Πληροφορίες Π.Μ.Σ.
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English

Π.Μ.Σ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

1. Γενικές Πληροφορίες

Το ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) λειτουργεί από το 1965. Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 λειτουργεί με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διετές και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής δύο κατευθύνσεις:

α) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων και

β) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών.

Μετά την απόκτηση του ΜΔΕ, οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

Το ΜΔΕ στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και θεωρείται προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α.

2. Διαδικασία Εισαγωγής

Στο ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Διοίκησης Τεχνολογίας, καθώς και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών των Πολυτεχνικών Σχολών, του εσωτερικού ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων επίσημα από το Ελληνικό κράτος ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Οι αιτήσεις πτυχιούχων άλλων τμημάτων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο άπτεται με αυτό του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) γίνονται δεκτές με προϋπόθεση την επιτυχή εξέταση σε τρία προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εισαγωγής (ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, απαραίτητα δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής, κλπ) υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://elecom.physics.auth.gr

3. Πρόγραμμα σπουδών

Το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Το πρόγραμμα μαθημάτων συμπληρώνεται κάθε χρόνο με ένα πρόγραμμα διαλέξεων εξωτερικών ειδικών επιστημόνων είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Επίσης πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές σε παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις τεχνολογίας ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών.

Το ΠΜΣ έχει επιστολές ενδιαφέροντος εκπαιδευτικής συνεργασίας τουλάχιστον 20 επιλεγμένων επιχειρήσεων, γεγονός που αναδεικνύει την αναγνώριση του επιπέδου σπουδών του.

4. Οργάνωση - Διδάσκοντες – Υποδομή

Το ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) διοικείται σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο από την Γ.Σ. και τα όργανα διοίκησης του τμήματος Φυσικής (Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος, Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών). Τη θέση του Διευθυντή Σπουδών του ΠΜΣ κατέχει σήμερα ο Καθηγητής κ. Στυλιανός Σίσκος.

Τα μέλη ΔΕΠ που προσφέρουν υπηρεσία είναι 11. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) με άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων έχει αναληφθεί από διακεκριμένους καθηγητές και ερευνητές

Το ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) λειτουργεί στους χώρους των Εργαστηρίων Ραδιοεπικοινωνιών (ΕΡα) και Ηλεκτρονικής.

Η εργαστηριακή και υπολογιστική υποδομή περιλαμβάνει ένα σύνολο διατάξεων σύγχρονου εξοπλισμού Ραδιοεπικοινωνιών, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Ηλεκτρονικής, Μικροηλεκτρονικής και Συστημάτων Ελέγχου.

Στη διάθεση του ΠΜΣ υπάρχουν επίσης μία ειδική αίθουσα με σύγχρονο υπολογιστικό εξοπλισμό (με σχετικό λογισμικό, εκτυπωτές, σύνδεση στο διαδίκτυο, κλπ) και μια αίθουσα τηλεκπαίδευσης. Στο χώρο των εργαστηρίων αναλογούν 10τ.μ. ανά φοιτητή.

5. Αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος συνολικά, και του περιεχομένου των μαθημάτων ειδικότερα, εφαρμόζεται σε δύο χώρους:

Εσωτερική: ερωτηματολόγια έκφρασης γνώμης για φοιτητές, και

Εξωτερική: ερωτηματολόγια σε υπευθύνους φορέων απασχόλησης των αποφοίτων.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την καταγραφή - ανάλυση των στοιχείων αλλά και την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών καινοτομιών και των αποτελεσμάτων τους σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

6. Επαγγελματική σταδιοδρομία

Σε επίπεδο Εξειδίκευσης οι διπλωματούχοι μπορούν να καλύψουν ανάγκες στην Ηλεκτρονική βιομηχανία και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στις Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική. Επιπλέον, στην Τεχνική Εκπαίδευση αποτελούν έναν από τους κύριους πυρήνες στελεχών για την εκπαίδευση τεχνικών στην Ηλεκτρονική, την Τηλεπληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Τα στοιχεία απασχόλησης των 650 περίπου αποφοίτων του ΠΜΣ δείχνουν ότι η απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική ως προς το μέγεθος και το ρυθμό.

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε το 2003 στο πλαίσιο του προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ (Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.3, Κατηγ. Πράξ. 2.2.3α)

Το ΜΔΕ στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και θεωρείται προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α.