορεί να ενσωματωθεί σε δομές «υφασμάτινων» κυκλωμάτων, οδηγώντας σε πρακτικές ενδύσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές (wearables). Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής έρευνας θα μελετηθούν, σχεδιαστούν, κατασκευαστούν και βελτιστοποιηθούν ινώδη κλωστοϋφαντουργικά οργανικά τρανζίστορ, τα οποία θα  αξιολογηθούν ως προς τις επιδόσεις και τη μεταβλητότητα των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και ως προς την αξιοπιστία και αντοχή τους σύμφωνα με επιλεγμένες κλωστοϋφαντουργικές δοκιμασίες. Με βάση τα ευρήματα, θα κατασκευαστεί απλό κύκλωμα που θα αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά του «κλωστοϋφαντουργικού» τρανζίστορ και θα αναδεικνύει τις δυνατότητες χρήσης του σε βασικές εφαρμογές ηλεκτρονικής.

Έναρξη:
29 Φεβρουαρίου 2016
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καπνόπουλος Χρήστος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στα πλαίσια της ΔΔ θα πραγματοποιηθεί η βελτιστοποίηση εκτυπωμένων στρωμάτων για την κατασκευή οργανικών φωτοβολταïκών κυψελών με σκοπό την βελτίωση των δομικών, οπτικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Οι βασικές παράμετροι που θα μελετηθούν είναι το πάχος των υμενίων, η θερμοκρασία εκτύπωσης και ξήρανσης, η συγκέντρωση και η αναλογία των διαλυμάτων καθώς και η επίδραση των διαλυτών.
Στη συνέχεια θα μελετηθούν οι διαδικασίες εγχάραξης (P1, P2, P3 lasers scribing processes) για την εύρεση των βέλτιστων παραμέτρων με σκοπό τη αύξηση του γεωμετρικού παράγοντα απόδοσης (Geometric Fill Factor) και ελαχιστοποίηση των ρευμάτων διαρροής. Οι κύριες παράμετροι που θα μελετηθούν είναι η επίδραση του μήκους κύματος, της ενέργειας του παλμού και του ποσοστού αλληλοεπικάλυψης των παλμών στην ποιότητα εγχάραξης. Τα εγχαραγμένα δείγματα θα μελετηθούν με οπτική μικροσκοπία, μικροσκοπία σάρωσης ηλεκτρονίων (SEM) και Φασματοσκοπία ακτίνων-Χ διασποράς ενέργειας (EDX).

Έναρξη:
14 Νοεμβρίου 2016
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κοζάκος Σταύρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Τα θερμοηλεκτρικά υλικά αποτελούν υποσχόμενες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, κατάλληλες για εφαρμογές σε θερμοηλεκτρικές γεννήτριες και ψυγεία, λόγω του χαμηλού κόστους τους και της φιλικής προς το περιβάλλον μετατροπής θερμότητας σε ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, η ευρεία χρήση τους περιορίζεται λόγω της χαμηλής απόδοσης τους, η οποία συνδέεται άμεσα με τον συντελεστή ZT. Οι δομικές ιδιότητες των υλικών αυτών είναι κομβικής σημασίας για την απόδοσή τους, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά κρίσιμο τον δομικό χαρακτηρισμό τους. Στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής διατριβής, θα πραγματοποιηθεί δομικός χαρακτηρισμός με μεθόδους ηλεκτρονικής μικροσκοπίας TEM (περίθλαση ηλεκτρονίων, μικροσκοπία υψηλής διακριτικής ικανότητας, τεχνικές προηγμένης μικροσκοπίας) σε μια σειρά δειγμάτων που θα περιλαμβάνουν bulk και νανοδομημένα υλικά (π.χ. PbSe, PbS) τα οποία θα αναπτυχθούν στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Northwestern (Illinois-USA). Η ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού θα επιτρέψει να προταθούν τα κατάλληλα μοντέλα δομής.

Έναρξη:
26 Φεβρουαρίου 2018
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τερζίδου Αναστασία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στη μελέτη των φουλεριδίων αλκαλίων, αλκαλικών και σπανίων γαιών του C60 καθώς και συστημάτων στα οποία τα ενεργά συστατικά είναι μοριακές μονάδες π-ηλεκτρονίων ανοικτού κελύφους (πολυκυκλικοί αρωματικοί και αντι-αρωματικοί υδρογονάνθρακες, PAHs). Τα συστήματα αυτά παρουσιάζουν έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον καθώς εμφανίζουν μια πληθώρα σημαντικών ιδιοτήτων που προσφέρουν ένα ευρύτατο πεδίο βασικής έρευνας και πιθανών εφαρμογών. Συγκεκριμένα, λόγω των φαινομένων ισχυρής ηλεκτρονικής συσχέτισης που τα διέπουν δύνανται να φιλοξενήσουν νέες ηλεκτρονικές καταστάσεις της ύλης, όπως η μη-συμβατική υπεραγωγιμότητα, το ενδιάμεσο σθένος του υποπλέγματος των κατιόντων, τα κβαντικά υγρά spin και οι τοπολογικοί μαγνητικοί μονωτές. Η προτεινόμενη έρευνα πρόκειται να πραγματοποιηθεί κυρίως με τη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών (Raman, φωτοφωταύγεια, απορρόφηση ακτίνων Χ) υπό συνθήκες υψηλής πίεσης ή/και ως συνάρτηση της θερμοκρασίας με στόχο την αποσαφήνιση των μηχανισμών που διέπουν τη συμπεριφορά των συστημάτων αυτών στις εξωτερικές επιδράσεις, έρευνα που ενδέχεται να οδηγήσει στην σύνθεση συγγενικών υλικών με βελτιωμένες ή νέες ηλεκτρονικές ιδιότητες.

Έναρξη:
17 Δεκεμβρίου 2018
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Αντωνίου Ευστράτιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στην διδακτορική διατριβή επιδιώκεται η εύρεση νανοδομών με γεωμετρίες και υλικά, που θα τους παρέχουν επιθυμητές ιδιότητες για χρήση σε εφαρμογές, οι οποίες σχετίζονται με πληθώρα επιστημονικών πεδίων. Τα αποτελέσματα θα ταξινομηθούν, ώστε να βρεθούν υπολογιστικά οι άριστοι συνδυασμοί για εφαρμογές σε πεδία όπως: η τεχνολογία ηλιακής ενέργειας, η ανίχνευση και η βιοανίχνευση, η βιοϊατρική και η βιοτεχνολογία.
Σκοπός της διατριβής είναι η συσχέτιση της δομής σύνθετων νανοδομών κυρίως με τις οπτικές ιδιότητές τους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα γίνει μια θεωρητική ενεργειακή μελέτη των νανοδομών και έπειτα συσχέτισή της με την πειραματική μελέτη τους μέσω ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Η μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων που σχετίζονται με τους επιφανειακά εντοπισμένους πλασμονικούς συντονισμούς (LSPR) θα γίνει μέσω της επίλυσης των εξισώσεων του Maxwell με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και κατάλληλη επιλογή της διηλεκτρικής συνάρτησης. Για την ενεργειακή μελέτη των δομών θα χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα διατομικά δυναμικά σε συνδυασμό με μοριακή δυναμική, ενώ για τις οπτικές ιδιότητες που σχετίζονται με τα πλασμόνια το λογισμικό COMSOL Multiphysics, που βασίζεται στην 3D μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEM). Θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να κατασκευάσουμε την γεωμετρία, να εισαγάγουμε τις ιδιότητες των υλικών και να μελετήσουμε την συμπεριφορά των νανοδομών ως προς την ενέργεια και την σκέδαση του φωτός.

Έναρξη:
17 Δεκεμβρίου 2018
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τσιαστούδης Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

    Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η εύρεση των στοιχείων και τις μεθοδολογίας που πρέπει να περιλαμβάνει μία εκπαιδευτική δραστηριότητα S.T.E.A.M. ώστε να αναπτύσσει δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε πολίτες του 21ου αιώνα. Ειδικότερα θα δημιουργηθούν και θα αξιολογηθούν S.T.E.A.M. δραστηριότητες σε διαθεματικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης με στοιχεία καθολικού σχεδιασμού στοχεύοντας στην διαφοροποιημένη διδασκαλία. Σε δεύτερο επίπεδο θα μελετηθούν οι δυνατότητες εισαγωγής τους στο σχολικό περιβάλλον. Εδώ θα μελετηθούν οι χώροι διδασκαλίας αλλά και οι τρόποι σύγκλισης με το αναλυτικό πρόγραμμα του που χαρακτηρίζεται από διακριτά αντικείμενα, διακριτούς στόχους και ύλη σε αντιδιαστολή με την STEΑM μεθοδολογία που περιλαμβάνει σύνθετη χρήση εργαλείων και θεωριών και εγκάρσια διεπιστημονικότητα. Τέλος θα μελετηθούν οι απόψεις εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων για τις υπάρχουσες δραστηριότητες STEAM ενώ θα δημιουργηθεί και θα αξιολογηθεί ένα εκπαιδευτικό υλικό επιμόρφωσής των καθηγητών πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Έναρξη:
17 Δεκεμβρίου 2018
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καζάκου Θεοδώρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη έργων πολιτιστικής κληρονομιάς, κεραμικών και ζωγραφικών, με φυσικοχημικές τεχνικές χαρακτηρισμού. Όσο αφορά στα κεραμικά, η μελέτη έχει ως στόχο τον προσδιορισμό των κύριων συστατικών τους και των συνθηκών κατασκευής τους (θερμοκρασία και ατμόσφαιρα όπτησης). Με το οπτικό μικροσκόπιο εκτιμάται αρχικά το είδος και η τεχνολογία κατασκευής τους. Μορφολογική και στοιχειακή ανάλυση της κεραμικής ύλης τους γίνεται με χρήση του SEM και της τεχνικής EDS αντίστοιχα. Για την ορυκτολογική μελέτη και τον προσδιορισμό της σύστασής τους εφαρμόζονται οι τεχνικές XRD και FTIR. Για την εκτίμηση της θερμοκρασίας όπτησης των κεραμικών και της συγκέντρωσης του ασβεστίτη στην αρχική κεραμική ύλη χρησιμοποιείται η τεχνική TGA. Σχετικά με τα ζωγραφικά έργα, η ανάλυση της σύστασης των χρωμάτων είναι σημαντική στην κατανόηση της τεχνικής που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους, και σε συνδυασμό με την εξέταση της κατάστασης διατήρησής τους, αποτελεί τη βάση για κάθε παρέμβαση, καθαρισμό ή στερέωση. Για τον προσδιορισμό των συστατικών του υποστρώματος και των χρωστικών της ζωγραφικής επιφάνειας χρησιμοποιούνται συνδυαστικά οι τεχνικές XRD, SEM-EDS και FTIR. Η εφαρμογή της φασματοσκοπίας FTIR στη μελέτη των χρωστικών είναι επιπλέον χρήσιμη για την ταυτοποίηση οργανικών συνδετικών που έχουν ενδεχομένως χρησιμοποιηθεί.

Έναρξη:
15 Απριλίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Χατζοπούλου Πολυξένη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

H διατριβή αφορά τη μελέτη των δομικών ιδιοτήτων ετεροδομών και νανοδομών, κυρίως σύνθετων ημιαγωγικών συστημάτων αυξημένου τεχνολογικού ενδιαφέροντας για εφαρμογές νανοηλεκτρονικής και νανοφωτονικής. Επιδιώκεται ο χαρακτηρισμός της μορφολογίας των διεπιφανειών, των ατελειών δομής και της χημικής τους σύστασης, καθώς και η συσχέτιση αυτών με τις συνθήκες ανάπτυξης. Επιπλέον διερευνάται η παραμορφωσιακή κατάσταση των δομών με έμφαση στην κατανόηση των μηχανισμών αφηρέμησης μέσω της εισαγωγής ατελειών δομής, ενώ εξετάζεται και η εισαγωγή ατελειών από άλλες πιθανές πηγές. Η μελέτη περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό εκτενούς σειράς δειγμάτων με τεχνικές συμβατικής μικροσκοπίας διέλευσης/διέλευσης-σάρωσης (TEM/STEM) και TEM/STEM υψηλής διακριτικής ικανότητας (HRTEM/HRSTEM) σε συνδυασμό με φασματοσκοπία ενεργειακής διασποράς ακτίνων-Χ (EDX). Η ανάδειξη της παραμορφωσιακής κατάστασης των δομών επιτυγχάνεται με ποσοτικές μεθόδους όπως η μέθοδος ανάλυσης γεωμετρικής φάσης (GPA), ενώ η ελαστοπλαστική συμπεριφορά τους μελετάται μέσω ατομιστικών προσομοιώσεων με εμπειρικό δυναμικό (Molecular Dynamics-MD) και με βάση την θεωρία συνεχούς μέσου με θεωρία ελαστικότητας και με τη μέθοδο ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων (FEM).

Έναρξη:
15 Απριλίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κυρανούδη Μαρία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει πλούτο από υψηλής τέχνης εντοίχια ψηφιδωτά που αντιπροσωπεύουν ένα χρονικό εύρος από τον 4ο έως και τον 14ο αιώνα. Τα ψηφιδωτά αυτά έχουν αποτελέσει αντικείμενο της αρχαιολογικής έρευνας για δεκαετίες, χωρίς ωστόσο να  έχουν μελετηθεί συστηματικά ως προς τα κατασκευαστικά και τεχνολογικά τους στοιχεία. Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η εξέταση με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης (XRD, SEM-EDS, TG-DTA, FTIR, UV/Vis, ΟΜ) γυάλινων ψηφίδων που προέρχονται από εντοίχια ψηφιδωτά τεσσάρων μνημείων της Θεσσαλονίκης (Ροτόντα, Άγιος Δημήτριος, Αγία Σοφία, κτίριο επί της οδού Αρματολών, αρ.18) που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές χρονικές περιόδους της βυζαντινής τέχνης. Οι γυάλινες ψηφίδες, έγχρωμες και ψηφίδες με μεταλλικό φύλλο, μελετώνται ως προς τη σύσταση και τα ιδιαίτερα κατασκευαστικά/τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά, την παθολογία, την κατάσταση διατήρησης και τους τύπους φθοράς που παρουσιάζουν, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες εύρεσης και αποθήκευσής τους.  Η μελέτη αποσκοπεί να συμβάλει στην έρευνα της τέχνης και της τεχνολογίας του εντοίχιου ψηφιδωτού, μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης των δεδομένων που θα προκύψουν.

Έναρξη:
15 Απριλίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μανιώτης Κωνσταντίνος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Επαναληπτική Σχεδίαση - Ανάπτυξη - Βελτίωση μιας Καινοτομικής Διδακτικής-Μαθησιακής Ακολουθίας σε θέματα Ηλεκτρισμού-Μαγνητισμού

Έναρξη:
10 Ιουνίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πατσαμάνης Γεώργιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η σχεδίαση μέσω προσομοίωσης καινοτόμων φωτονικά ολοκληρωμένων στοιχείων και κυκλωμάτων βασισμένων σε πολυμερή και ΙΙΙ-V υλικά. Τα ολοκληρωμένα στοιχεία θα στοχεύουν στην αποτελεσματική διαχείριση του φωτός, περιλαμβάνοντας, απλές διατάξεις κυματοδήγησης, στοιχεία διαχωρισμού οπτικής ισχύος και πολύρρυθμους ζεύκτες, στοιχεία διαχωρισμού ή μετατροπής πόλωσης, μετατροπείς μεγέθους ρυθμού και διεπαφές μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών, όπως επίσης και οπτικά στοιχεία με δυνατότητα εκπομπής στον ελεύθερο χώρο. Για τις αναλύσεις θα χρησιμοποιηθούν εντατικά η Ανάλυση Ιδιοτιμών και η μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο του Χρόνου. Τέλος, θα μελετηθεί και η δυνατότητα διασύνδεσης περισσότερων ολοκληρωμένων στοιχείων σε επίπεδο συστήματος μέσω προσομοίωσης με τη βοήθεια κυκλωματικών μοντέλων ανάλυσης.

Έναρξη:
09 Ιουλίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Νατσιόπουλος Γεώργιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μαγνητισμός: Από τη νανοκλίμακα ως το μακρόκοσμο. Υλικά, Ιδιότητες, Εφαρμογές

Έναρξη:
07 Οκτωβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ασημακίδου Θεοπούλα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη και ανάπτυξη προηγμένων σύνθετων υλικών με χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών

Έναρξη:
07 Οκτωβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Χρυσοστομίδης Θεμιστοκλής

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Πειραματική αποτίμηση φωτονικών στοιχείων

Έναρξη:
09 Δεκεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παπούλια Χρυσάνθη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη προηγμένων υλικών με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

Έναρξη:
09 Δεκεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Γκάγκας Βασίλειος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές/τριες δυσκολεύονται να κατανοήσουν εννοιολογικά τις αρχές της Φυσικής και αυτό επειδή εν μέρει διαθέτουν διαφορετικές επιστημολογικές προσεγγίσεις της αλήθειας. Η Διερευνητική Μάθηση βασίζεται στην πεποίθηση ότι η εκμάθηση της Φυσικής είναι κάτι περισσότερο από την απομνημόνευση πληροφοριών και δεδομένων και αφορά περισσότερο στην κατανόηση επιστημονικών μεθόδων και εννοιών. Στη Διερευνητική Μάθηση οι μαθητές καθοδηγούνται από τον εκπαιδευτικό προκειμένου με όλο και μεγαλύτερη αυτονομία να εργάζονται αυτοβούλως χρησιμοποιώντας τις πρότερες εμπειρίες τους και τις δυνατότητες του περιβάλλοντος τους. Στόχος είναι να δοθεί απάντηση στο πως μεταβάλλονται οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Φυσικής σε σχέση με διάφορα είδη διερευνητικής μάθησης.

