Κορμού

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΥ203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Τσάγκας Χρήστος

Κοσμίδης Κοσμάς

Οικονόμου Βασίλειος

•    Συναρτήσεις 2 μεταβλητών - όρια, συνέχεια
•    Μερική παράγωγος - σύνθετες συναρτήσεις και ολική παράγωγος - Διαφορικό
•    Πεπλεγμένες συναρτήσεις - Επιφάνειες 2ου βαθμού - ορισμοί και περιγραφή (περιληπτικά)
•    Σειρές δύο μεταβλητών
•    Γενίκευση εννοιών σε Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών
•    Διανυσματικές Συναρτήσεις - Κλίση, απόκλιση, Περιστροφή - Παράγωγος κατά διεύθυνση
•    Δειγματοχώροι - γεγονότα - αξιώματα της Πιθανότητας, Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές (Κανονική, Διωνυμική, Poisson)
•    Στοιχεία θεωρίας δειγματοληψίας και στατιστικές εκτιμήσεις
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Διαφορικός λογισμός πολλών μεταβλητών, Κωδικός Επιλογής: 18549062, Συγγραφείς: Βλάχος Λουκάς, ISBN: 9789604181575, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ
  • 2. Εισαγωγή στο διαφορικό λογισμό συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, Κωδικός Επιλογής: 11270, Συγγραφείς: Καρανικόλας Νικόλαος Δ., ISBN: 9789604562633, Εκδόσεις: Ζήτη
  • 3. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Κωδικός Επιλογής: 22766838, Συγγραφείς: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ, ISBN: 9789606706189, Εκδόσεις: Εκδόσεις "σοφία"

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.