Κορμού

Γενική Φυσική ΙΙ (Θερμότητα - Θερμοδυναμική)
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΥ202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
5
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
8
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Τάσσης Δημήτριος

•    Θερμοδυναμική του Ιδανικού Αερίου: Σύστημα, περιβάλλον, καταστατικές μεταβλητές, ισορροπία και μεταβολή, θερμοκρασία και μηδενικός νόμος, κλίμακες θερμοκρασιών και θερμομετρικές ιδιότητες. Πρώτος νόμος: θερμότητα και έργο, θερμοχωρητικότητα και θερμιδομετρία, μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας. Νόμοι του ιδανικού αερίου εμπειρικά και με στοιχεία κινητικής θεωρίας. Πραγματικό αέριο. Μεταβολές του ιδανικού αερίου και κύκλοι, θερμικές μηχανές και απόδοση. Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος, κύκλος Carnot, εντροπία, ανισότητα Clausius.
•    Αξιωματική θεώρηση Θερμοδυναμικής: Αξιωματική εισαγωγή των νόμων της θερμοδυναμικής. Ο 1ος νόμος σε συστήματα με άλλες από PVT μεταβλητές. Γενίκευση 2ου νόμου. Απόδειξη των κλασσικών διατυπώσεων. Ισορροπία συστημάτων.
•    Θερμοδυναμικά δυναμικά: Θερμοδυναμικά δυναμικά, μετασχηματισμοί Legendre,σχέσεις Maxwell. Εφαρμογές I. Μελέτη σε απλά συστήματα: σχέση θερμοχωρητικοτήτων, ιδανικό αέριο, ελαστική ράβδος, ηλεκτρική κυψέλη) πιεζοηλεκτρικό και μαγνητοθερμικό φαινόμενο. Εφαρμογές II. Μη αντιστρεπτές μεταβολές: εκτόνωση Joule, εκτόνωση Thomson. Προβλήματα.
•    Ισορροπία Φάσεων: Ισορροπία θερμοδυναμικών συστημάτων και κριτήρια ισορροπίας. Συστήματα περισσοτέρων φάσεων (πραγματικές καθαρές ουσίες), ισορροπία φάσεων, εξίσωση Clausius-Clapeyron. 3ος Νόμος. Διατυπώσεις και πειραματικές αποδείξεις. Επαναληπτικές αναφορές, διασύνδεση εννοιών, γενικευμένη θεώρηση.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Θερμοδυναμική, Κωδικός Επιλογής: 2556, Συγγραφείς: Michael Μ. Αbbott, Hendrick C. Van Ness, ISBN: 9789607610317, Εκδόσεις: ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
  • 2. Θερμοδυναμική και Προχωρημένη Θερμοδυναμική, Κωδικός Επιλογής: 94645248, Συγγραφείς: Πολυζάκης Απόστολος, ISBN: 9786188359048, Εκδόσεις: Πολυζάκης Απόστολος & ΣΙΑ ΕΕ
  • 3. Θερμοδυναμική Συστημάτων σε Ισορροπία, Κωδικός Επιλογής: 50659183, Συγγραφείς: C.J.Adkins, ISBN: 9786188200913, Εκδόσεις: ΡΟΠΗ
  • 4. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Κωδικός Επιλογής: 41963469, Συγγραφείς: MARK W. ZEMANSKY, RICHARD M.DITTMAN, ISBN: 9789607258809, Εκδόσεις: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣΑ.Γ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.