Έναρξη:
09 Δεκεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κανετίδης Μιχαήλ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Υπολογιστική ανάλυση φυσικών και δομικών ιδιοτήτων νανοδομών

Έναρξη:
09 Δεκεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κυριακού-Τζιαμτζή Χριστίνα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ανάπτυξη και μελέτη σύνθετων υλικών

Έναρξη:
17 Φεβρουαρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ταχμαζίδης Νικόλαος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η συμβολή της Φυσικής στη μελέτη εικαστικών έργων με τη χρήση μη-καταστροφικών αναλυτικών τεχνικών

Έναρξη:
11 Ιουνίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κυριαζόπουλος Βασίλειος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Υλικά και Διεργασίες Νανοϋλικών για την ανάπτυξη υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους εκτυπωμένων OLEDs

Έναρξη:
12 Οκτωβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ρούμπος Ιωάννης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Πειραματική αποτίμηση ολοκληρωμένων φωτονικών κυκλωμάτων

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παπαδόπουλος Κύριλλος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Τα πολυσιδηροϊκά υλικά αποτελούν μια κατηγορία υλικών με τεράστιο τεχνολογικό ενδιαφέρον λόγω των παραμετροποιήσιμων μαγνητικών, ηλεκτρικών/διηλεκτρικών, θερμικών και οπτικών τους ιδιοτήτων. Στα υλικά αυτά, αποτελεί πρόκληση να συνδυαστούν φαινόμενα σύζευξης (π.χ. σιδηρομαγνητισμός, σιδηροηλεκτρισμός) που ενισχύουν το εύρος των τεχνολογικών τους εφαρμογών σε τομείς, όπως η αποθήκευση πληροφοριών, η σπιντρονική τεχνολογία και οι αισθητήρες.

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Νικίδης Ευστράτιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Υπολογιστικές μέθοδοι ανάλυσης δομικών ιδιοτήτων νανοδομών

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πρώιου Ελένη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή εστιάζεται στη μελέτη βιοανόργανων φάσεων και βιοχρωστικών που απαντώνται σε χερσαίους και υδρόβιους οργανισμούς. Θα μελετηθούν τμήματα του εξωσκελετού  αρθροπόδων, κελύφη γαστεροπόδων, κελύφη και βύσσοι διθύρων, χρωστικές κεφαλόποδων, αρθροπόδων και γαστεροπόδων και λέπια ψαριών. Η μελέτη των δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί με φασματοσκοπίες Raman, ανακλαστικότητας ορατού, λεπτής υφής απορρόφησης ακτίνων Χ (XAFS), φθορισμού ακτίνων Χ (XRF) και σκέδασης μικρής γωνίας ακτίνων Χ (SAXS). Οι κύριοι στόχοι της διδακτορικής διατριβής είναι: (i) η μελέτη των χαρακτηριστικών (μέγεθος, συμμετρία, περιεκτικότητα, προτιμητέος προσανατολισμός) και της σύστασης των βιοανόργανων φάσεων σε κελύφη και δομικούς ιστούς ασπόνδυλων και σε λέπια ψαριών, καθώς τα συγκεκριμένα υλικά αποτελούν πρότυπα βιομιμητικής και πολλά υποσχόμενη πρώτη ύλη για βιοσυμβατά υλικά, (ii) η ταυτοποίηση των χρωστικών που απαντώνται σε κελύφη και εξωσκελετούς ή εκλύονται από κεφαλόποδα, (iii) η επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών σε αυτά όπως ο έντονος φωτισμός σε γαστερόποδα (προκειμένου να εξηγηθούν οι μηχανισμοί προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία σε είδη που προσαρμόζονται εξίσου καλά σε ψυχρά και θερμά κλίματα) και (iv) η επίδραση κλιματολογικών αλλαγών όπως η οξέωση των ωκεανών σε κελύφη διθύρων.

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μανωλούδης Παύλος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι η βασική έρευνα Φωνοβολταϊκών διατάξεων επαφής Schottky ή/και συγγενικών δομών, η προσομοίωση αυτών με θεωρητικά και πραγματικά υλικά (ανόργανα και οργανικά) και τέλος η συγκέντρωση ή/και ανάπτυξη τεχνογνωσίας υλοποίησης δειγμάτων. Στα τελικά παραδοτέα θα περιλαμβάνεται λειτουργικό/α πρωτότυπο/α  με τη καλύτερη απόδοση, ως απόδειξη αρχής (proof of concept).

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κουσλόγλου Εμμανουήλ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η διδακτορική διατριβή ερευνά το πλαίσιο εφαρμογής της διερευνητικής μεθόδου με τη χρήση ψηφιακών φορητών συσκευών ως πειραματικών εργαλείων, στη διδασκαλία της Φυσικής στη Β’θμια Εκπαίδευση. Οι παρεμβάσεις αξιοποιούν τις δυνατότητες πειραματισμού και εκμεταλλεύονται είτε τους ενσωματωμένους αισθητήρες των φορητών ψηφιακών συσκευών, είτε φορητούς ασύρματους εξωτερικούς αισθητήρες και διατάξεις, που επικοινωνούν με τις φορητές ψηφιακές συσκευές μέσω κατάλληλων λογισμικών.

Οι βασικοί σκοποί της εργασίας είναι η ανάπτυξη ανώτερων νοητικών δεξιοτήτων & κριτικής σκέψης στους μαθητές, η ενημερότητά τους ως προς τη φύση & τις μεθοδολογίες της Φυσικής, η αναδίφηση της βελτίωσης του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη φυσική και η διαπίστωση του βαθμού ανάπτυξης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων των μαθητών στον πειραματισμό.

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σιτσανλής Ηλίας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των προσομοιώσεων  μέσου του διαδικτύου πάνω σε θέματα Σύγχρονης Φυσικής.

Αρχικά, θα δημιουργηθούν σενάρια διερευνητικής μάθησης σε θέματα Σύγχρονης Φυσικής (Σχετικότητα, Κβαντομηχανική, Μη γραμμικά συστήματα) και στη συνέχεια θα γίνει η εφαρμογή και η αξιολόγησή τους.

Τα σενάρια αυτά θα στηρίζονται σε αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις, οι οποίες θα δημιουργηθούν για τον σκοπό αυτό. Με τις προσομοιώσεις οι μαθητές θα μπορούν να πραγματοποιούν πειράματα προκειμένου να επαληθεύσουν τους νόμους που διέπουν τα φαινόμενα.

Θα διερευνηθούν ερωτήματα για το αν η χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων προσομοιώσεων μπορούν να προάγουν την διερευνητική μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία πάνω σε θέματα σύγχρονης Φυσικής. καθώς και κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στην απόκτηση δεξιοτήτων 21ου αιώνα.

Για την αξιολόγηση τους, θα γίνει συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και φύλλων εργασίας.

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Χαραλάμπους Αθηνά

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ενίσχυση της ειδικής εκπαίδευσης μέσω 3D σχεδίασης και εκτύπωσης

Έναρξη:
17 Μαΐου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μπαλακέρας Νικόλαος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σύνθεση και οπτικές ιδιότητες δισδιάστατων διχαλκογενιδίων των μεταβατικών μετάλλων

Έναρξη:
17 Μαΐου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κλαυδιανού Στυλιανή

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Διερεύνηση διδακτικών παρεμβάσεων σε μαθητές Λυκείου, σε θέματα σύγχρονης φυσικής, με αξιοποίηση πολλαπλών αναπαραστάσεων

Έναρξη:
17 Μαΐου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σακελλαρίου Σιλβέστρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η ενσωμάτωση της πλατφόρμας e-class στη Διδασκαλία της Φυσικής: Τρόποι, Μέθοδοι, Αποτίμηση

Έναρξη:
09 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καζέλη Κωνσταντίνα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η διδακτορική αυτή διατριβή, στοχεύει στη μελέτη Νανομαγνητικών Βιοκεραμικών σε διεπιστημονικό πλαίσιο που ξεκινά από τον έλεγχο των μεθόδων σύνθεσης για αξιόπιστη και αναπαραγώγιμη ανάπτυξη δυαδικών νανοσωματιδίων αποτελούμενων από μαγνητικά και κεραμικά υλικά. Τα υλικά θα εφαρμοστούν σε νανοσύνθετα ικριώματα και η απόδοσή τους θα αξιολογηθεί υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Τελικός στόχος είναι η προτεινόμενη χρήση τους ως πολυλειτουργικοί βιοϊατρικοί παράγοντες που συνδυάζουν ποικίλα θεραπευτικά αποτελέσματα σε θεραπείες όγκων, όπως αναγέννηση οστού, μαγνητική υπερθερμία και διανομή φαρμάκου.

Έναρξη:
13 Δεκεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πάσχου Αμαλία-Μαρία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη ιστών και δομικών πρωτεϊνικών συστατικών τους με φασματοσκοπικές τεχνικές

Έναρξη:
13 Δεκεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παπαδόπουλος Κυπαρίσης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και μελέτη οργανικών διόδων εκπομπής φωτός για εφαρμογές φωτισμού και βιο-αισθητήρων

Έναρξη:
13 Δεκεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σαμαρά Γεωργία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ιδιότητες και διατάξεις γραφενίου και δισδιάστατων υλικών για βιοηλεκτρονικές εφαρμογές

Έναρξη:
31 Μαρτίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Γιαλαβουζίδου Περιστέρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ανάλυση και μελέτη θεμάτων της Διδακτικής της Φυσικής μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του εργαστηρίου αλλαγής

Έναρξη:
19 Δεκεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μπρισίμη Άννα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη και ανάλυση μαγνητικών υλικών με τεχνητή νοημοσύνη και υπολογισμούς πρώτων αρχών

Έναρξη:
24 Απριλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ιωαννίδου Μαρία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Επαναληπτική Εξέλιξη μίας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας σε Θέματα της Αστροφυσικής

Έναρξη:
24 Απριλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μακρή-Λεβίδου Ελένη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ανάπτυξη και μελέτη εύκαμπτων οργανικών διόδων εκπομπής φωτός και εφαρμογές

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μπαλάσκας Κωνσταντίνος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στα πλαίσια της Διατριβής θα αξιοποιηθεί μεταξύ άλλων η αποτελεσματική εφαρμογή του προσεγγιστικού υπολογισμού με στόχο την ανάπτυξη ενός εργαλείου το οποίο δεδομένης μιας υλοποίησης της εφαρμογής χωρίς σφάλματα («ορθή λύση») και μιας ετερογενούς πλατφόρμας αποτελούμενης από συμβατικούς υπολογιστικούς πόρους και εξειδικευμένους επιταχυντές υλικού, παράγει με αυτοματοποιημένο τρόπο το προσεγγιστικό ισοδύναμο της εφαρμογής που οδηγεί σε μεγιστοποίηση των σχεδιαστικών κερδών, εγγυώντας ταυτόχρονα την ικανοποίηση των απαιτήσεων για τη μέγιστη τιμή σφάλματος.

Έναρξη:
19 Απριλίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σοφιανίδης Ιωάννης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Τεχνικές εκτίμησης και μείωσης κατανάλωσης ενέργειας σε ηλεκτρονικά συστήματα

Έναρξη:
19 Απριλίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καμπελόπουλος Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Βέλτιστες εναλλακτικές υλοποιήσεις εφαρμογών σε πλατφόρμες υλικού

Έναρξη:
19 Απριλίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κοκκίνης Αργύριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Αποδοτική εκτέλεση εφαρμογών μηχανικής μάθησης στο Cloud με τη βοήθεια επιταχυντών υλικού

Έναρξη:
13 Δεκεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σαντ Χρήστος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μεθοδολογίες και εργαλεία λογισμικού για διαχείριση πόρων υλικού

Έναρξη:
18 Απριλίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Βουλκίδου Ανδριάνα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μεθοδολογία Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και Συστημάτων επεξεργασίας σήματος

Έναρξη:
19 Δεκεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καριπίδης Σάββας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Καινοτόμες Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων με στόχο την επιτάχυνση - βελτιστοποίηση του συνολικού χρόνου προσομοίωσης και ανάπτυξης του microchip

Έναρξη:
11 Δεκεμβρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μιχαηλίδης Αναστάσιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ
Ανάπτυξη Καινοτόμων Μεθοδολογιών και Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων για Συστήματα Διασύνδεσης Υψηλών Ταχυτήτων
Έναρξη:
11 Δεκεμβρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παπαγεωργίου Ελένη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σχεδίασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων με χρήση μηχανικής μάθησης

Έναρξη:
14 Δεκεμβρίου 2015
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Νάτσης Αθανάσιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός μας είναι η μελέτη και παραμετροποίηση των παραγόντων που επηρεάζουν την άμεση ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στο έδαφος, στη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Κύριες παράμετροι που αλληλεπιδρούν με την άμεση ηλιακή ακτινοβολία είναι τα αερολύματα, τα νέφη και η υγρασία της ατμόσφαιρας. Στη μελέτη μας, χρησιμοποιούμε μετρήσεις του οπτικού βάθους των αερολυμάτων, από διάφορα φασματικά όργανα και κάνουμε μοντελοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στην ατμόσφαιρα με υπολογιστικά μοντέλα. Για να μελετήσουμε την επίδραση της ατμόσφαιρας στην ηλιακή ακτινοβολία, έχουμε εγκαταστήσει ένα πυρηλιόμετρο, που παρακολουθεί συνεχώς τον Ήλιο καταγράφοντας την άμεση ολοφασματική συνιστώσα της ακτινοβολίας.

Κάποια αναμενόμενα αποτελέσματα από αυτή την εργασία είναι η καλύτερη κατανόηση της επίδραση των νεφών και των αερολυμάτων στην ηλιακή ακτινοβολία, η ποσοτικοποίηση του ρόλου τους για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και η μοντελοποίηση του μηχανισμού αλληλεπίδρασης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας ευρέους φάσματος. Η γενικότερη συμβολή αυτών των αποτελεσμάτων, συνδέεται με τομείς της Κλιματικής Αλλαγής, της παραγωγής ενέργειας από τον Ήλιο και της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Έναρξη:
14 Νοεμβρίου 2016
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Schmid Gernot

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε Οδηγία (European Directive 2013/35/EU) για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεσή τους σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ωστόσο, στην οδηγία αυτή δε δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο/η εργαζόμενος/η φέρει είτε ενεργό είτε παθητικό (π.χ. καρφί ή πλάκα, εξάρτημα σπονδυλοδεσίας) εμφύτευμα στο σώμα του/της. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει την κατανομή των επαγόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από βιομηχανικές πηγές μέσα στους ιστούς των εργαζομένων, ιδιαίτερα, για εργαζόμενους/ες που φέρουν ιατρικά εμφυτεύματα.

Έναρξη:
12 Νοεμβρίου 2018
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σέμπρος Γεώργιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι ο σχεδιασμός, η πειραματική σύνθεση και η μελέτη των δομικών και μαγνητικών ιδιοτήτων ενώσεων με χαρακτηριστικά κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες στην παραγωγή προηγμένων μονίμων μαγνητών. Θα μελετηθεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορά ένα ευρύ φάσμα ενώσεων από τις οποίες θα επιλεγούν κάποιες για πειραματική υλοποίηση ανάλογα με τις προοπτικές και τις δυνατότητες υλοποίησης. Όσον αφορά στη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, ο υπολογισμός της στοιχειομετρίας θα γίνει βάσει ημιεμπειρικών δεδομένων και στοιχείων βιβλιογραφίας καθώς επίσης και υπολογιστικές μεθόδους. Οι τρόποι παρασκευής θα περιλαμβάνουν μεθόδους χύτευσης ή στερεάς κατάστασης ενώ περαιτέρω επεξεργασία θα γίνει με τεχνικές μεταλλουργίας σκόνης και θερμική κατεργασία. Θα λάβει χώρα δομικός και μαγνητικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων προκειμένου να μελετηθούν οι μαγνητικές τους ιδιότητες. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία νέων ενώσεων με μικρή ή μηδενική περιεκτικότητα σε σπάνιες γαίες, σε διάφορες μορφές (διαμεταλλικές ενώσεις, οξείδια, νανοσύνθετα υλικά), οι οποίες θα είναι κατάλληλες για χρήση σε εφαρμογές μονίμων μαγνητών εμφανίζοντας βελτιωμένες ιδιότητες σε σχέση με τους φτηνούς υπάρχοντες μόνιμους μαγνήτες χωρίς το υψηλό κόστος των σημερινών μαγνητών υπέρ- υψηλής απόδοσης.

