Γενικών Επιλογών

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΨΕ502
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου διδακτικού σεναρίου ένταξης και χρήσης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (πειράματα συγχρονικής καταγραφής, video-μετρήσεις, ανάλυση δεδομένων και διεργασίες μοντελοποίησης).
•    Παραδοσιακές μορφές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
•    Σύγχρονες μορφές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας : Τεχνολογία Πληροφορίας & Επικοινωνίας    
•    Το Πείραμα στη Φυσική
    πείραμα επίδειξης
    συμβατικά πειράματα άσκησης (hands on) 
    πειράματα με υπολογιστή (MBL-VBL)
    πειράματα σε υπολογιστή (προσομοιώσεις & Εικονικά Εργαστήρια)
    πειράματα εξ’ αποστάσεως (remote experiments) 
•    Σενάρια ένταξης και χρήσης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
•    Παρουσιάσεις (PowerPoint – ιστοσελίδες)
•    Παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου – εκπαίδευση από απόσταση
Οι φοιτητές, μετά από μια αρχική εξοικείωση με τα απαιτούμενα λογισμικά, αναλαμβάνουν ένα θέμα Φυσικής και το αντιμετωπίζουν με πείραμα συγχρονικής καταγραφής (MBL) και video-μετρήσεις (VBL). Αναλύουν τα πειραματικά δεδομένα και μοντελοποιούν τα φαινόμενα (modeling).
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Διδακτική και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων STEM και ΤΠΕ, Κωδικός Επιλογής: 68374254, Συγγραφείς: Ψυχάρης Σαράντος, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος, ISBN: 9789604187065, Εκδόσεις: Τζιόλα
  • 2. Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών - 2η Έκδοση, Κωδικός Επιλογής: 86201075, Συγγραφείς: Βασίλης Ι. Κόμης, ISBN: 9789605780579, Εκδόσεις: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
  • 3. ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, Κωδικός Επιλογής: 28015, Συγγραφείς: ΤΑΣΟΣ Α. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΟΥ, ISBN: 9789604613915, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.