Γραμματεία Τμήματος


Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου Γραμματειών της Σ.Θ.Ε. που βρίσκεται εμπρός από το νέο κτίριο της ΣΘΕ (κτίριο Τμήματος Βιολογίας). Η είσοδός του βλέπει ανατολικά.

Η Γραμματεία εξυπηρετεί τις ώρες 08:30-15:30, κατά προτίμηση από απόσταση. Σε περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση στη Γραμματεία, αυτό γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, στις ώρες 10:30 - 12:00 (τηλ. 2310 998116, email: Please turn on Javascript in your browser), τηρώντας όλα τα οριζόμενα μέτρα προστασίας.

Οι αιτήσεις προς τη Γραμματεία υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (SIS) για τους φοιτητές ή τα ΚΕΠ μέσα από τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται, αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

 

Προϊσταμένη Γραμματείας
Βίγλη-Παπαδάκη Λευκοθέα
Προσωπικό
Γούναρη Ιωάννα
Δόρκας Ηλίας
Καϊμακάμης Γεώργιος
Κούφτα Μαρία
Τσίρου Καλλιόπη
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για θέματα:
Προπτυχιακών σπουδών
+30 2310 998130-40-50
Μεταπτυχιακών σπουδών
+30 2310 998140-50
Εκπόνησης διδακτορικών διατριβών
+30 2310 998140-50
Μελών ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ
+30 2310 998170-8116
Πρωτόκολλο - Διοικητικά
+30 2310 998116
e-mail
Please turn on Javascript in your browser

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.