 

Έναρξη:
21 Ιανουαρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σφέτσιου Χριστίνα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μετρολογία είναι η ολοκληρωμένη επιστήμη της μέτρησης. Περιλαμβάνει την υλοποίηση των μονάδων μέτρησης, τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητάς τους σε όλα τα επίπεδα χρήσης τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αβεβαιοτήτων σε κάθε επίπεδο και τη διενέργεια διακριβώσεων σε συσκευές και συστήματα ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους εντός των ορισμένων πλαισίων και να υπολογίζεται η αβεβαιότητα τους. Είναι ένας θεμέλιος λίθος στην υπηρεσία της επιστημονικής έρευνας και ανακάλυψης, της βιομηχανικής ανάπτυξης και της εκπαίδευσης. Η διατριβή εστιάζει στη μελέτη των ηλεκτρικών μεγεθών και τις μετρήσεις συχνότητας-χρόνου με την υποστήριξη και συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας. Καθώς επίσης και πιθανές αλλαγές με την εφαρμογή του νέου Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (SI). Έχει σκοπό να εφαρμόσει εκπαιδευτικά σενάρια διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση βασισμένα στη λογική των μετρολογικών διατάξεων και διακριβώσεων. Τέλος μελετάται η περίπτωση της «εικονικής» μετρολογίας με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων και οι νέες εφαρμογές της.

Έναρξη:
15 Απριλίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πάσχου Περιστέρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη ιδιοτήτων ερημικής σκόνης με χρήση ενεργούς δορυφορικής και επίγειας τηλεπισκόπησης

Έναρξη:
09 Ιουλίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μπούγας Ιωάννης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη ασύρματων συστημάτων με  μηχανισμούς συγκομιδής ενέργειας από ραδιοκύματα.  Για αυτό θα χρησιμοποιηθούν νέες τεχνολογίες και καινοτόμες τεχνικές σχεδίασης για ασύρματους αισθητήρες με ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας μέσω μηχανισμών συγκομιδής ενέργειας από ραδιοκύματα σε πολλές συχνότητες (multiband RF energy harvesting). Θα σχεδιαστεί με νέα τεχνική σχεδίασης και βελτιστοποίησης πολυσυχνοτική κεραία καθώς και πολυσυχνοτικός ανορθωτής (multiband rectifier). Τεχνικές βελτιστοποίησης για το συνολικό δίκτυο των αισθητήρων θα εφαρμοστούν επίσης για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.

Έναρξη:
09 Δεκεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Νικολής Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη αερίων ρύπων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με συνέργεια παθητικής και ενεργητικής φασματοσκοπίας διαφορικής οπτικής απορρόφησης

Έναρξη:
13 Απριλίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σαράκης Χρυσοβαλάντης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Δορυφορική τηλεπισκόπηση των ατμοσφαιρικών συστατικών. Ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων υψηλής χωρικής ανάλυσης

Έναρξη:
11 Ιουνίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ρέκκας Βασίλειος-Παναγιώτης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
    Γούδος Σωτήριος (επιβλέπων), Καραγιαννίδης Γεώργιος, Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη ασύρματων επικοινωνιών με τεχνικές μηχανικής μάθησης. Θα μελετηθεί η εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης για την ταξινόμηση κυματομορφών σε ασύρματα δίκτυα. Θα εξεταστεί η εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης για την υποστήριξη κινητικότητας χρηστών σε  δίκτυα 5G. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί η εφαρμογή εξελικτικών αλγόριθμων σε μοντέλα μηχανικής μάθησης. Θα γίνει εφαρμογή μοντελοποίησης αναπλήρωσης σε σχεδίαση κεραιών.  Θα γίνει ακόμα μελέτη μεθόδων ομόσπονδης μάθησης για δίκτυα IoT.

Έναρξη:
14 Ιουλίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Λασκαρίδης Λάζαρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη της Δυναμικής Συμπεριφοράς Μη-γραμμικών Κυκλωμάτων με Αντιστάτες Μνήμης

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Γιργωλάς Αθανάσιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια, σε διάφορους τομείς των φυσικών επιστημών, έχουν επιβεβαιώσει το γεγονός ότι τα μη γραμμικά δυναμικά συστήματα, ιδιαίτερα εκείνα που εμφανίζουν χαοτική συμπεριφορά, μπορούν να εξηγήσουν την εμφάνιση πολλών και πολυπλοκων φαινομένων. Το ίδιο συνέβη, από τη δεκαετία του 1980, και στον χώρο της οικονομικής θεωρίας, καθώς παρατηρήθηκαν αρκετά χαοτικά φαινόμενα στη μελέτη γνωστών οικονομικών δεικτών. Επομένως, προέκυψε η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας που οδήγησε την τελευταία δεκαετία στην ανάπτυξη ενός νέου επιστημονικού πεδίου, της "Οικονοφυσικής" (Econophysics). Σε αυτή την κατεύθυνση, γίνεται η προσπάθεια της ερμηνείας των κύριων χαρακτηριστικών της οικονομικής θεωρίας, όπως οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι ακανόνιστες μικρο- και μακρο-οικονομικές διακυμάνσεις με τη χρήση εργαλείων της μη-γραμμικής δυναμικής.Επομένως, στα πλαίσια αυτής της διατριβής θα μελετηθεί η εφαρμογή μη-γραμμικών δυναμικών συστημάτων (συνεχών ή διακριτών) για την ερμηνεία και πρόβλεψη φαινομένων που άπτονται της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας.

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παπαδογιαννάκη Σοφία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών από δέντρα και φυτά υποβαθμίζει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών, προκαλώντας διάφορες αλλεργικές αντιδράσεις όπως η αλλεργική ρινίτιδα και το άσθμα. Η παρακολούθηση και η πρόγνωση της συγκέντρωσης των γυρεόκοκκων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ειδικά στις αστικές περιοχές. Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος μοντέλων υπολογισμού των εκπομπών και της διασποράς των γυρεόκοκκων στην ατμόσφαιρα για τη μελέτη και την πρόγνωση του βιολογικού καιρού. Το σύστημα θα περιλαμβάνει τα μοντέλα WRF, NEMO και CAMx. Τα αποτελέσματα του μετεωρολογικού μοντέλου WRF θα αποτελέσουν στοιχεία εισόδου για το ΝΕΜΟ, το οποίο θα τροποποιηθεί κατάλληλα για να συμπεριλάβει τις εκπομπές γύρης. Το CAMx θα εξετάσει τη διασπορά της γύρης στην ατμόσφαιρα. Το σύστημα μοντέλων θα είναι κατάλληλο για την επιχειρησιακή πρόγνωση των μέσων ημερήσιων συγκεντρώσεων των πιο αλλεργιογόνων τύπων γύρης. Θα χρησιμοποιηθούν επάλληλα πλέγματα τα οποία θα καλύπτουν την Ευρώπη και με υψηλή ανάλυση την Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα. Σημαντικό τμήμα της εργασίας αποτελεί η αξιολόγηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων μέσω της σύγκρισης με μετρήσεις συγκεντρώσεων γύρης από υφιστάμενους σταθμούς παρακολούθησης.

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ψευτογκάς Ανδρέας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή θα πραγματοποιηθεί μελέτη των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές και τη ναυσιπλοΐα καθώς και της ποιότητας του αέρα σε λιμάνια της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου με χρήση συνεργιστικών μεθόδων δορυφορικής τηλεπισκόπησης και μοντέλων ποιότητας του αέρα. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και νέων προτύπων ποιότητας αέρα με τη χρήση δορυφορικών παρατήρησεων από το όργανο TROPOMI (TROPOspheric Monitoring Instrument) που βρίσκεται σε τροχιά στο δορυφόρο Sentinel-5 Precursor. Προσομοιώσεις μοντέλων της ποιότητας του αέρα από το χημικό μοντέλο μεταφοράς LOTOS-EUROS θα χρησιμοποιηθούν για την επικαιροποίηση των πεδίων εκπομπών στη Μεσόγειο καθώς και για την ανάπτυξη μιας νέας αναβαθμισμένης βάσης δεδομένων εκπομπών.

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Χατζοπούλου Ανθή

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο την μελέτη των μεταβολών της ορατής(Vis) και της υπεριώδους(UV) ακτινοβολίας  που φτάνει στην τροπόσφαιρα και στην επιφάνεια της Γης, με σκοπό την αποτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στους οργανισμούς. Προκειμένου να επιτευχθεί το παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν αποτελέσματα πρόσφατων προσομοιώσεων όζοντος, αερολυμάτων, ανακλαστικότητας της επιφάνειας της Γης και νεφών ως δεδομένα εισόδου σε μοντέλο διάδοσης ακτινοβολίας. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων προέρχονται από Mοντέλα Γήινου Συστήματος και Mοντέλα Χημείας-Κλίματος (CMIP6 και CCMI), καθώς και από προσομοιώσεις περιοχικών μοντέλων για την χρονική περίοδο του πρόσφατου παρελθόντος και του μέλλοντος(21ος αιώνας). Καταληκτικά θα γίνει εφαρμογή φασμάτων δράσης για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της ακτινοβολίας στην ανθρώπινη υγεία, σε οικοσυστήματα και στην γεωργία.

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πάνος Σταύρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σύνθεση νανοδομημένων υλικών με διεργασίες laser

Έναρξη:
19 Απριλίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μουστάκα Άννα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Επίδραση των ανθρωπογενών και φυσικών αερολυμάτων στο ισοζύγιο της ακτινοβολίας και στο κλίμα

Έναρξη:
13 Δεκεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Γρίβα Αικατερίνη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
    Γούδος Σωτήριος (επιβλέπων), Καραγιαννίδης Γεώργιος, Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη και σχεδίαση Έξυπνων Ανακλαστικών Επιφανειών για Δίκτυα 5ης και 6ης γενιάς επικοινωνιών (6G)

Έναρξη:
13 Δεκεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ηλιάδης Λάζαρος-Αλέξιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
    Γούδος Σωτήριος (επιβλέπων), Καραγιαννίδης Γεώργιος, Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 6ης γενιάς επικοινωνιών (6G)

Έναρξη:
13 Δεκεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Χαραλαμπίδης Νικόλαος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σχεδίαση Χαοτικών Κρυπτογραφικών Συστημάτων

Έναρξη:
23 Δεκεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Οντουτόλα Ταμάρα Ναστάσια Τιτίλολα Άις

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Eπιφανειακές ιδιότητες αγώγιμων νιτριδίων για βιοϊατρικές εφαρμογές

Έναρξη:
18 Απριλίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Στούπης Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Εξατομίκευση του σχεδιασμού θεραπείας στον διακρανιακό ηλεκτρικό ερεθισμό του εγκεφάλου με τη χρήση υπολογιστικών τεχνικών

Έναρξη:
19 Δεκεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ρούνη Μαρία-Αναστασία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μοντελοποίηση της Μη Επεμβατικής Διέγερσης του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος σε Πολλαπλές Κλίμακες

Έναρξη:
19 Δεκεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Βάσκου Ευμορφία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ηλιακή Ακτινοβολία: Μεταβολές και Επιδράσεις στην Ατμόσφαιρα και το Κλίμα της Γης

Έναρξη:
24 Απριλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Γεωργίου Αθανάσιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Προγνώσεις καιρού και ποιότητας αέρα μέσω τεχνικών αφομοίωσης δεδομένων τηλεπισκόπησης

Έναρξη:
24 Απριλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κορομπίλης Γεώργιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη και βελτιστοποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων για την 5η και την επόμενη γενιά επικοινωνιών

Έναρξη:
24 Απριλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παυλίδης Βασίλειος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σύνθεση και Μελέτη Θερμοηλεκτρικών Υλικών με Καινοτόμες Μεθόδους για Θερμοηλεκτρικές Εφαρμογές

Έναρξη:
24 Απριλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πελετίδου Γεωργία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Χαρακτηρισμός των οπτικών και μικροφυσικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων με χρήση επίγειας τηλεπισκόπησης lidar Mie-Raman, φθορισμού και αποπόλωσης

Έναρξη:
24 Απριλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πουρλιάκα Αναστασία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός ιστορικών χρωστικών για εφαρμογές αυθεντικότητας

Έναρξη:
24 Απριλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τσιαουσίδης Δημήτριος-Θεόδωρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Διεργασίες Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε Αστική και Περιφερειακή Κλίμακα

Έναρξη:
11 Δεκεμβρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κορδονίδου Δέσποινα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Νανοσύνθετα και υβριδικά σύνθετα για βιοϊατρικές εφαρμογές

Έναρξη:
11 Δεκεμβρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ιακωβίδης Σεραφείμ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Δοσιμετρία του δέρματος σε έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χιλιοστομετρικού μήκους κύματος

Έναρξη:
11 Δεκεμβρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μανάσας Αθανάσιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σχεδιασμός, βελτιστοποίηση και εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής και βαθιάς μάθησης για την πρόβλεψη δεικτών ποιότητας υπηρεσιών ασύρματων δικτύων και της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης σε πραγματικά περιβάλλοντα

Έναρξη:
11 Δεκεμβρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παπαδόπουλος Γεώργιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη των μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ποιότητα αέρα της Ελλάδας με τη χρήση μοντελοποίησης υψηλής ανάλυσης

Έναρξη:
11 Δεκεμβρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Φουντουκίδης Παναγιώτης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της διατριβής είναι η ανάπτυξη αλγορίθμου για τη μελέτη των ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ) στην ατμόσφαιρα. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση δεδομένων L1b (μετρήσεις ακτινοβολίας) από το δορυφόρο S5P/TROPOMI και μέσω μεθόδων Μηχανικής μάθησης (Machine Learning), θα υλοποιηθεί ο αλγόριθμος για τον προσδιορισμό του οπτικού βάθους των αιρούμενων σωματιδίων (AOD) στην περιοχή του υπεριώδους (UV) και του ορατού (Vis), καθώς και της επιφανειακής συγκέντρωσης των σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 2.5 μm (PM2.5).

ΠΕΡΑΤΩΜΕΝΕΣ
Έναρξη:
21 Δεκεμβρίου 2011
Περάτωση:
06 Μαΐου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ιωσήφ Παναγιώτης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η συγχώνευση διπλών συστημάτων αστέρων νετρονίων μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές τελικές καταστάσεις, αναλόγως της μάζας των δύο αστέρων νετρονίων και της καταστατικής εξίσωσης της ύλης σε υψηλές πυκνότητες. Ένα από τα πιθανά αποτελέσματα της συγχώνευσης είναι ένα συμπαγές υπόλειμμα που επιζεί αρκετά, υποστηριζόμενο από ισχυρή διαφορική περιστροφή. Από τη μελέτη των συχνοτήτων ταλάντωσης του υπολείμματος της συγχώνευσης αναμένεται ότι δύο διακριτές συχνότητες του υπολείμματος θα είναι παρατηρήσιμες από τους αναβαθμισμένους ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων. Ο βασικός στόχος της διατριβής είναι η εύρεση εμπειρικών σχέσεων για τις δύο αυτές συχνότητες, διερευνώντας παράλληλα εναλλακτικές επιλογές για το νόμο διαφορικής περιστροφής. Οι εμπειρικές αυτές σχέσεις στη συνέχεια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή πληροφοριών για την καταστατική εξίσωση.

Έναρξη:
21 Δεκεμβρίου 2011
Περάτωση:
09 Νοεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καδιλτζόγλου Μιλτιάδης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ρόλος και επιπτώσεις των ιδίων κινήσεων μεγάλης κλίμακας στην παράμετρο επιβράδυνσης του σύμπαντος

Έναρξη:
12 Μαΐου 2014
Περάτωση:
10 Νοεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παπαγεωργίου Αλέξανδρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η διδακτορική διατριβή μελετά τις δομές μεγάλης κλίμακας. Αρχικά ερευνάται η κοσμολογική εξέλιξη
της παραμέτρου bias, δηλαδή ο λόγος των διαταραχών της μάζας των ιχνηλατών προς τις διαταραχές
της ύλης υποβάθρου. Συγκεκριμένα, μελετώνται τα έξι δημοφιλέστερα κοσμολογικά μοντέλα bias
σκοτεινής ύλης, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα παρατηρησιακά δεδομένα bias των Luminous Red
Galaxies (LRGs) του Dark Energy Survey (DES) καθώς και δεδομένα γωνιακής συνάρτησης
συσχετισμού δύο σημείων από LRGs του SSDS (2SLAQ). Από την παραπάνω διαδικασία
υπολογίζεται και η ελεύθερη παράμετρος των μοντέλων, η μάζα δηλαδή, της σκοτεινής ύλης της άλω.
Σε δεύτερο επίπεδο μελετάται η σχέση της "turnaround" ακτίνας και της "virial"μάζας των κοσμικών
δομών στο ΛCDM κοσμολογικό μοντέλο και στo f(T) μοντέλο εναλλακτικής θεωρίας βαρύτητας.
Συγκεκριμένα ως "turnaround" ακτίνα ορίζεται η απόσταση από το κέντρο της δομής μέχρι το
κέλυφος που αποχωρίζεται από την ροή Hubble, ενώ ως "virial"μάζα ορίζεται η μάζα που εμπεριέχεται
σε όγκο με πυκνότητα 200 φορές την πυκνότητα του υποβάθρου. Τέλος με την χρήση παρατηρησιακών
δεδομένων μελετώνται μοντέλα σκοτεινής ενέργειας.

