Γραμματεία Τμήματος

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου Γραμματειών της Σ.Θ.Ε. που βρίσκεται εμπρός από το νέο κτίριο της ΣΘΕ (κτίριο Τμήματος Βιολογίας). Η είσοδός του βλέπει ανατολικά.
 
Ωράριο κοινού: Καθημερινά, 10:30 - 12:00

Μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19 η εξυπηρέτηση του κοινού τροποποιείται ως εξης:

  1. Η επικοινωνία θα γίνεται τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή εφόσον απαιτείται με προσέλευση στη θυρίδα της Γραμματείας, κατόπιν τηλεφωνικού προγραμματισμένου ραντεβού (τηλεφ: 2310 998116), τηρώντας όλα τα οριζόμενα μέτρα προστασίας.
  2. Αιτήσεις προς τη Γραμματεία προτείνεται να υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (SIS) για τους φοιτητές ή τα ΚΕΠ μέσα από τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr.
  3. Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και όταν αυτό απαιτείται θα χορηγούνται σε φυσική μορφή από τη Γραμματεία, στο ωράριο κοινού τηρώντας όλα τα οριζόμενα μέτρα προστασίας.

 

Προϊσταμένη Γραμματείας
Βίγλη-Παπαδάκη Λευκοθέα
Προσωπικό
Γούναρη Ιωάννα
Δόρκας Ηλίας
Καϊμακάμης Γεώργιος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για θέματα:
Προπτυχιακών σπουδών
+30 2310 998130-40-50
Μεταπτυχιακών σπουδών
+30 2310 998140-50
Εκπόνησης διδακτορικών διατριβών
+30 2310 998140-50
Μελών ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ
+30 2310 998170-8116
Πρωτόκολλο - Διοικητικά
+30 2310 998116
e-mail
info@physics.auth.gr
FAX
+30 2310 998122

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.