Κορμού

Γενική Φυσική IV (Οπτική - Κυματική)
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΥ204
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
3
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
5
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
8
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Αρβανιτίδης Ιωάννης

Κατσικίνη Μαρία

•    Κύματα σε ελαστικά μέσα: Βασικές έννοιες κύματος, παραγωγή κυματικής εξίσωσης, αρμονικά κύματα.
•    Κύματα σε ελαστικά μέσα. Χαρακτηριστικά  μηχανικών κυμάτων, ενέργεια κύματος. Ασκήσεις
•    Διάδοση ελαστικών κυμάτων: Επαλληλία κυμάτων, ταχύτητα φάσεως και ομάδος, Ασκήσεις.
•    Διάδοση ελαστικών κυμάτων:  Στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι, διακροτήματα, Ασκήσεις.
•    Ηχητικά κύματα: Παραγωγή ηχητικών κυμάτων, εφαρμογές. Ασκήσεις
•    Κυματική φύση και διάδοση του φωτός: Κυματική εξίσωση ΗΜ-κυμάτων, Ελεύθερη διάδοση κυμάτων, αρχή του Huygens, ανάκλαση διάθλαση. Ασκήσεις
•    Διασπορά: Έννοια της διασποράς, εξίσωση διασποράς, διασκεδασμός του φωτός. Ασκήσεις.
•    Γεωμετρική Οπτική: Εισαγωγικές έννοιες, κάτοπτρα, λεπτοί φακοί, πρίσματα.
•    Πόλωση του φωτός: Παραγωγή, ανίχνευση, εφαρμογές στη φύση, διπλοθλαστικότητα. Ασκήσεις
•    Πόλωση του φωτός: Ορισμοί, περιγραφή, (γραμμικό, κυκλικό, ελλειπτικό), ιδιότητες. Ασκήσεις.
•    Συμβολή και Συμφωνία του φωτός: Χωρική και χρονική συμφωνία, διατάξεις παραγωγής συμφώνου φωτός, συμφωνία πηγών.
•    Συμβολή και Συμφωνία του φωτός: Βασικές διατάξεις συμβολής, διηλεκτρικά υμένια, Ασκήσεις.
•    Περίθλαση του φωτός: Έννοια περίθλασης, περίθλασης μακρινού και κοντινού πεδίου, περίθλαση από σχισμή. Ασκήσεις.
•    Περίθλαση του φωτός: Παραδείγματα περίθλασης από τυπικά περιθλώντα διαφράγματα υψηλής συμμετρίας, (ορθογώνιο, οπή, φράγμα), περίθλαση από πολλές σχισμές, διακριτική ικανότητα, εφαρμογές.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Οπτική, Κωδικός Επιλογής: 2544, Συγγραφείς: ΕugeneHecht, ISBN: 9789607610300, Εκδόσεις: ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
  • 2. Οπτική, Κωδικός Επιλογής: 77111969, Συγγραφείς: HechtEugene (επιστ. επιμ. ΒέςΣωτήρης), ISBN: 9789600119558, Εκδόσεις: GUTENBERG
  • 3. Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Κωδικός Επιλογής: 112690846, Συγγραφείς: YoungH., FreedmanR., ISBN: 9789600238259, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.