Έναρξη:
20 Μαρτίου 2017
Περάτωση:
29 Σεπτεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Χήρα Μαρία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελετούµε την πιθανή εξάρτηση των φυσικών ιδιοτήτων (µορφολογία, ιδιοπεριστροφή, δυναµική κατάσταση, κλπ) των άλω σκοτεινής ύλης από το εγγύς και µεγάλης κλίµακας περιβάλλον τους µε στόχο να κατανοήσουµε σε ποιο βαθµό το περιβάλλον ή/και οι αρχικές κοσµολογικές συνθήκες επηρεάζουν την εξέλιξη, µορφή και δυναµική των κοσµικών δοµών. Μιας και στη βιβλιογραφία υπάρχουν αντικρουόµενα αποτελέσµατα που εξαρτώνται από τις διαφορετικές µεθοδολογίες ταξινόµησης κοσµικών δοµών σε διαφορετικά περιβάλλοντα, αναπτύσσουμε νέους αλγορίθµους βασιζόµενοι σε τεχνικές simulated annealing που έχουν χρησιµοποιηθεί σε προβλήµατα ροµποτικής όρασης. Οι αλγόριθµοί µας θα εφαρµοστούν στα δεδοµένα διαφορετικών κοσµολογικών προσοµοιώσεων Ν-σωµάτων µε στόχο να αποσαφηνίσουµε ποια είναι η κύρια αιτία που καθορίζει τις φυσικές παραµέτρους των δοµών. Είναι το περιβάλλον τους ή οι διαφορετικές αρχικές συνθηκές;

Έναρξη:
03 Ιουλίου 2017
Περάτωση:
29 Μαρτίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μασούρα Βασιλεία Ασπασία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Έρευνες των τελευταίων δεκαετιών έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει άρρηκτη σχέση ανάμεσα στους γαλαξίες και στις υπερμεγέθεις μελανές οπές (SMBHs) που βρίσκονται στο κέντρο τους. Όμως, είναι ακόμη ασαφές εάν και πώς η δραστηριότητα της SMBH επηρεάζει τις ιδιότητες του γαλαξία που την φιλοξενεί. Το πρώτο μέρος της διδακτορικής μου διατριβής έχει ως στόχο τη διευθέτηση του ερωτήματος αυτού. Συγκεκριμένα, πραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα στη δραστηριότητα της SMBH και του ρυθμού παραγωγής αστέρων (SFR) του εκάστοτε γαλαξία. Για το σκοπό αυτό, συνθέσαμε το μεγαλύτερο δείγμα πηγών ακτίνων-Χ, ~3.500 Ενεργοί Γαλαξιακοί Πυρήνες (AGN), από τα πεδία XMM-XXL και XΜΜ-ATLAS. Η ανάλυσή μας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το AGN δύναται είτε να ενισχύει είτε να καταστείλει το SFR ανάλογα με την ισχύ του. Το δεύτερο μέρος της διατριβής πραγματεύεται ένα επίσης ανοικτό ζήτημα, αυτό της σχέσης του SFR με την απορρόφηση τoυ AGN. Είναι υπό διερεύνηση το εάν η απορρόφηση που παρατηρούμε σε μερικά AGN οφείλεται στη διαφορετική γωνία υπό την οποία παρατηρείται το κάθε σύστημα ή αποτελεί μια εξελικτική φάση του γαλαξία. Ερευνώντας την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην αστρογένεση και την απορρόφηση, θα μας επιτρέψει να απαντήσουμε το εν λόγω ερώτημα.

Έναρξη:
12 Νοεμβρίου 2018
Περάτωση:
10 Ιουλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καρύδης Διονύσιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Με τη διατριβή αυτή αναμένουμε να βρεθούν περιοδικές τροχιές και οικογένειες αυτών, σε ισχυρά διαταραγμένα βαρυτικά συστήματα όπως αυτό των τριών σωμάτων, σε σώματα τυχαίας κατανομής μάζας, με περιστροφή γύρω από τους άξονές τους, με επίδραση από την πίεση της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλες παρόμοιες διαταραχές. Η διδακτορική αυτή διατριβή έχει ως βασικό σκοπό τη μελέτη σύνθετων δυναμικών συστημάτων όπως αυτό ενός αληθινού αστεροειδούς. Η εύρεση των περιοδικών τροχιών θα γίνει όχι με κλασικές μεθόδους, όπως αυτή των διαφορικών προσεγγίσεων πχ, αλλά με τη βοήθεια γενετικών-εξελικτικών αλγορίθμων ή μεθόδων ελαχιστοποίησης που προσομοιώνουν φυσικές διεργασίες χωρίς να υπάρχει απαραίτητα εξ’ αρχής γνώση της γειτονιάς όπου αυτές μπορεί να υπάρχουν.

Έναρξη:
15 Απριλίου 2019
Περάτωση:
12 Σεπτεμβρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πασπαλιάρης Ευάγγελος - Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Αστροφυσική των μελανών οπών (Κοσμολογικές παρατηρήσεις: Αστρικοί πληθυσμοί σε μακρινούς γαλαξίες και η συμβολή των υπερμεγεθών μελανών οπών στις ιδιότητες του μεσοαστρικού υλικού)

Έναρξη:
17 Φεβρουαρίου 2020
Περάτωση:
22 Αυγούστου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Legnaro Edoardo

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Τροχιακή Δυναμική και Διάχυση στους Συντονισμούς στο Εγγύς Διαστημικό Περιβάλλον

Έναρξη:
16 Δεκεμβρίου 2013
Περάτωση:
24 Φεβρουαρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μάζνας Ιωάννης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Το πείραμα ATLAS, το οποίο είναι ένα από τα τέσσερα μεγάλα πειράματα του LHC στο CERN, στόχο έχει να μελετήσει μεταξύ άλλων και μοντέλα φυσικής πέρα του Καθιερωμένου Προτύπου. Στο πλαίσιο του διδακτορικού αυτού έχει αφιερωθεί χρόνος στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του προγράμματος Fast Tracker, το οποίο είναι αναβάθμιση του συστήματος σκανδαλισμού του πειράματος ATLAS, και ταυτόχρονα γίνεται ανάλυση πειραματικών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν από το πείραμα ATLAS κατά την περίοδο λειτουργίας του 2015-2018, με στόχο να τεθούν όρια στη συμβολή νέων μοντέλων φυσικής στο κανάλι παραγωγής τεσσάρων λεπτονίων και ειδικότερα σε ανώμαλες συζεύξεις μποζονίων όπου τα τελικά σωματίδια είναι λεπτόνια προερχόμενα από διασπάσεις μποζονίων Ζ.

Έναρξη:
16 Δεκεμβρίου 2013
Περάτωση:
13 Απριλίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Αγγελή Βασιλική

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει τόσο ποιοτική, όσο και ποσοτική συσχέτιση μεταξύ διαφορετικών μεθόδων φωταύγειας σε διαφορετικά γεωλογικά υλικά, με σκοπό τη διερεύνηση του φαινομένου της φωταύγειας. Αρχικά, επιχειρήθηκε συσχέτιση μεταξύ της καμπύλης θερμοφωταύγειας (Thermoluminescence-TL) μετά από λεύκανση και των συνιστωσών, τόσο της γραμμικά οπτικώς προτρεπόμενης φωταύγειας (LM-OSL), όσο και της συνεχούς οπτικώς προτρεπόμενης φωταύγειας OSL (CW-OSL) σε φυσικό φθοριούχο ασβέστιο. Μελέτη συσχέτισης μεταξύ της συνεχούς οπτικώς προτρεπόμενης φωταύγειας OSL και προτρεπόμενης φωταύγειας στο φάσμα της υπέρυρθρης ακτινοβολίας (IRSL) ενισχύθηκε σε διάφορα υλικά γεωλογικής προέλευσης όπως ένας K-άστριος, δύο διαφορετικοί Durango απατίτες, η διαφορετικότητα των οποίων αφορά το μέγεθος των κόκκων και ένας γύψος, με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης της προτρεπόμενης φωταύγειας της υπέρυρθρης ακτινοβολίας (IRSL) στο σήμα της OSL. Ως συνέχεια των προηγούμενων μελετών, επιχειρήθηκε συσχέτιση μεταξύ της OSL και της IRSL σε διαφορετικούς τύπους αστρίων με τη χρήση δύο διαφορετικών πρωτοκόλλων. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η έρευνα  του μηχανισμού της φωταύγειας στο εσωτερικό του κρυσταλλικού πλέγματος αυτών των υλικών. Η συγκεκριμένη εργασία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Έναρξη:
09 Φεβρουαρίου 2015
Περάτωση:
06 Μαρτίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σαμψωνίδου Δέσποινα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η έρευνα εστιάζει στην αναζήτηση Νέας Φυσικής στον επιταχυντή LHC στο CERN με το πείραμα ATLAS. Η αναζήτηση γίνεται έμμεσα, μελετούμε κινηματικές κατανομές των μποζονίων, γνωστές από προβλεψεις του ΚΠ με προσομοιώσεις και από προηγούμενα πειράματα. Τύχον παραμορφώσεις τους ή αυξημένη ενεργός διατομή σε σύγκριση με εκείνη του ΚΠ σηματοδοτούν Νέα Φυσική. Επιπλέον, θα γινει μελέτη της απόδοσης του ανιχνευτή και συγκεκριμένα, μελέτη της συμπεριφοράς των μιονίων στην εμπρόσθια περιοχή του ανιχνευτή. Τέλος, υπάρχει ενεργός συμμετοχή στη λήψη δεδομένων του πειράματος.

Έναρξη:
30 Μαρτίου 2015
Περάτωση:
18 Μαρτίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μαργαρίτης Χρυσοβαλάντης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στη παρούσα διατριβή γίνεται μελέτη πάνω στη καταστατική εξίσωση (ΚΕ) της πυρηνικής ύλης και τις αντίστοιχες επιδράσεις που προκαλεί σε στατικούς και περιστρεφόμενους αστέρες νετρονίων. Αρχικά, μελετάμε τους περιορισμούς που εισάγει το άνω όριο της ταχύτητας του ήχου πάνω στη ΚΕ της αδρονικής ύλης για υψηλές τιμές πυκνότητας και πως αυτό επηρεάζει τόσο το άνω όριο της μάζας των αστέρων νετρονίων όσο και τη παλιρροϊκή πολωσιμότητα. Στη συνέχεια ασχολούμαστε με τις επιδράσεις που προκαλεί η ΚΕ μέσω της ενέργειας συμμετρίας στη περιοχή (χαμηλές τιμές πυκνότητας) ανάμεσα στο κέλυφος και τον πυρήνα ενός αργά περιστρεφόμενου αστέρα νετρονίων. Τέλος, μελετάμε τις επιδράσεις της ταχύτητας του ήχου για περιστρεφόμενους αστέρες νετρονίων.

Έναρξη:
14 Δεκεμβρίου 2015
Περάτωση:
28 Μαΐου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μπέτσου Χρυσούλα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Τα βρύα αποτελούν ιδανικούς βιοιχνηθέτες. Προσλαμβάνουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται από την υγρή και ξηρή εναπόθεση. Το χαμηλό κόστος και η απλότητα της δειγματοληψίας τα καθιστούν ιδανικά για τον προσδιoρισμό των συγκεντρώσεων των ραδιονουκλιδίων και των βαρέων μετάλλων.
Είναι η πρώτη φορά που η μέθοδος της βιοσυσσώρευσης σε βρύα εφαρμόστηκε στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα πρώτα που ανακοινώθηκαν για την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων του UNECE ICP-Vegetation moss survey.
Στα πλαίσια της διδακτορικής αυτής διατριβής, ενενηντά-πέντε (95) δείγματα βρύων Hypnum cupressiforme Hedw. συλλέχθησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2016. Τα βρύα μετρήθηκαν με τη γαμμα φασματοσκοπία για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων των 7Be, 210Pb, 137Cs and 40K ραδιονουκλιδίων, καθώς και με την τεχνική της νετρονικής ενεργοποίησης (ΝΑΑ) για τον προσδιορισμό των βαρέων μετάλλων και ιχνοστοιχείων.
Προσδιορίστηκαν οι πηγές που συνεισφέρουν στις συγκεντρώσεις των μετάλλων όπως η σκόνη που προέρχεται από το έδαφος, η κυκλοφορία των οχημάτων, η καύση του πετρελαίου και οι δραστηριότητες εξόρυξης. Τέλος, μελετήθηκε η διασυνοριακή μεταφορά των ρύπων καθώς και ο παράγοντας μεταφοράς τους από τον αέρα και το έδαφος στα βρύα.

Έναρξη:
21 Μαρτίου 2016
Περάτωση:
14 Νοεμβρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ιωαννίδου Ελευθερία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Τα ραδιενεργά αεροζόλς ως ιχνηθέτες στη μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Έναρξη:
29 Μαΐου 2017
Περάτωση:
25 Φεβρουαρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μανιάτης Ιωάννης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Έρευνα και Ανάπτυξη Ανιχνευτών Micromegas για την αναζήτηση Νέας Φυσικής

Έναρξη:
03 Ιουλίου 2017
Περάτωση:
12 Δεκεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τσοπούλου Μαρία-Ευανθία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη πολυλεπτονικών καταστάσεων για την αναζήτηση Νέας Φυσικής στο LHC στο πείραμα ATLAS

Έναρξη:
17 Δεκεμβρίου 2017
Περάτωση:
14 Ιουνίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καρκανιάς Ιωάννης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Το παρόν διδακτορικό πρόγραμμα αφορά τη σύζευξη πολλών τομέων της σύγχρονης έρευνας, συγκεκριμένα: της Σωματιδιακής Φυσικής, της πειραματικής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και, τέλος, της Επιστήμης της διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης - Μηχανικής Μάθησης. Το αντικείμενο και ο στόχος της τελικής εργασίας και έρευνας είναι η αποδοτική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν από το πείραμα ATLAS του επιταχυντή LHC του CERN, με τη χρήση και ανάπτυξη τεχνικών και αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης. Η ολοκλήρωσή της θα έχει συνεισφέρει στη διαχείριση του κολοσσιαίου όγκου δεδομένων που παράγεται εντός δευτερολέπτων στους ανιχνευτές του επιταχυντή LHC στο CERN, στην ακριβέστερη πειραματική αναζήτηση Νέας Φυσικής σε παρατηρούμενες αλληλεπιδράσεις και στην μείωση της χρησιμοποιούμενης υπολογιστικής ισχύος μέσω έξυπνων αλγορίθμων βασισμένων στη Μηχανική και Βαθιά Μάθηση (Deep Learning).

Έναρξη:
16 Απριλίου 2018
Περάτωση:
20 Ιουνίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παράσχου Κωνσταντίνος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρωνίων (LHC), ασύμφωνα συλλογικά φαινόμενα, και συγκεκριμένα τα φαινόμενα δέσμης-δέσμης και νέφων ηλεκτρονίων, θέτουν σημαντικές προκλήσεις για τη διατήρηση της ποιότητας της δέσμης, καθορίζοντας ειδικότερα την αύξηση της εγκάρσιας εκπομπής και απώλειες σωματιδίων. Αυτά τα φαινόμενα περιλαμβάνουν ισχυρές μη-γραμμικότητες στην κίνηση σωματιδίων και η μοντελοποίηση και η κατανόησή τους βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αριθμητικές προσομοιώσεις που βασίζονται σε κώδικες ιχνηλάτησης. Η προσομοίωση ρεαλιστικών σεναρίων απαιτεί μεγάλες χρονικές περιόδους προσομοίωσης (εκατομμύρια στροφές), οι οποίες οδηγούν σε σημαντικό υπολογιστικό βάρος. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως στο CERN για αυτές τις μελέτες, επιτρέπουν ένα πρώτο χαρακτηρισμό της μη-γραμμικής κίνησης, για παράδειγμα μέσω των εκτιμήσεων της έκτασης συχνοτήτων και του Δυναμικού Εύρους. Παρ 'όλα αυτά, οι άμεσες προβλέψεις για τη διάρκεια ζωής της δέσμης και τον ρυθμό αύξησης της εκπομπής είναι συχνά ανέφικτες. Σε αυτή τη διατριβή θα αναπτυχθούν καινοτόμα εργαλεία και τεχνικές που θα στοχεύουν στην ρεαλιστική προσομοίωση της μη-γραμμικής δυναμικής μιας δέσμης του LHC, παρουσία των μετωπικών και των μεγάλης-εμβέλειας δυνάμεων δέσμης-δέσμης καθώς και των νέφων ηλεκτρονίων. Για να αντιμετωπιστεί το σχετικό υπολογιστικό βάρος, θα διερευνηθεί η χρήση υπερ-υπολογιστών που βασίζονται σε GPU στις προσομοιώσεις ιχνηλάτησης σωματιδίων. Τα εργαλεία και οι τεχνικές που θα αναπτυχθούν θα συγκριθούν με ημι-αναλυτικούς υπολογισμούς, υπάρχοντες κωδικούς προσομοίωσης και πειραματικά δεδομένα που συλλέχτηκαν κατά τη λειτουργία και κατά ειδικές δοκιμές του LHC. Μετά από αυτά τα βήματα επικύρωσης θα μελετηθούν επίσης οι ρυθμίσεις της δέσμης και του επιταχυντή που προβλέπονται για την αναβάθμιση LHC υψηλής φωτεινότητας, για τον εντοπισμό ενδεχόμενων περιορισμών απόδοσης που προκύπτουν από την επίδραση δέσμης-δέσμης και των νέφων ηλεκτρονίων και τον καθορισμό πιθανών στρατηγικών μετριασμού.

