Κορμού

Κβαντομηχανική ΙΙ
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘY208
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
6
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
6
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Πέτκου Αναστάσιος

Γαϊτάνος Θεόδωρος

•    Κβαντική Μέτρηση- Ερμιτιανοί Τελεστές-Συμμετρίες και ο ρόλος τους στην  Κβαντομηχανική - Μοναδιαίοι Τελεστές. 
•    Τελεστές Θέσης  Ορμής Στροφορμής. Τελεστής Χρονικής Εξέλιξης. 
•    Γενικά περί στροφορμής. Ιδιότητες -Σχέσεις μετάθεσης- Διανυσματικοί τελεστές –Βαθμωτοί τελεστές. 
•    Ιδιοτιμές -ιδιοσυναρτήσεις Στροφορμής.
•    Κεντρικά δυναμικά-Γενικές ιδιότητες-Ατομο Υδρογόνου
•    Πείραμα Stern-Gerlach. Ερμηνεία. Ανάγκη Εισαγωγής του Spin. Κατασκευή  κυματοσυναρτήσεων. 
•    Φυσική Ερμηνεία του Spin. Χρονική εξέλιξη. 
•    Μετάπτωση Larmor. NMR. Στροφές του spin.
•    Σύνθεση Σπιν. 
•    Σύνθεση Στροφορμών. 
•    Ταυτοτικά σωματίδια. Αρχή Pauli. Αρχές του περιοδικού πίνακα.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική, Κωδικός Επιλογής: 50659198, Συγγραφείς: Ταμβάκης Κυριάκος, ISBN: 9607901398, Εκδόσεις: LeaderBooks
  • 2. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, Κωδικός Επιλογής: 50656332, Συγγραφείς: STEPHENGASIOROWICZ, ISBN: 9789604616503, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.