Κορμού

Εργαστήριο Ατομικής Φυσικής
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘY503
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
5
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
2
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Ελευθεριάδης Χρήστος

Ιωαννίδου Αλεξάνδρα

Κορδάς Κωνσταντίνος

Σαββίδης Ηλίας

Σαμψωνίδης Δημήτριος

Στούλος Στυλιανός

Τζαμαρίας Σπυρίδων

Λαμπούδης Χρήστος

Κυρίτση Κωνσταντία

Τοπάλογλου Χρυσάνθη

•    Εκτίμηση του σφάλματος μιας μεμονωμένης μέτρησης. Μετάδοση σφαλμάτων. Ελάχιστα τετράγωνα με σφάλματα. 
•    Μη ελαστική σκέδαση ηλεκτρονίων (πείραμα Frank - Hertz). 
•    Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο (μέτρηση της σταθεράς του Planck, h). 
•    Κυματική φύση των ηλεκτρονίων (περίθλαση ηλεκτρονίων). 
•    Δέσμη ηλεκτρονίων σε μαγνητικό πεδίο και μέτρηση του λόγου e/m. 
•    Θερμιονική εκπομπή (νόμος του Richardson). 
•    Μελέτη των ενεργειακών σταθμών του ατόμου του Νa, εύρεση της ενέργειας των σημαντικότερων κβαντικών μεταπτώσεων μεταξύ διεγερμένων ενεργειακών σταθμών του ατόμου και μελέτη της λεπτής υφής τους
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, Κωδικός Επιλογής: 2790, Συγγραφείς: Σ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ, Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ, Α. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ..., ISBN: 9789603570912, Εκδόσεις: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.