Έναρξη:
12 Νοεμβρίου 2018
Περάτωση:
06 Μαρτίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κολιογιάννης Κουτμηρίδης Πολυχρόνης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Οι αστέρες νετρονίων αποτελούν τα τέλεια κοσμικά εργαστήρια, καθώς επιτρέπουν τη διερεύνηση  πτυχών όλων των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων σε ακραίες καταστάσεις πυκνότητας και βαρύτητας που είναι αδύνατον να αναπαραχθούν σε επίγεια εργαστήρια. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, θα πραγματοποιηθεί συστηματική μελέτη της επίδρασης της καταστατικής εξίσωσης της πυκνής πυρηνικής ύλης στις βασικές ιδιότητες των αστέρων νετρονίων. Στη συνέχεια, θα μελετηθεί το άνω όριο στη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής των γρήγορα περιστρεφόμενων αστέρων νετρονίων, ενώ σε κάθε περίπτωση, θα εισαχθούν περιορισμοί στη δομή των καταστατικών εξισώσεων με τη βοήθεια παρατηρησιακών δεδομένων. Οι καταστατικές εξισώσεις που θα μελετηθούν, θα αφορούν τόσο την κρύα (cold) όσο και την ζεστή (hot) πυρηνική ύλη. Τέλος, η παραπάνω έρευνα θα συνδεθεί με την ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων από διπλά συστήματα αστέρων νετρονίων, με τη βοήθεια της παλιρροιακής πολωσιμότητας (tidal polarizability), και θα πραγματοποιηθεί προσπάθεια εισαγωγής περιορισμών στις καταστατικές εξισώσεις της πυκνής πυρηνικής ύλης στην περιοχή υψηλών πυκνοτήτων.

Έναρξη:
12 Νοεμβρίου 2018
Περάτωση:
08 Ιουνίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κασίμη Ειρήνη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη της ταυτόχρονης παραγωγής δύο μποζονίων WZ σε συνδυασμό με δόο πίδακες σωματιδίων σε μια σύγκρουση πρωτονίου-πρωτονίου στο πείραμα ATLAS. Μελέτη των τελεστών διάστασης-8 στα πλαίσια μιας  ενεργού θεωρίας πεδίου και πως επηρεάζουν την ταυτόχρονη παραγωγή των δύο μποζονίων, ως πρώτη μελέτη για αναζήτηση φυσικής πέρα από το καθιερωμένο πρότυπο. Επίσης εκπόνηση του απαιτούμενου ερευνητικού έργου (qualification task) για την απόκτηση της ιδιότητας του συγγραφέα στο πείραμα ATLAS. Το έργο περιλαμβάνει την προσομοίωση δύο υποανιχνευτών του νέου μικρού τροχού New small wheel, των ανιχνευτών MIcromegas και των sTGC(small-strip Thin Gap Chambers)

 

Έναρξη:
10 Σεπτεμβρίου 2019
Περάτωση:
11 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κωνσταντινίδης Παύλος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ο τελικός στόχος της διατριβής είναι η μελέτη διαφόρων τεχνητών και φυσικών υλικών για την ενδεχόμενη χρήση τους σαν παθητικά ή και ενεργά δοσίμετρα σε διάφορες εφαρμογές. Προκειμένου κάθε ένα από αυτά τα υλικά να καταστεί δοσίμετρο, θα πρέπει να υποστεί εξονυχιστική έρευνα που να περιλαμβάνει 3 μέρη: (1) Αρχικά, μελέτη της δομής του, μέσω τυπικών τεχνικών χαρακτηρισμού στερεού σώματος. (2) Μελέτη των ενεργειακών του σταθμών, που επιτυγχάνεται  με την θερμικώς προτρεπόμενη φωταύγεια (Θερμοφωταύγεια, ΘΦ). (3) Τέλος, γίνεται έρευνα για το αν το υλικό διαθέτει δοσιμετρικές προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από τις πρακτικές ανάγκες και τις εφαρμογές. Προκειμένου να ερευνηθεί αυτό, θα χρησιμοποιηθούν διάφορες μεθοδολογίες, όπως: θερμικώς προτρεπόμενη φωταύγεια (Θερμοφωταύγεια, ΘΦ), οπτικώς προτρεπόμενη φωταύγεια (ΟΠΦ) και η δια ακτινοβολίας υπερύθρου προτρεπόμενη φωταύγεια (ΥΠΦ).

Έναρξη:
04 Ιουλίου 2011
Περάτωση:
22 Μαΐου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Αρτέμη Σταματία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα διατριβή είναι αποτέλεσμα συνεχούς αναζήτησης σε παιδαγωγικό και τεχνολογικό επίπεδο ενός αποτελεσματικού τρόπου διδασκαλίας Φυσικής από απόσταση. Καθίσταται ως ο μοναδικός τρόπος να πετύχουμε δίαυλο επικοινωνίας και άμεση συνεργασία με τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης σε διάφορα γεωγραφικά μέρη, γι’ αυτό και επιλέχθηκε να σχεδιάσουμε τέτοιου είδους μαθησιακά περιβάλλοντα.
Έχει ως επίκεντρο τον σχεδιασμό και υλοποίηση διδακτικών προτύπων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που θεματικά ασχολούνται με σύγχρονα πολύπλοκα θέματα Φυσικής και προσεγγίστηκαν ποικιλοτρόπως, χρησιμοποιώντας αριθμό μαθησιακών εργαλείων (virtual experiments, remote experiments, simulations, learning managements systems, educational websites) και ποικίλων μεθόδων εκπαίδευσης (e-learning, blended learning, learning object theory).

Έναρξη:
04 Ιουλίου 2011
Περάτωση:
02 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ασλανίδης Θεόδωρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στο πλαίσιο της διατριβής καταγράφεται η στάση των μαθητών της Α’ Λυκείου στην Κύπρο απέναντι  στο μάθημα της Φυσικής καθώς και ο συσχετισμός της στάσης αυτής με την επίδοση τους όπως αυτή καθορίζεται τόσο γνωσιολογικά όσο και σε σχέση με την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων. Για το σκοπό αυτό δίνονται κατάλληλα διαμορφωμένα  ερωτηματολόγια και δοκίμια  σε μεγάλο αριθμό μαθητών για σειρά ετών. Εκπονούνται και εφαρμόζονται σε  μαθησιακά περιβάλλοντα καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις όπως παιχνίδια, quiz κ.α οι οποίες  έχουν στόχο να βελτιώσουν  τη στάση, την επίδοση και το βαθμό ικανοποίησης των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής. Η επίδραση των προσεγγίσεων αυτών στις πειραματικές ομάδες διερευνάται και καταγράφεται σε σχέση και με τις στοχεύσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Έναρξη:
27 Ιανουαρίου 2014
Περάτωση:
01 Οκτωβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Λαζαρίδης Φίλιππος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη δυναμικών διαδικασιών διάχυσης και διάχυσης–αντίδρασης σε πολυεπίπεδα δίκτυα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης θεωρίας δικτύων είναι ο τοπολογικός και δυναμικός χαρακτηρισμός συστημάτων που αποτελούνται από δύο ή και περισσότερα διασυνδεδεμένα δίκτυα. Θα μελετηθεί το πώς επηρεάζει η οργάνωση τέτοιων συστημάτων την συλλογική συμπεριφορά διαδικασιών διάχυσης και διάχυσης-αντίδρασης. Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες προσομοιώσεις σε πολυεπίπεδα και σε απομονωμένα δίκτυα. Θα χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι δικτύων, διάφοροι τύποι συνδέσεων μεταξύ των επιπέδων αλλά και διάφορες αρχικές συνθήκες. Θα μελετηθεί η απλή διάχυση, η Α+Α = 0 και η Α+Β = 0.

Έναρξη:
12 Μαΐου 2014
Περάτωση:
12 Απριλίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μακρίδης Αντώνιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Τα μαγνητικά νανοϋλικά αποτελούν μία από τις σημαντικότερες και αναδυόμενες κατηγορίες υλικών στη νανοτεχνολογία εξαιτίας του ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές διαφόρων τύπων και πιο συγκεκριμένα έχει προβλεφθεί η χρήση τους σε διάφορες βιολογικές και βιοϊατρικές εφαρμογές. Στη διδακτορική αυτή διατριβή μελετάται η σύνθεση ο χαρακτηρισμός αλλά και η κυτταρική (in vitro) βιολογική εφαρμογή νανοσωματιδίων φερρίτη, απλών (απλής φάσης) αλλά και πιο σύνθετων δομών (επικαλυμμένες δομές και/ή δομές πυρήνα-φλοιού). Επιπλέον, μελετάται ο τρόπος με τον οποίο η βελτίωση των δομικών και μαγνητικών ιδιοτήτων των φερριτών αυτών μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη χρήση τους στη μαγνητική υπερθερμία, ως φορέων θερμότητας αλλά και στη μαγνητομηχανική καταπόνηση κυττάρων, ως φορέων μαγνητομηχανικού ερεθισμού. Επιπλέον, στα πλαίσια της διατριβής προτείνεται η τυποποίηση του πειράματος της μαγνητικής υπερθερμίας, κάτι που δεν είχε επιχειρηθεί μέχρι σήμερα λόγω του πολυπαραμετρικού χαρακτήρα του προβλήματος.   

Έναρξη:
24 Νοεμβρίου 2014
Περάτωση:
25 Ιουνίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τόλη Γεωργία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μεθοδολογίας για τη δημιουργία κινήτρων μάθησης στο μάθημα της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στα πλαίσια της διδασκαλίας της έννοιας της ενέργειας. Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας γίνεται με βάση τις θεωρίες που αφορούν τις δύο βασικές συνιστώσες κινητοποίησης των μαθητών: το ενδιαφέρον και την αυτοαποτελεσματικότητα. Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας υλοποιήθηκε διδακτική παρέμβαση που είχε σαν σκοπό την επίτευξη επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω ενίσχυσης του ενδιαφέροντος και της αυτοαποτελεσματικότητας  των μαθητών. Ο σχεδιασμός και η συγκρότηση των δραστηριοτήτων βασίστηκαν στο μοντέλο των Renninger & Hidi (2006) και στην κοινωνικογνωστική θεωρία του Bandura (1997). Η διδακτική παρέμβαση εφαρμόστηκε σε δημόσιο σχολείο στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής στη Β΄ Γυμνασίου. Για τους σκοπούς της παρέμβασης σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε κατάλληλο λογισμικό. Για την αξιολόγηση της μεθοδολογίας πραγματοποιήθηκε συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς, φύλλων αξιολόγησης και συνεντεύξεων.

Έναρξη:
24 Νοεμβρίου 2014
Περάτωση:
27 Μαρτίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μυροβάλη Ειρήνη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η περιοχή της διδακτορικής μου διατριβής είναι μαγνητισμός και μαγνητικά υλικά, ξεκινώντας από τη συστηματική σύνθεση και τη διερεύνηση των φυσικών ιδιοτήτων και καταλήγοντας στην τεχνολογική αξιοποίηση του νανομαγνητισμού σε διαφορετικά πεδία εφαρμογών, όπως η αποθήκευση πληροφοριών, η βιοϊατρική και η βιώσιμη ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα το θέμα της διατριβής μου έχει να κάνει με την ελεγχόμενη διευθέτηση των μαγνητικών νανοσωματιδίων στη νανοκλίμακα, με σκοπό την αξιοποίηση των μαγνητικών χαρακτηριστικών των νέων αυτών διάταξεων. Τα μαγνητικά νανοσωματίδια μπορούν να οργανωθούν σε συγκροτήματα νανοδομών με ιδιότητες, σαφώς διαφορετικές από εκείνες των απομονωμένων νανοσωματιδίων ή / και των αντίστοιχων φάσεων. Τα μακροσκοπικά μαγνητικά χαρακτηριστικά τέτοιων συγκροτημάτων νανοκλίμακας προσδιορίζονται από αλληλεπιδράσεις σωματιδίων, δημιουργώντας, για παράδειγμα, μοναδικές ηλεκτρικές, οπτικές ή μαγνητικές ιδιότητες.

Έναρξη:
25 Ιανουαρίου 2016
Περάτωση:
25 Ιουνίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καρδάρας Ιωάννης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ) στη Δ/θμια εκπαίδευση για τη διδασκαλία εννοιών της Ατομικής Φυσικής και του Φωτός μέσω της μελέτης των Αστρικών Φασμάτων. Η Ακολουθία σχεδιάστηκε αξιοποιώντας το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Αναδόμησης (MER) και την προσέγγιση της δομημένης διερεύνησης. Στα πλαίσια της διατριβής ερευνώνται οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών και   πραγματοποιούνται πειραματικές δραστηριότητες. Η έρευνα διεξάγεται σε μαθητές Β΄ Λυκείου και αποτελείται από διαδοχικές, επανασχεδιασμένες εφαρμογές της Μαθησιακής Ακολουθίας. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Ακολουθίας αξιολογούνται κάθε φορά με ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και φύλλα εργασίας. Επιπλέον συγκρίνονται με αυτά μιας ομάδας ελεγχου μαθητών που ακολουθούν τη διδασκαλία όπως ορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών.

Έναρξη:
18 Απριλίου 2016
Περάτωση:
08 Μαρτίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μαλλετζίδου Λαμπρινή

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η εις βάθος μελέτη του στρώματος ζωγραφικής και του υποστρώματος που φέρουν τα έργα τέχνης, με τη χρήση μεθόδων των Θετικών Επιστημών, και αποσκοπεί να συμβάλει στην τεκμηρίωση, χρονολόγηση, αποκατάσταση και διατήρηση των έργων ζωγραφικής, που υφίστανται σημαντικές φθορές ανά τους αιώνες. Η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο της διδακτορικής αυτής διατριβής περιλαμβάνει τα ακόλουθα επί μέρους θέματα:
Α. Θερμική καταπόνηση ζωγραφικών έργων: Εξετάζεται η αλλοίωση των ζωγραφικών στρωμάτων, καθώς και η δυνατότητα ανίχνευσης των οργανικών συνδετικών που περιέχουν αυτά, μέσω φυσικοχημικών μεθόδων, σε δοκίμια που έχουν υποστεί θερμική καταπόνηση.
Β. Φωταυγειακή μελέτη θειικού ασβεστίου με σκοπό την τεκμηρίωσή του ως δοσίμετρο σε εφαρμογές χρονολογήσεων: Το θειικό ασβέστιο αποτελεί βασικό συστατικό -ως υπόστρωμα και ως δομικό υλικό- έργων τέχνης και μνημείων. Πραγματοποιείται η μελέτη των τριών τύπων θειικού ασβεστίου (διένυδρο, ημιένυδρο και άνυδρο) με τη μέθοδο της Θερμοφωταύγειας, της Οπτικώς Προτρεπόμενης Φωταύγειας και της Υπερύθρου Προτρεπόμενης Φωταύγειας.
Γ. Μελέτη/τεκμηρίωση των υλικών κατασκευής και της τεχνοτροπίας ζωγραφικών έργων (τοιχογραφίες/φορητές εικόνες) της Υστεροβυζαντινής περιόδου.

Έναρξη:
18 Απριλίου 2016
Περάτωση:
23 Οκτωβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Οπρογλίδης Θεόδωρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη νανοτρανζίστορ MOSFET πολλαπλών πυλών, τα οποία αποτελούν τη βάση για την επόμενη γενιά ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σύμφωνα με τον διεθνή οδικό χάρτη της τεχνολογίας ημιαγωγών. Συγκεκριμένα, στην διατριβή μελετώνται νανοτρανζίστορ τριπλής πύλης χωρίς ανορθωτικές επαφές στις επαφές πηγής/απαγωγού. Στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη συμπαγών μοντέλων ρεύματος και διαχωρητικοτήτων, η εφαρμογή τους σε εργαλείο προσομοίωσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και η διερεύνηση της μεταβλητότητας και αξιοπιστίας των τρανζίστορ της παρούσας τεχνολογίας. Το νέο εργαλείο προσομοίωσης θα αξιολογηθεί με εφαρμογή του σε στοιχειώδη αναλογικά κυκλώματα CMOS τεχνολογίας έως 25nm.

