Ειδικών Επιλογών

Ραδιοαστρονομία – Αστρονομία σε Μη Οπτικά Μήκη Κύματος
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΑΕ101
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Στεργιούλας Νικόλαος

Παπαδόπουλος Παντελής

Ραδιοτηλεσκόπια. Τηλεσκόπια ακτινών Χ και ακτινών γ. Πολωσιμετρία ραδιοπηγών. Ραδιοεκπομπή από το ηλιακό σύστημα. Ιονισμένες περιοχές. Υπολείμματα υπερκαινοφανών. Αστέρες νετρονίων. Ραδιογαλαξίες. Ημιαστέρες. Αστρονομία στο υπέρυθρο, σε ακτίνες Χ και σε ακτίνες γ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, Κωδικός Επιλογής: 5208, Συγγραφείς: ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ, ISBN: 9789608904972, Εκδόσεις: ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.