Ειδικών Επιλογών

Ψηφιακά Συστήματα
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΥΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Νικολαΐδης Σπυρίδων

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα, Δυαδικοί αριθμοί, Μετατροπές αριθμών μεταξύ συστημάτων, Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί, Δυαδικοί κώδικες.  Άλγεβρα Boole και λογικές πύλες, Ορισμός, Βασικά θεωρήματα και ιδιότητες, Συναρτήσεις Boole,  Κανονικές και πρότυπες μορφές, Ψηφιακές λογικές πύλες. Ελαχιστοποίηση σε επίπεδο πυλών, Η μέθοδος του χάρτη, Συνθήκες αδιάφορου τιμής, Υλοποίηση με πύλες NAND και NOR, Συνάρτηση αποκλειστικού OR. Συνδυαστική λογική, Διαδικασία ανάλυσης, Διαδικασία σχεδιασμού, Αθροιστής, Συγκριτές μεγέθους, Αποκωδικοποιητές, Κωδικοποιητές, Πολυπλέκτες, Πύλες τριών καταστάσεων. Σύγχρονη ακολουθιακή λογική, Στοιχεία μνήμης, Φλιπ-φλοπ, Ανάλυση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων, Διαδικασία σχεδιασμού σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων. Καταχωρητές και μετρητές, Καταχωρητές ολίσθησης, Μετρητές ριπής, Σύγχρονοι μετρητές, Μετρητές δακτυλίου. Μνήμη RAM, Ανίχνευση και διόρθωση λαθών, Μνήμη ROM, Συσκευές προγραμματίσιμης λογικής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Ψηφιακή Σχεδίαση - 2η Έκδοση, Κωδικός Επιλογής: 86057354, Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Π. Ευσταθίου, ISBN: 9789605780470, Εκδόσεις: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
  • 2. Ψηφιακή Σχεδίαση, 2η 'Εκδοση, Κωδικός Επιλογής: 68374428, Συγγραφείς: Ρουμελιώτης Μάνος, ΣουραβλάςΣτάυρος, ISBN: 9789604187423, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ
  • 3. Ψηφιακή Σχεδίαση, 6η Έκδοση, Κωδικός Επιλογής: 68406394, Συγγραφείς: Mano Morris, Ciletti Michael, ISBN: 9789604911134, Εκδόσεις: Παπασωτηρίου
  • 4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, Κωδικός Επιλογής: 86195856, Συγγραφείς: JOHNF. WAKERLY, ISBN: 9789606450013, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.