Έναρξη:
14 Νοεμβρίου 2016
Περάτωση:
29 Μαΐου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παπαβιέρος Γεώργιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Υπολογιστική μετρολογία με εφαρμογές στη νανοηλεκτρονική και τη νανοτεχνολογία

Έναρξη:
14 Νοεμβρίου 2016
Περάτωση:
20 Ιουλίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πουρουτζίδου Γεωργία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η Ιστομηχανική βρίσκει ολοένα και ευρύτερη εφαρμογή στην αποκατάσταση τόσο οστικών ελλειμμάτων, όσο και στην ενίσχυση της οστεοενσωμάτωσης ορθοπεδικών/οδοντικών εμφυτευμάτων. Τέτοια ελλείμματα αντιμετωπίζονται συνήθως με αυτόλογα μοσχεύματα, τα οποία συχνά απορρίπτονται λόγω απουσίας εσωτερικής αγγείωσης. Η χρήση υβριδικών βιομιμητικών ικριωμάτων, αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση  των αυξημένων ποσοστών αποτυχίας των αυτόλογων μοσχευμάτων, καθώς πλεονεκτεί σε πορώδη δομή και απελευθέρωση ιόντων για αγγειογένεση και επιτάχυνση της οστεοενσωμάτωσης. Ο σκοπός της παρούσας διαδακτορικής διατριβής είναι η σύνθεση καινοτόμων πολυλειτουργικών ικριωμάτων με έμφαση στη δημιουργία νέο-αγγείωσης στο αναγεννημένο οστό συνδυάζοντας μεσοπορώδους νανοφορείς για την επίτευξη ανάπτυξης συστήματος τοπικής χορήγησης για την παρατεταμένη αποδέσμευση αυξητικών παραγόντων in-vitro.

Έναρξη:
14 Νοεμβρίου 2016
Περάτωση:
14 Μαρτίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ζαχαριάδης Αλέξανδρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στα πλαίσια αυτής της Διδακτορικής Διατριβής θα αναπτυχτούν και θα  διερευνηθούν με φασματοσκοπικές οπτικές τεχνικές (Φασματοσκοπική Ελλειψομετρία, Φασματοσκοπία Raman, Φωτοφωταύγειας, Απορρόφησης κ.α. ) οι ιδιότητες λεπτών υμενίων υλικών που απαρτίζουν ετεροδομές οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων. Θα δημιουργηθούν τα κατάλληλα θεωρητικά οπτικά μοντέλα και μεθοδολογίες για την εξαγωγή των οπτικών ιδιοτήτων, τον προσδιορισμό των ηλεκτρονικών μεταπτώσεων, τον υπολογισμό του πάχους καθώς και τον χαρακτηρισμό ως προς την ομοιογένεια,  σύσταση, κρυσταλλικότητα, σφαλμάτων και μορφολογία των υμενίων. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με In-Situ, In-Line και Real-Time φασματική παρακολούθηση κατά την ανάπτυξη των νάνο-υλικών θα οδηγήσουν στην κατανόηση των μηχανισμών ανάπτυξης και την αποσαφήνιση της επίδρασης των διαφόρων πειραματικών παραμέτρων επιφέροντας την βελτιστοποίηση των επιθυμητών ιδιοτήτων των υμενίων.

Έναρξη:
23 Ιανουαρίου 2017
Περάτωση:
10 Φεβρουαρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καϊμακάμης Τρύφων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή θα αναπτυχθούν σε πρώτη φάση υψηλής απόδοσης (μmax = 0.21 cm2/Vs, low threshold voltages, on/off αναλογία ρεύματος στην περιοχή από 103–104) διατάξεις οργανικών τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (Organic Field-Effect Transistors, OFETs) πάνω σε εύκαμπτα πολυμερή υποστρώματα (π.χ. polyethylene terephthalate, PET). Για την επίτευξη των παραπάνω διατάξεων θα χρησιμοποιηθούν χαμηλού κόστους και συμβατές με την εκτύπωση σε μεγάλες επιφάνειες τεχνικές υγρής επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, η τεχνική slot-die θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση λωρίδων (stripes) του εύκαμπτου πολυμερούς διηλεκτρικού cPVP πάνω σε μεγάλη επιφάνεια υποστρώματος (15 X 90 cm2), ενώ μεταγενέστερα ο οργανικός ημιαγωγός μικρών μορίων TIPS-PEΝ θα εναποτεθεί πάνω από το προηγούμενο στρώμα με την τεχνική επικάλυψης ψεκασμού. Τα επιμέρους στρώματα θα μελετηθούν ως προς τα μορφολογικά και δομικά τους χαρακτηριστικά. Περαιτέρω, για την κατασκευή πλήρως εκτυπωμένων οργανικών τρανζίστορ, θα ενσωματωθεί η τεχνική εκτόξευσης μελάνης (ink-jet) για την εναπόθεση των ηλεκτροδίων πηγής και απαγωγού πάνω στις διηλεκτρικές λωρίδες επικάλυψης με slot-die. H μέθοδος ink-jet θα δοκιμαστεί και στην εκτύπωση του TIPS-PEN οργανικού ημιαγωγού. Τα εκτυπωμένα με ink-jet στρώματα θα βελτιστοποιηθούν ως προς τα μορφολογικά και δομικά τους χαρακτηριστικά, ώστε να ληφθεί η βέλτιστη ηλεκτρική απόδοση των τρανζίστορ.
Στην τελευταία φάση της διατριβής, θα αναπτυχθούν πλήρως εκτυπωμένοι και εύκαμπτοι βίο-αισθητήρες με την τεχνική scree-printing με σκοπό την έγκαιρη και ακριβή ανίχνευση των καρδιακών βίο-δεικτών (Cardiac Troponin biomarkers) που σχετίζονται με την ασθένεια του οξέος  εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΟΕΜ). Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων βίο-αισθητήρων θα μελετηθούν ως προς την ευαισθησία, το όριο ανίχνευσης, το χρόνο απόκρισής και την επιλεκτικότητα.

Έναρξη:
29 Μαΐου 2017
Περάτωση:
05 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Aγγέλου Κωνσταντίνος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στα πλαίσια της διατριβής θα γίνει μελέτη πραγματικών συστημάτων με την θεώρησή τους ως δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθούν οι αναφορές των πατεντών (δεδομένα από EPO και PCT) και οι επιστημονικές συνεργασίες που προκύπτουν από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (FP5-7, HORIZON2020). Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση ως προς τις βασικές ιδιότητες των δικτύων, όπως το μέγεθος, η διάμετρος, ο συντελεστής συσσωμάτωσης και η κατανομή του αριθμού των συνδέσεων. Στη συνέχεια θα εφαρμοστούν οι μέθοδοι k-shell decomposition και της διήθησης που επιτρέπουν την εύρεση χαρακτηριστικών που είναι αδύνατο να βρεθούν με απλή μελέτη.  Τέλος, θα θεωρηθεί ότι αυτά τα δίκτυα ανήκουν σε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο για να διαπιστωθούν αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και πως κάποια αλλαγή στο ένα μπορεί να επηρεάσει το άλλο.

Έναρξη:
03 Ιουλίου 2017
Περάτωση:
28 Σεπτεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Βασιλειάδης Ισαάκ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Δομικός και χημικός χαρακτηρισμός χαμηλοδιάστατων νανο-ετεροδομών και ατελειών δομής με προηγμένες μεθόδους HR(S)TEM

Έναρξη:
03 Ιουλίου 2017
Περάτωση:
19 Μαρτίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σορόγκα Νίκη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Τα διδιάστατα  διχαλκογενίδια των μεταβατικών μετάλλων (Transition Metal Dichalcogenides, TMDs) εμφανίζουν εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες γεγονός που τα καθιστούν κατάλληλα για καινοτόμες χαμηλοδιάστατες διατάξεις οπτοηλεκτρονικής. Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων διδιάστατων διχαλκογενιδίων (πχ. MoS2, WS2, SnS2) καθώς και σε ετεροδομές αυτών με γραφένιο τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και υπό την επίδραση υψηλών υδροστατικών πιέσεων ή/και της μεταβολής της θερμοκρασίας. Τα δείγματα απομονώνονται με τις μεθόδους της μηχανικής αποφλοίωσης και της χημικής εναπόθεσης ατμών (CVD), ενώ χαρακτηρίζονται ενδελεχώς όσον αφορά στην ποιότητά τους και στον αριθμό των στρώσεων με τεχνικές οπτικής φασματοσκοπίας (Raman, φωτοφωταύγεια) καθώς και AFM, SEM και XRD.

Έναρξη:
18 Δεκεμβρίου 2017
Περάτωση:
03 Ιουνίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κουρτίδου Δήμητρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η σύνθεση και η μελέτη νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών με διαφορετικές δομές άνθρακα με στόχους τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων. Οι πολυμερικές μήτρες που μελετώνται μπορούν να βρουν εφαρμογές σε σωληνώσεις συστημάτων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας και σε συσκευασίες τροφίμων αντίστοιχα. Η εισαγωγή διαφορετικών δομών άνθρακα (γραφένιο, carbon black, νανοσωλήνες άνθρακα) ως νανοπληρωτικά έχουν στόχο την ενίσχυση των επιθυμητών ιδιοτήτων των πολυμερικών μητρών (θερμική αγωγιμότητα, μηχανικές ιδιότητες κλπ.) για την βελτίωση της απόδοση των συστημάτων εφαρμογής τους, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος.  Μετά  τη σύνθεση των υλικών, η εκτενής μελέτη των επί μέρους ιδιοτήτων τους επιτυγχάνεται μέσω του δομικού χαρακτηρισμού, της θερμικής ανάλυσης και της μελέτης των μηχανικών ιδιοτήτων τους. Η μελέτη επικεντρώνεται στην επίδραση της διαφορετικής περιεκτικότητας του πληρωτικού και των διαφορετικών νανοδομών του άνθρακα στις ιδιότητες των πολυμερικών υλικών.

Έναρξη:
18 Δεκεμβρίου 2017
Περάτωση:
13 Ιουλίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Γιαρέμης Στέφανος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η υπό υλοποίηση παρούσα διατριβή περιλαμβάνει τη μελέτη φαινομένων σε επίπεδο νανοκλίμακας με χρήση ατομιστικών προσομοιώσεων σε συνδυασμό με τεχνικές Monte Carlo, αποσκοπώντας αφενός στο σχεδιασμό καινοτόμων, βελτιστοποιημένων νανοδομημένων υλικών με τις εκάστοτε επιθυμητές ιδιότητες για εφαρμογές τεχνολογίας αιχμής και αφετέρου στην κατανόηση των φυσικών νόμων που διέπουν τα υπό μελέτη φαινόμενα. Οι αλγόριθμοι ατομιστικών προσομοιώσεων που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μελέτη χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, σε αυτούς της Μοριακής Δυναμικής (ΜΔ) και τους ab initio. Η πρώτη κατηγορία βασίζεται στην  αριθμητική επίλυση των εξισώσεων της Νευτώνειας μηχανικής, στις οποίες όμως οι διατομικές αλληλεπιδράσεις στα υπό διερεύνηση συστήματα εκφράζονται με τη μορφή εμπειρικού δυναμικού από παραμετροποίηση με βάση πειραματικά δεδομένα. Οι αλγόριθμοι ab initio βασίζονται στην αριθμητική επίλυση εξισώσεων που προέρχονται από πρώτες αρχές. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η κατηγορία αλγορίθμων με βάση τη Θεωρία Συναρτησιοειδών Πυκνότητας (Density Functional Theory – DFT), που επιτρέπει τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων συστημάτων με βάση κατάλληλη έκφραση της πυκνότητας φορτίου μέσω της επίλυσης των εξισώσεων Kohn-Sham. Οι προσομοιώσεις DFT παρέχουν ακριβέστερα αποτελέσματα με υψηλότερο όμως υπολογιστικό κόστος και για μικρότερες τάξεις μεγέθους συστήματα, καθώς και ανάλυση της ηλεκτρονιακής δομής, που δεν προβλέπεται στα πλαίσια των βασικών μεθόδων ΜΔ.

Έναρξη:
18 Δεκεμβρίου 2017
Περάτωση:
19 Ιουλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τσελεκίδου Δέσποινα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι αφενός η σύνθεση νανοδομών οξειδίου με ιδιότητες φωτοφωταύγειας, με τη μέθοδο της Λιθογραφίας Νανοσφαιρών, και αφετέρου η ανάπτυξη νανοδομημένων πολυμερικών φωτοενεργών λεπτών υμενίων, με υγρές τεχνικές και τεχνικές εκτύπωσης, σε διατάξεις διόδων εκπομπής φωτός (Light Emitting Diode, LED) και οργανικές διατάξεις LED (OLED). Θα πραγματοποιηθεί δομικός και μορφολογικός χαρακτηρισμός των νανοδομών, μελέτη των χημικών δεσμών και οπτικών ιδιοτήτων. Ο απώτερος σκοπός της διατριβής αυτής θα είναι να συσχετιστεί η χημική σύσταση και η δομή των περιοδικών νανοδομών με την ενίσχυση της φωτοφωταύγειας αλλά και γενικότερα των οπτικών ιδιοτήτων. Τέλος, θα γίνει συγκριτική μελέτη μεταξύ των παραμέτρων σύνθεσης προκειμένου να επιλεχθεί σε κάθε περίπτωση, η ιδανικότερη και αποδοτικότερη μέθοδος ανάπτυξης για τις σχηματιζόμενες δομές, με στόχο την ενίσχυση της ηλεκτροφωταύγειας των διατάξεων LED και OLED.

Έναρξη:
16 Απριλίου 2018
Περάτωση:
23 Δεκεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τσιάπλα Αικατερίνη-Ραφαηλία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η συγκεκριμένη διατριβή εξετάζει διάφορες βιοϊατρικές εφαρμογές των μαγνητικών νανοσωματιδίων. Ενδεικτικά αναφέρονται, η μείωση των παρενεργειών στους ασθενείς με καρκίνο, δηλαδή, μείωση των ρευμάτων eddy που προκαλούν τα ηλεκτρικά πεδία που αναπτύσσονται, με χρήση παλμικού μαγνητικού πεδίου (ΠΜΠ) αντί εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου (ΕΜΠ) κατά την μαγνητική υπερθερμία νανοσωματιδίων και η μαγνητομηχανική ενεργοποίηση μαγνητικών νανοσωματιδίων (ΜΣ) ως στρατηγική καταπολέμησης του καρκίνου. Στην πρώτη, θα πραγματοποιηθούν πολλαπλά on-offs του μαγνητικού πεδίου, αλλά και ταυτόχρονη σχετική κίνηση του δείγματος ως προς το πηνίο, καθώς έτσι οι διαδοχικές θερμικές απώλειες λόγω των ρευμάτων eddy διασπείρονται σε μεγαλύτερο όγκο ιστών. Αυτό θα επιτρέψει την αύξηση του πλάτους Ho του μαγνητικού πεδίου, δηλαδή αύξηση του ρυθμού θέρμανσης του καρκινικού όγκου, υπερβαίνοντας το κλινικά αποδεκτό σήμερα όριο, Hof < 4.85X108 Am-1s-1 (κριτήριο Brezovich), που έχει οριστεί εξαιτίας αυτών των παρενεργειών. Στη δεύτερη, θα ασκηθούν μαγνητομηχανικές καταπονήσεις σε κυτταρικές σειρές, καρκινικές και μη, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους πεδίων (στατικό, παλμικό, εναλλασσόμενο) πολύ χαμηλών συχνοτήτων, που θα επιτρέψουν στα ΜΣ να λειτουργικοποιηθούν και να δεσμευτούν ειδικά σε κακοήθεις και μη κυτταρικές μεμβράνες, με στόχο να προκληθούν βλάβες μόνον στους καρκινικούς ιστούς.

Έναρξη:
20 Μαΐου 2019
Περάτωση:
01 Νοεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Νικούλης Γεώργιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Υπολογιστική ανάλυση φυσικών ιδιοτήτων υλικών

Έναρξη:
10 Ιουνίου 2019
Περάτωση:
29 Νοεμβρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Χατζηθεοχάρης Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η διηλεκτρική φωτονική πλατφόρμα νιτριδίου του πυριτίου (SiN) παρουσιάζει πληθώρα πλεονεκτημάτων σε σχέση με άλλες δημοφιλείς φωτονικές πλατφόρμες, όπως το πυρίτιο (Si) ή υλικά της ομάδας III-V: χαμηλότερες απώλειες διάδοσης, χαμηλό κόστος και συμβατότητα με την τεχνολογία CMOS για την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Ωστόσο, μία σημαντική δυσκολία έγκειται στην σχεδίαση ενεργών οπτικών διατάξεων στην συγκεκριμένη φωτονική πλατφόρμα. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση νέων φωτονικών διατάξεων και κυκλωμάτων, μέσα από τη σχεδίαση οπτικών διεπαφών σύζευξης για την ολοκλήρωση της φωτονικής πλατφόρμας SiN με άλλες φωτονικές και πλασμονικές τεχνολογίες. Παράλληλα, θα σχεδιαστούν νέες παθητικές φωτονικές διατάξεις και κυκλώματα με βάση την SiN πλατφόρμα. Η διαδικασία σχεδίασης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση Τεχνικών Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού όπως η Μέθοδος των Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο του Χρόνου (FDTD) και η Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων (FEM), ενώ θα αναπτυχθούν αναλυτικά και ημιαναλυτικά θεωρητικά μοντέλα για την φυσική περιγραφή των σχεδιασμένων διατάξεων και κυκλωμάτων.

