Κορμού

Φυσική Στερεάς Κατάστασης
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥY201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
8
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Αγγελακέρης Μαυροειδής

Αρβανιτίδης Ιωάννης

Παπαγγελής Κωνσταντίνος

Βυρσωκινός Κωνσταντίνος

Ταλαντώσεις Πλέγματος: Ελαστικά κύματα στα στερεά, μονατομική και διατομική αλυσίδα, κανονικοί τρόποι δόνησης και φωνόνια, πυκνότητα καταστάσεων, ειδική θερμότητα, θερμική αγωγιμότητα.

Δομή Ενεργειακών Ταινιών - Ηλεκτρικές Ιδιότητες: Ελεύθερα και σχεδόν ελεύθερα ηλεκτρόνια, Ενεργός μάζα ηλεκτρονίου, θεώρημα Bloch, μέταλλα, αγωγιμότητα, πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων, ζώνη σθένους και αγωγιμότητας, δομή αδάμαντα.

Ημιαγωγοί: Ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγοί, προσμείξεις, οπές, στατιστική φορέων, δότες, αποδέκτες, παγίδες.

Διηλεκτρικές και Οπτικές Ιδιότητες στερεών: Πόλωση, Διηλεκτρική συνάρτηση, Ιοντική και ηλεκτρονική πολωσιμότητα, οπτικές ιδιότητες και σχέσεις Kramers - Kronig.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Φυσική στερεάς κατάστασης, Κωδικός Επιλογής: 12583778, Συγγραφείς: IbachHarald, LuthHans, Επιμέλεια - μετάφραση: Βες Σωτήριος, Μετάφραση: Παλούρα Ελένη, Αναγνωστόπουλος Αντώνης, Πολάτογλου Χαρίτων, ISBN: 9789604563135, Εκδόσεις: Ζήτη
  • 2. Φυσική στερεάς κατάστασης, Κωδικός Επιλογής: 94700247, Συγγραφείς: HofmannP, ISBN: 9789600236781, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
  • 3. ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, Κωδικός Επιλογής: 8767, Συγγραφείς: ΒΕΣ Σ., ΚΑΝΕΛΛΗΣ Γ., ISBN: 9786185092283, Εκδόσεις: ΓΙΑΧΟΥΔΗ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.