Κορμού

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΥΥ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Σαμαράς Θεόδωρος

•    Δομή του ηλεκτρονικού υπολογιστή: CPU, ALU, καταχωρητές, είδη μνήμης, διευθύνσεις και διευθυνσιοδότηση, στοιχεία δυαδικού και δεκαεξαδικού συστήματος
•    Ανάλυση προβλήματος διαγράμματα ροής, ψευδοκώδικας (δευτεροβάθμια εξίσωση, ταξινόμηση αριθμών, τυχερά παίγνια - μέθοδος Monte Carlo, εύρεση ριζών με τη μέθοδο της διχοτόμησης)
•    Πηγαίος κώδικας, μεταγλώττιση και σύνδεση, εκτελέσιμα προγράμματα, μεταβλητές και τύποι μεταβλητών, αλφαριθμητικές και λογικές εκφράσεις (τελεστές)
•    Έλεγχος ροής προγράμματος (διακλάδωση υπό συνθήκη, βρόχοι επανάληψης)
•    Ασκήσεις στον έλεγχο ροής προγράμματος
•    Συναρτήσεις μαθηματικές και διαχείρισης αλφαριθμητικών
•    Συναρτήσεις (κλήση με αντιγραφή/αναφορά, προεπιλεγμένες μεταβλητές, αναδρομική κλήση), εμβέλεια μεταβλητών (τοπικές/καθολικές), είσοδος/έξοδος σε αρχεία
•    Ασκήσεις στις συναρτήσεις
•    Συλλογές δεδομένων (πίνακες, δομές), δείκτες και δυναμική διαχείριση της μνήμης
•    Ασκήσεις με συλλογές δεδομένων
•    Θεωρία/Εξάσκηση: Μελέτη πλάγιας βολής
•    Θεωρία/Εξάσκηση: Ελαστική κρούση στις δυο διαστάσεις
•    Θεωρία/Εξάσκηση: Διάδοση φωτονίων σε ημι-άπειρο μέσο
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Κωδικός Επιλογής: 122079784, Συγγραφείς: Γ. Σ. Τσελίκης - Ν. Δ. Τσελίκας, ISBN: 9786188676206, Εκδόσεις: Γ.Σ.Τσελίκης - Ν.Δ.Τσελίκας

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.