Έναρξη:
09 Δεκεμβρίου 2019
Περάτωση:
31 Ιανουαρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Χρυσάφη Ιουλιάνα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σύνθεση νέων συμπολυμερών πολυ(γαλακτικού οξέος) για ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμάκων

Έναρξη:
18 Δεκεμβρίου 2017
Περάτωση:
07 Νοεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κουσιόπουλος Γεώργιος-Παναγιώτης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών σε κυβερνοφυσικά συστήματα. Ο όρος κυβερνοφυσικό σύστημα αναφέρεται στον συνδυασμό ενός φυσικού συστήματος και ενός δικτύου με στόχο την δημιουργία μίας ενιαίας οντότητας. Η λειτουργία ενός κυβερνοφυσικού συστήματος περιλαμβάνει την λήψη δεδομένων από διάφορους κόμβους του συστήματος, την μεταφορά αυτών μεταξύ των κόμβων (μέσω του δικτύου), καθώς επίσης και την επεξεργασία τους από κατάλληλες μονάδες του συστήματος. Ως πεδίο εφαρμογής στο συγκεκριμένο θέμα έχει επιλεγεί η υλοποίηση ενός έξυπνου συστήματος αισθητήρων ανίχνευσης διαρροών σε αγωγούς μεταφοράς πετρελαιοειδών σε εργοστασιακό περιβάλλον. Το σύστημα αυτό στηρίζεται στη μέθοδο της ακουστικής εκπομπής, βάσει της οποίας ο εντοπισμός διαρροών επιτυγχάνεται με την υλοποίηση ενός δικτύου ακουστικών αισθητήρων (προσαρτημένων στην εξωτερική επιφάνεια των αγωγών) και τη χρήση κατάλληλων αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος.

Έναρξη:
17 Δεκεμβρίου 2018
Περάτωση:
23 Σεπτεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κοζαλάκης Κωνσταντίνος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι ο σχεδιασμός κυκλωμάτων μετατροπής τάσης και συλλογής ενέργειας, χαμηλής κατανάλωσης, με σκοπό την εκμετάλλευση ενέργειας από το περιβάλλον (φως, θερμότητα, μηχανική ενέργεια κ.α.) και την μετατροπή της σε ηλεκτρική. Η παρεχόμενη ενέργεια μπορεί να αυξήσει την διάρκεια ζωής της μπαταρίας είτε μπορεί να την καταστήσει μη απαραίτητη. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται μια εναλλακτική πηγή ενέργειας για την λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών σε απομακρυσμένες από το δίκτυο περιοχές. Τέτοια κυκλώματα βρίσκουν εφαρμογή στην κατασκευή αυτόνομων  συστημάτων (συστήματα τηλεμετρίας, συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης κ.α.), στα οποία αναλαμβάνουν την απρόσκοπτη παροχή ενέργειας.

Έναρξη:
15 Απριλίου 2019
Περάτωση:
16 Ιουνίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Γόγολου Βασιλική

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων για Συγκομιδή Ενέργειας από το περιβάλλον

Έναρξη:
11 Νοεμβρίου 2019
Περάτωση:
12 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Αγοραστού Ζωή

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σχεδιασμός ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για εφαρμογές ΙοΤ

Έναρξη:
09 Φεβρουαρίου 2009
Περάτωση:
05 Φεβρουαρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κωτούλας Αναστάσιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος της εν λόγω διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μαγνητικών νανοσωματιδίων με τη μέθοδο της υγρής χημείας. Οι συνθήκες ανάπτυξης επιλέχθηκαν έτσι ώστε να βελτιστοποιούνται οι δομικές και μαγνητικές ιδιότητές τους, ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται. Ο δομικός χαρακτηρισμός των νανοσωματιδίων πραγματοποιείται με περίθλαση σκόνης ακτίνων Χ (XRD) και ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (ΤΕΜ), ενώ ο μαγνητικός με μαγνητομετρία VSM ή SQUID. Συμπληρωματικά γίνεται χρήση της φασματοσκοπίας Raman ή/και της φασματοσκοπίας υπερύθρου (FTIR) καθώς και θερμοβαρυτικής ανάλυσης (TGA). Τέλος, διεξάγονται μετρήσεις μαγνητικής υπερθερμίας με στόχο την αποτίμηση της ικανότητας θέρμανσης ενός ιστού από τα παραχθέντα νανοσωματίδια, για εφαρμογές θεραπείας καρκίνου, καθώς και μετρήσεις φθορισμού που αποσκοπούν στην εξακρίβωση της ενδεχόμενης χρήσης τους ως ιχνηθετών φθορισμού.

Έναρξη:
28 Ιανουαρίου 2013
Περάτωση:
22 Ιανουαρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σολωμού Ερμιόνη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της διατριβής είναι η λεπτομερειακή αξιολόγηση της απόδοσης ενός  αριθμητικού μοντέλου ποιότητας του αέρα, του Comprehensive Air Quality Model with Extensions (CAMx). Η περιοχή μελέτης είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Η αξιολόγηση του μοντέλου αρχικά θα βασιστεί σε σύγκριση των αποτελεσμάτων με υφιστάμενες παρατηρήσεις από τα διαθέσιμα δίκτυα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα που λειτουργούν σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στη συνέχεια, θα γίνει αξιολόγηση της δυνατότητας του μοντέλου να προσομοιώσει σωστά τις επιμέρους φυσικές και χημικές ατμοσφαιρικές διεργασίες οι οποίες προσδιορίζουν την ποιότητα του αέρα. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα μετεπεξεργαστικό φίλτρο, το οποίο θα εφαρμόζεται στα αποτελέσματα του μοντέλου και θα βελτιώνει τις προβλέψεις του.

Έναρξη:
15 Απριλίου 2013
Περάτωση:
12 Απριλίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Δρόσογλου Θεανώ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η διατριβή έχει ως στόχο την εξέλιξη συστημάτων τηλεπισκόπησης αερίων συστατικών της ατμόσφαιρας μέσω μετρήσεων της φασματικής έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή του υπεριώδους-ορατού χρησιμοποιώντας μεθόδους φασματοσκοπίας διαφορικής οπτικής απορρόφησης. Περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων συστημάτων, τον οπτικό χαρακτηρισμό τους και την ανάπτυξη κατάλληλων αλγορίθμων για την επεξεργασία των μετρήσεων της ηλιακής ακτινοβολίας και τον υπολογισμό της τροποσφαιρικής και στρατοσφαιρικής στήλης αερίων συστατικών της ατμόσφαιρας, με έμφαση στο διοξείδιο του αζώτου (NO2) και στη φορμαλδεΰδη (HCHO). Επιπλέον, η διατριβή περιλαμβάνει την πραγματοποίηση πειραματικών μετρήσεων πεδίου, τόσο εντός του ΑΠΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όσο και σε ημι-αστικές (ΑΤΕΙΘ, ΚΕΔΕΚ-ΑΠΘ) και αγροτικές/απομακρυσμένες περιοχές (Επανομή), καθώς και τη σύγκριση των συστημάτων τηλεπισκόπησης του εργαστηρίου με παρόμοια συστήματα άλλων ερευνητικών ομάδων εκτός Ελλάδος. Απώτερος στόχος είναι η σύγκριση των επίγειων εκτιμήσεων με δορυφορικές παρατηρήσεις των ιδίων συστατικών με έμφαση σε περιοχές με περίπλοκη κατανομή των πηγών ρύπανσης.

Έναρξη:
02 Ιουνίου 2014
Περάτωση:
17 Ιουλίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ταράνη Ευαγγελία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στις μέρες μας υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα θερμικά αγώγιμα πολυμερικά υλικά. Τα νανοφυλλίδια γραφένιου έχουν προταθεί ως η επόμενη γενιά πολυλειτουργικών νανοπρόσθετων για τη βελτίωση των ιδιοτήτων των πολυμερών. Τα νανοφυλλίδια γραφένιου είναι λεπτά σωματίδια γραφίτη τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως μικρές στοίβες φύλλων γραφενίου. Νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο ανάμιξης τήγματος, με την εισαγωγή νανοφυλλίδιων γραφένιου διαφορετικής διαμέτρου (5, 15 και 25 μm) σε διάφορες συγκεντρώσεις (0,5-5% κ.β.%). Ποικίλες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της δομής, της μορφολογίας, των θερμικών και μηχανικών ιδιοτήτων των νανοσύνθετων. Διαπιστώθηκε ότι τα νανοφυλλίδια γραφενίου με τη μεγαλύτερη διάμετρο επηρεάζουν περισσότερο τις θερμικές και μηχανικές ιδιότητες της πολυμερικής μήτρας.

Έναρξη:
10 Δεκεμβρίου 2014
Περάτωση:
05 Ιουλίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Γιακουμής Άγγελος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετάται η δυναμική συμπεριφορά των μη-γραμμικών κυκλωμάτων με έλεγχο τους από συστήματα μικροελεγκτών. Μελετώνται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιβεβαιωθεί η χαοτική συμπεριφορά των δυναμικών συστημάτων. Στους τρόπους αυτούς περιλαμβάνονται οι εκθέτες Lyapunov, οι διαστάσεις του συστήματος, η απεικόνιση Poincaré το διάγραμμα διακλάδωσης και το φάσμα ισχύος. Μελετώνται  δύο τρόποι προσεγγιστικής επίλυσης των μη γραμμικών συστημάτων στον υπολογιστή, με την μέθοδο του Euler και την μέθοδο Runge-Kutta τέταρτης τάξης. Αναφέρονται οι τρόποι επίλυσης κυκλωμάτων με μη γραμμικά στοιχεία. Προτείνεται  πειραματική  μέθοδος  απεικόνισης στον παλμογράφο των τριών βασικών διαγραμμάτων (φασικού πορτραίτου, χάρτη Poincaré και διαγράμματος διακλάδωσης) με την ανάπτυξη κατάλληλης μικρουπολογιστικής συσκευής, που είναι ένας από τους στόχους της παρούσας διατριβής. Η συσκευή αυτή θα χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση αρκετών από τα γνωστά χαοτικά δυναμικά συστήματα, καθώς και νέων προτεινόμενων χαοτικών δυναμικών συστημάτων, με σκοπό την χρήση της για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έναρξη:
15 Απριλίου 2015
Περάτωση:
18 Ιουλίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Προύσκας Κωνσταντίνος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η ερευνητική δραστηριότητα στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής περιλαμβάνει τη μελέτη, τον σχεδιασμό την κατασκευή και την υλοποίηση συστοιχίας φωτοβολταϊκών (οργανικών ή ευαισθητοποιημένων με χρωστικές ηλιακών κυττάρων), σε διαφορετικές γεωμετρίες με σκοπό την βελτιστοποίηση της απόδοσής τους ανά μονάδα επιφάνειας. Εμπεριέχει την μελέτη και τη βελτιστοποίηση τριών διαφορετικών τεχνικών κατασκευής της φωτο-ανόδου λεπτών υμενίων (για μεσαίου μεγέθους ηλιακά κύτταρα)  και  την υλοποίησή τους σε περιβάλλον εργαστηρίου χωρίς ιδιαίτερες συνθήκες καθαρότητας. Tον οπτικό χαρακτηρισμό της φωτοανόδου, των  ευαισθητοποιημένων λεπτών υμενίων καθώς και υλοποιημένων ηλιακών κυττάρων. Τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό των ηλιακών κυττάρων, την αξιολόγηση και τη σύγκρισή τους σε εναλλακτικές γεωμετρίες συστοιχιών με σκοπό τον καθορισμό της σχέσης των διαφορετικών γεωμετριών και της αντίστοιχης επίδοσής τους.

Έναρξη:
25 Μαΐου 2015
Περάτωση:
02 Οκτωβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τάχα Ουρανία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες, σε διάφορους τομείς των φυσικών επιστημών, έχουν επιβεβαιώσει το γεγονός ότι τα μη-γραμμικά δυναμικά συστήματα, ιδιαίτερα εκείνα που εμφανίζουν χαοτική συμπεριφορά, μπορούν να εξηγήσουν την εμφάνιση πολύπλοκων φαινομένων. Το ίδιο συνέβη, από τη δεκαετία του 1980 και στον χώρο της οικονομικής θεωρίας, καθώς παρατηρήθηκαν χαοτικά φαινόμενα στη μελέτη γνωστών οικονομικών μοντέλων. Επομένως, προέκυψε η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας,  που οδήγησε τις τελευταίες δεκαετίες στην ανάπτυξη ενός νέου διεπιστημονικού πεδίου, της "Οικονοφυσικής" (Econophysics). Σε αυτή την κατεύθυνση, γίνεται προσπάθεια της ερμηνείας των κύριων χαρακτηριστικών της οικονομικής θεωρίας, όπως οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι ακανόνιστες μικρο- και μακρο-οικονομικές διακυμάνσεις με τη χρήση εργαλείων της μη-γραμμικής δυναμικής. Επομένως, στα πλαίσια αυτής της διατριβής θα μελετηθεί η εφαρμογή μη-γραμμικών δυναμικών συστημάτων στην ερμηνεία και πρόβλεψη μοντέλων της οικονομικής θεωρίας.

Έναρξη:
14 Δεκεμβρίου 2015
Περάτωση:
13 Μαρτίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μανιώτης Νικόλαος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα διατριβή περιλαμβάνει την αριθμητική ποσοτικοποίηση των in-vitro αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαγνητικών νανοδομών και της έμβιας ύλης, η οποία πραγματοποιείται υπό την επίδραση εξωτερικών μεταβαλλόμενων μαγνητικών πεδίων και συχνοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό μελετούνται η μετατροπή της μαγνητικής ενέργειας α) σε μηχανική καταπόνηση μέσω δυνάμεων (μαγνητομηχανικό φαινόμενο) στην περιοχή συχνοτήτων < 100 Hz και β) σε θερμότητα μέσω της μαγνητικής υπερθερμίας νανοσωματιδίων σε συχνότητες 100-1000 kHz. Για την πρώτη περίπτωση μελετάται θεωρητικά και πειραματικά η επίδραση της βαθμίδας του πεδίου στην κίνηση των νανοδομών καθώς και το πώς αυτή επηρεάζει, μέσω των παραγόμενων μηχανικών τάσεων, την ενεργοποίηση κυτταρικών μηχανισμών. Στη μαγνητική υπερθερμία εξετάζεται η πρόκληση απόπτωσης σε καρκινικά κύτταρα μέσω του συνδυασμού του εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου με τις μαγνητικές νανοδομές. Σε κάθε περίπτωση πραγματοποιήται η προσομοίωση τόσο της μαγνητικής απόκρισης των νανοδομών όσο και της μεταφοράς ενέργειας (μηχανικής ή θερμικής) προς το βιολογικό υλικό ενώ παράλληλα μελετάται και το πόσο επηρεάζουν την όλη διαδικασία παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά των νανοσωματιδίων (μέγεθος, σχήμα, μαγνητική ανισοτροπία), το μαγνητικό πεδίο (συχνότητα, πλάτος, βαθμίδες), το πρωτόκολλο (δοσολογία: διάρκεια εφαρμογής, συγκέντρωση).

Έναρξη:
14 Δεκεμβρίου 2015
Περάτωση:
17 Φεβρουαρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Λογοθέτης Ιωάννης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στη μελέτη των επιδράσεων δυναμικών φαινομένων μεγάλης κλίμακας στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία της Ανατολικής Μεσόγειου εστιάζοντας  στη λεκάνη του Αιγαίου κατά την θερινή περίοδο (Mάιο μέχρι Σεπτέμβριο). Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας γίνεται μελέτη φαινομένων τηλεσύνδεσης (θερινός Ασιατικός Μουσώνας και ENSO) που έχουν σημαντική επίδραση στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία της Ανατολικής Μεσογείου. Η ανάλυση γίνεται με  δεδομένα από προσομοιώσεις Μοντέλων Γήινου Συστήματος (ESMs; Earth System Models) που λειτουργούν στο πλαίσιο της 5ης φάσης του προγράμματος CMIP5 (fifth Phase of Coupled Model Intercomparison Project) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC, AR5). Επίσης γίνεται χρήση δεδομένων επανανάλυσης που διατίθενται από το ECMWF (European Center for Medium-Range Weather Forecasts) και παρατηρήσεων από σταθμούς (ανάλογα με την διαθεσιμότητα). Στόχος της διατριβής είναι η καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας της Ανατολικής Μεσόγειου, του φαινομένου των Ετησιών ανέμων και της σύνδεσης τους με την κυκλοφορία του Ασιατικού Μουσώνα και του ENSO (El–Nino Southern Oscillation).

