Κορμού

Γενική Φυσική Ι (Μηχανική)
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΥ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
5
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
8
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Κομνηνού Φιλομήλα

•    Μονάδες & Διανύσματα: Πρότυπα και μονάδες. Διαστάσεις. Διάνυσμα θέσης. Μοναδιαίο διάνυσμα. Συνιστώσες διανύσματος. Γινόμενα διανυσμάτων. Είδη διανυσμάτων. Παράγωγος διανύσματος. Προβλήματα.
•    Κινητική Υλικού Σημείου: Ευθύγραμμη κίνηση. Μέση και στιγμιαία ταχύτητα, επιτάχυνση. Επίπεδη κίνηση. Φυσικές συντεταγμένες. Καμπυλόγραμμη κίνηση στο χώρο. Συστήματα συντεταγμένων. Ανεξαρτησία κινήσεων. Αρχικές συνθήκες. Κυκλική κίνηση. Παραδείγματα-Προβλήματα.
•    Δυνάμεις και Κίνηση: Νόμοι Νεύτωνα. Είδη δυνάμεων. Πεδία δυνάμεων. Βαρυτική αλληλεπίδραση. Μάζα αδράνειας και μάζα βαρύτητας. Τριβή. Ισορροπία δυνάμεων. Εξίσωση κίνησης σε φυσικές συντεταγμένες. Παραδείγματα-Προβλήματα.
•    Συστήματα Αναφοράς: Σχετική ταχύτητα. Μετασχηματισμός του Γαλιλαίου. Αδρανειακά και μη-αδρανειακά συστήματα αναφοράς. Δυνάμεις αδράνειας. Αρχές σχετικότητας και ισοδυναμίας. Κίνηση σε στρεφόμενο σύστημα αναφοράς. Φυγόκεντρη δύναμη και δύναμη Coriolis. Παραδείγματα-Προβλήματα.
•    Ενέργεια & Νόμοι της Διατήρησης: Ώση. Ενέργεια. Έργο. Συντηρητικές δυνάμεις. Κινητική ενέργεια. Δυναμική ενέργεια. Ισχύς. Γραμμική ορμή, γωνιακή ορμή και ροπή δύναμης. Νόμοι διατήρησης. Νόμοι Κέπλερ. Παραδείγματα-Προβλήματα.
•    Συστήματα Υλικών Σημείων: Μηχανικό σύστημα υλικών σημείων. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις. Εσωτερική ενέργεια. Κίνηση κέντρου μάζας. Σύστημα αναφοράς κέντρου μάζας. Ορμή, ενέργεια και γωνιακή ορμή συστήματος. Κρούσεις. Συστήματα μεταβαλλόμενης μάζας. Παραδείγματα-Προβλήματα.
•    Μηχανικές Ταλαντώσεις: Απλή αρμονική ταλάντωση. Χαρακτηριστική εξίσωση, ενέργεια. Το εκκρεμές. Υπέρθεση ταλαντώσεων. Φθίνουσες ταλαντώσεις. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Συντονισμός πλάτους και ενέργειας. Παραδείγματα-Προβλήματα.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, Κωδικός Επιλογής: 77108691, Συγγραφείς: DANIEL KLEPPNER, ROBERT KOLENKOW, ISBN: 9789604618514, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
  • 2. Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Κωδικός Επιλογής: 112690832, Συγγραφείς: YoungH., FreedmanR., ISBN: 9789600238242, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
  • 3. Φυσική:Βασικές αρχές, Κωδικός Επιλογής: 102075353, Συγγραφείς: Halliday David, Resnick Robert,WalkerJearl( Γενική επιστ.επιμ. ΣτυλιάρηςΕυστάθιος), ISBN: 9789600122343, Εκδόσεις: Gutenberg
  • 4. Φυσική. Εισαγωγή στη Μηχανική, Κωδικός Επιλογής: 22766907, Συγγραφείς: Κυριάκος Δημήτρης, Καρακώστας Θεόδωρος, ISBN: 9789604563340, Εκδόσεις: Ζήτη

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.