Έναρξη:
14 Δεκεμβρίου 2015
Περάτωση:
14 Ιουλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ρίζος Κωνσταντίνος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης υποβάθρου με τη χρήση πειραματικών δεδομένων και μαθηματικών προτύπων

Έναρξη:
18 Απριλίου 2016
Περάτωση:
23 Οκτωβρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Γκέρτση Φανή

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η ποσότητα του όζοντος (Ο3) και του διοξειδίου του θείου (SO2) στην ατμόσφαιρα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς επηρεάζουν ποικιλοτρόπως την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, το περιβάλλον και το κλίμα.  Στόχος της διατριβής αυτής είναι η διερεύνηση της ολικής ατμοσφαιρικής στήλης των δυο αερίων (Ο3 & SO2) και οι μεταβολές τους κατά τη χρονική περίοδο 2013-2020 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας μετρήσεις των επίγειων συστημάτων παθητικής τηλεπισκόπησης Φαέθων. Ο προσδιορισμός της ολικής στήλης βασίζεται στην ανάλυση φασματικών μετρήσεων της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας με τη μεθοδολογία της φασματοσκοπίας διαφορικής οπτικής απορρόφησης, περιλαμβάνοντας επίσης και την ποσοτική εκτίμηση των πηγών αβεβαιότητας του παραγόμενου προϊόντος. Η ποιότητα των μετρήσεων των συστημάτων τηλεπισκόπησης Φαέθων θα αξιολογηθεί μέσω συγκρίσεων με μετρήσεις από το πρότυπο φασματοφωτόμετρο Brewer. Τέλος τα προϊόντα που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση δορυφορικών παρατηρήσεων. 

Έναρξη:
18 Απριλίου 2016
Περάτωση:
23 Απριλίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κόντος Σεραφείμ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη των φυσικών εκπομπών και της επίδρασής τους στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Στο πλαίσιο αυτό, το μοντέλο φυσικών εκπομπών ΝΕΜΟ, το οποίο αναπτύχθηκε στο εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Α.Π.Θ., θα αναβαθμιστεί ώστε να παρέχει εκπομπές σκόνης από ερημικές περιοχές (όπως η Σαχάρα και η Μέση Ανατολή), καθώς και γύρη από τη βλάστηση. Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ευαισθησίας των παραμετροποιήσεων, ώστε να εντοπιστούν οι όποιες διαφορές. Προσομοιώσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του μετεωρολογικού μοντέλου WRF και του φωτοχημικού μοντέλου CAMx για τον υπολογισμό των επιφανειακών συγκεντρώσεων. Το ΝΕΜΟ θα αξιολογηθεί εμμέσως με υπάρχουσες μετρήσεις και με τις συγκεντρώσεις που θα προκύψουν από το CAMx. Γενικές οδηγίες θα δωθούν για την υλοποίηση των παραμετροποιήσεων, ενώ έμφαση θα δωθεί στα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα τους.

Έναρξη:
14 Νοεμβρίου 2016
Περάτωση:
30 Αυγούστου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τσανίδης Γεώργιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Προκειμένου να προσδιορισθεί η αύξηση της θερμοκρασίας που προκαλείται από ιατρικά μοσχεύματα κατά τη διάρκεια έκθεσης του ασθενή σε μαγνητικό τομογράφο, σύμφωνα με το ISO TS 10974 έχει ορισθεί μια διαδικασία τεσσάρων επιπέδων υπολογισμού (Tier 1 - 4). Όσο χαμηλότερο το επίπεδο υπολογισμού (Tier 1 - 2), τόσο πιο απλή είναι η διαδικασία υπολογισμού της ασφάλειας του μοσχεύματος αλλά και τόσο πιο υψηλή η υπερεκτίμηση στα αποτελέσματα. Στο τρίτο επίπεδο υπολογίζονται χωριστά τα θερμικά χαρακτηριστικά ενός μοσχεύματος και η RF έκθεση ενός ασθενή σε MRI, τα οποία και συνδυάζονται ώστε να υπολογιστεί η επαγόμενη ισχύς στους ιστούς. Το τέταρτο επίπεδο, από την άλλη, αποτελεί μια καλή προσέγγιση της έκθεσης, αλλά απαιτεί πολλούς υπολογιστικούς πόρους. Κατά τη δική μας προσέγγιση, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ενδιάμεσου επιπέδου μεταξύ των δύο τελευταίων, που θα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του τρίτου επιπέδου (λίγοι υπολογιστικοί πόροι με γενικευμένη χρησιμότητα) με τελικά αποτελέσματα πιο κοντά στην πραγματικότητα .

Έναρξη:
18 Δεκεμβρίου 2017
Περάτωση:
22 Σεπτεμβρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παρλιάρη Δάφνη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στη συνδυαστική μελέτη των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θερμικού στρες στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, με έμφαση στις επιπτώσεις στους έμβιους οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει συνδυασμένη χρήση συστήματος μετεωρολογικού και φωτοχημικού μοντέλου (WRF και CAMx) για την αριθμητική προσομοίωση της μετεωρολογίας και της σύστασης της ατμόσφαιρα. Για την περιγραφή των επιπτώσεων θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενοι και νέοι δείκτες, ενώ θα παραχθεί ένας καινούριος δείκτης ο οποίος θα εκφράζει την συνδυαστική επίπτωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θερμικού στρες. Επιπλέον θα μελετηθεί το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ) στη Θεσσαλονίκη και η επίδρασή της στην ποιότητα του αέρα. Απώτερος σκοπός είναι για πρώτη φορά η τεκμηριωμένη και σε βάθος κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συνεργεί η ποιότητα του αέρα και η θερμική επιβάρυνση, καθώς και η διερεύνηση των επιπτώσεων της στον ανθρώπινο οργανισμό.

Έναρξη:
18 Δεκεμβρίου 2017
Περάτωση:
20 Σεπτεμβρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πεταβρατζής Ελευθέριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Την τελευταία δεκαετία το αντικείμενο των ρομποτικών οχημάτων και ιδιαίτερα των αυτόνομων έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας λόγω της πληθώρας των εφαρμογών τους. Αυτόνομα ρομποτικά οχήματα σχεδιάζονται για χρήση σε αποστολές διάσωσης, πυρόσβεσης, επιτήρησης, ανίχνευσης ναρκών κλπ. Καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία των αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων σε αυτές τις αποστολές διαδραματίζει η πορεία που ακολουθούν στη περιοχή ευθύνης τους, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τελείως άγνωστη, με στόχο την ταχύτερη δυνατή κάλυψη της, με απρόβλεπτο τρόπο. Μια πιθανή λύση σε αυτό, θα μπορούσε να προσφέρει η χρήση γραμμικών και μη-γραμμικών συστημάτων για τον έλεγχο της κίνησης των αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων. Επομένως στα πλαίσια αυτής της διατριβής θα σχεδιαστούν, θα υλοποιηθούν  πειραματικά και θα μελετηθούν επιπλέον σε επίπεδο προσομοίωσης διάφορα γραμμικά και μη-γραμμικά μοντέλα για τον έλεγχο της κίνησης αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων με σκοπό την εύρεση των βέλτιστων λύσεων όσον αφορά τα κριτήρια που τέθηκαν. 

Έναρξη:
18 Δεκεμβρίου 2017
Περάτωση:
30 Αυγούστου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καραγκιοζίδης Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Το αντικείμενο της διατριβής είναι η μελέτη των συγκεντρώσεων διαφόρων αερίων συστατικών της τροπόσφαιρας, με έμφαση στο διοξείδιο του θείου (SO2), αναλύοντας φάσματα με φασματοσκοπία διαφορικής οπτικής απορρόφησης (DOAS). Στα πλαίσια της διατριβής θα δημιουργηθεί μια μακροχρόνια και συνεχής χρονοσειρά συγκεντρώσεως του SO2 για την μελέτη και παρακολούθηση της χωρικής του κατανομής και της χρονικής του εξέλιξης, τόσο από τα ήδη υπάρχοντα φάσματα, όσο και από άλλα που πρόκειται να ληφθούν στο προσεχές διάστημα. Θα συγκριθούν μετρήσεις εντός του Α.Π.Θ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στα περίχωρα (ΚΕΔΕΚ- ΑΠΘ), όπως επίσης και σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι προκειμένου να προσδιορίσουμε ποσοτικά τις συγκεντρώσεις του SO2 που προέρχονται από θαλάσσιες μεταφορές. Τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα, καθώς αυτά που πρόκειται να συλλεχθούν, θα συγκριθούν με αντίστοιχες δορυφορικές μετρήσεις, προκειμένου να εξεταστεί η ακρίβειά τους. Τέλος, θα μελετηθούν οι οπτικές και μικροφυσικές ιδιότητες των αερολυμάτων με μετρήσεις MAX-DOAS, που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, λόγω της πρωτοπόρας τεχνικής που χρησιμοποιείται, ενώ οι δημοσιεύσεις πάνω στο θέμα είναι μέχρι στιγμής περιορισμένες.

Έναρξη:
18 Δεκεμβρίου 2017
Περάτωση:
21 Νοεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τεκνεντζή Αικατερίνη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η σύνθεση υλικών υψηλής θερμοηλεκτρικής απόδοσης που έχουν ως βάση πυριτίδια μετάλλων, εφαρμόζοντας μια εναλλακτική τεχνική παρασκευής, την χημική εναπόθεση ατμών στερεάς κλίνης (pack cementation). Τα πυριτίδια μετάλλων έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ως ιδιαίτερα οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά για θερμοηλεκτρικά συστήματα εκμετάλλευσης της θερμότητας που αποβάλλεται στο περιβάλλον. Η pack cementation, η οποία είναι απλή, οικολογική και χαμηλού κόστους, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη σύνθεση θερμοηλεκτρικών πυριτιδίων ενισχυμένα με τις κατάλληλες προσμίξεις, καθώς και στερεά διαλύματα αυτών. Τα συντεθειμένα υλικά μελετώνται ως προς τη δομή, τη σύσταση και τη μορφολογία τους με τεχνικές ακτίνων-Χ (XRD, XPS) και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (SEM, ΤΕΜ/HRTEM). Η απόδοση των υλικών εκτιμάται με θερμοηλεκτρικές μετρήσεις, ενώ τα θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας και η αντίστασή τους στην οξείδωση καθορίζονται με θερμοβαρυτική ανάλυση (TGA).

Έναρξη:
12 Νοεμβρίου 2018
Περάτωση:
07 Ιουλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Γιαλιτάκη Άννα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Φυσικές, οπτικές και χημικές ιδιότητες των αερολυμάτων με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης και in-situ μετρήσεων σε συνθήκες υποβάθρου

Έναρξη:
12 Νοεμβρίου 2018
Περάτωση:
06 Σεπτεμβρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Το αντικείμενο της διατριβής είναι η μελέτη των οπτικών και μικροφυσικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας με τεχνικές τηλεπισκόπησης. Θα χρησιμοποιηθούν μετρήσεις από επίγειους σταθμούς LIDAR που ανήκουν στο δίκτυο EARLINET, στο οποίο ανήκει και ο σταθμός του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας στη Θεσσαλονίκη (ΕΦΑ/ΑΠΘ). Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν συνεργιστικά με τα επίγεια, δεδομένα από δορυφορικά συστήματα ενεργής και παθητικής τηλεπισκόπησης, και θα πραγματοποιηθεί σύγκριση συγκεκριμένων οπτικών προϊόντων που υποδεικνύουν την παρουσία αυξημένων απορροφητικών αερολυμάτων. Οι μετρήσεις και η συστηματικότητα των παρατηρήσεων θα επιτρέψουν την εξαγωγή έγκυρων στατιστικών συμπερασμάτων που αφορούν στην αναζήτηση χωρικών και εποχιακών εξαρτήσεων των ιδιοτήτων αυτών όσο και στον συσχετισμό τους για περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά φυσικών και ανθρωπογενών εκπομπών. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί ανάκτηση της κατακόρυφης κατανομής των βασικότερων μικροφυσικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων με τη χρήση αλγορίθμων αναστροφής που χρησιμοποιούνται ήδη από την επιστημονική κοινότητα. Οι αλγόριθμοι θα προσαρμοστούν στα οπτικά δεδομένα LIDAR, συνδυάζοντας οπτικά δεδομένα από φωτόμετρα.  Στα πλαίσια της διατριβής, αναμένεται να πραγματοποιηθεί  τεχνική  αναβάθμιση της διάταξης  LIDAR του ΕΦΑ, με σκοπό την περεταίρω βελτίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας της καθώς επίσης και τη δυνατότητα ανάκτησης αξιόπιστων μετρήσεων με δυνατότητα αποπόλωσης. Τα αποτελέσματα από την παρούσα διατριβή θα αναδείξουν την κατανομή και σύσταση στρωμάτων σωματιδίων πάνω από περιοχές της Ευρώπης καθώς επίσης θα βοηθήσουν στην εγκυροποίηση των δεδομένων από τις δορυφορικές παρατηρήσεις.

Έναρξη:
12 Νοεμβρίου 2018
Περάτωση:
09 Ιουνίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σκουλίδου Ιωάννα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής αποτελεί η εκτίμηση εκπομπών αέριων ρύπων με τη χρήση δορυφορικών μετρήσεων και μοντέλων ποιότητας αέρα και με τη βοήθεια κατάλληλων εξισώσεων και παραδοχών. Η μεθοδολογία βασίζεται στην εφαρμογή μιας μεθόδου inverse modelling που χρησιμοποιεί τη μέτρηση της συγκέντρωσης ενός αέριου ρύπου από δορυφορικές παρατηρήσεις σε συνδυασμό με την αντίστοιχη προσομοίωση του ρύπου από ένα φωτοχημικό μοντέλο μεταφοράς, την αρχική (apriori) πληροφορία εκπομπών του ρύπου και τις αντίστοιχες αβεβαιότητες των παραπάνω ποσοτήτων. Οι δορυφορικές παρατηρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν προέρχονται από το  υπερσύγχρονο όργανο TROPOMI που μεταφέρεται στον δορυφόρο Sentinel-5P και το μοντέλο μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθεί είναι ένα open source μοντέλο διασποράς, το LOTOS-EUROS, που θα τρέχει στην υπερυπολογιστική συστοιχία Aristotelis. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα αφορά την παραγωγή νέας βάσης εκπομπών ρύπων που θα ενημερώνεται με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων.

Έναρξη:
12 Νοεμβρίου 2018
Περάτωση:
24 Αυγούστου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τζηρίνη Μαρία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ο διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός (TMS) είναι μια μη επεμβατική τεχνική διέγερσης του εγκεφάλου, με διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές, κατά την οποία το μαγνητικό πεδίο ενός πηνίου που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, τοποθετημένου εξωτερικά στο κεφάλι του ασθενούς, προκαλεί δευτερεύοντα ρεύματα σε περιοχές του εγκεφάλου εξαιτίας του φαινομένου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Ωστόσο, οι διαφορές στη γεωμετρία των ιστών μεταξύ των ασθενών, καθώς και η ανάγκη προσέγγισης διαφορετικών περιοχών ενδιαφέροντος, καθιστούν αναγκαία την εξατομίκευση της εφαρμογής αυτής της τεχνικής. Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι να διερευνήσει και να εδραιώσει μια διαδικασία βασισμένη σε υπολογιστικά εργαλεία, η οποία θα επιτρέπει την ποσοτικοποίηση της κατανομής του επαγόμενου ηλεκτρικού πεδίου στον εγκέφαλο του κάθε ασθενούς με αφετηρία τα δεδομένα της ιατρικής απεικόνισής του. Συγκεκριμένα, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη μαγνητική τομογραφία (MRI) και το εγκεφαλογράφημα (EEG), προκειμένου να σχεδιάσει ένα τρισδιάστατο μοντέλο κάθε κεφαλιού μέσω της μεθόδου διαχωρισμού των διαφορετικών ιστών (segmentation), προσαρμόζοντας έτσι το TMS στις επιμέρους ανάγκες κάθε ασθενούς, και να βελτιστοποιώντας την απόδοσή του πριν την πραγματική εφαρμογή.

Έναρξη:
11 Νοεμβρίου 2019
Περάτωση:
07 Φεβρουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μέρμηγκας Μάριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Τηλεπισκόπηση θερμοκηπικών αερίων με φασματοσκοπία υπερύθρου μέσω μετασχηματισμού Fourier (FTIR) και εκτίμηση των εκπομπών τους, μετρώντας την κατακόρυφη ατμοσφαιρική στήλη των αερίων από το έδαφος όπου βρίσκεται το σύστημα μέτρησης (EM27 / SUN - BRUKER).

Το φασματόμετρο EM27 / SUN προορίζεται για τη μέτρηση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας στη φασματική περιοχή του κοντινού υπερύθρου (NIR). Τα καταγεγραμμένα φάσματα περιέχουν υπογραφές των ατμοσφαιρικών συστατικών (XH2O, XCO2, XCO, XCH4, XO2), τα οποία μπορούν να αξιολογηθούν για την ανάκτηση των κατακόρυφων στηλών. Το σύστημα κατασκευάστηκε και βελτιστοποιήθηκε αποκλειστικά για την ανάλυση των ατμοσφαιρικών αερίων χρησιμοποιώντας την ακτινοβολία του ήλιου ως πηγή φωτός για ανάλυση αερίων, υψηλής ακρίβειας και αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο της Καρλσρούης σε συνεργασία με την εταιρία Bruker Optics.

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.