Βασικών Επιλογών

Πυρηνική Φυσική
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Ελευθεριάδης Χρήστος

Από τα στοιχειώδη σωμάτια στους πυρήνες, φύση των πυρηνικών δυνάμεων, πυρηνικά πρότυπα, ενεργειακές καταστάσεις πυρήνων, πυρηνικά δυναμικά, πυρηνικές αντιδράσεις, κινηματική πυρηνικών αντιδράσεων, φυσική νετρονίων, πυρηνοσύνθεση - δημιουργία των στοιχείων στο Σύμπαν.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, Κωδικός Επιλογής: 42100188, Συγγραφείς: ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ISBN: 9789609551144, Εκδόσεις: COPYCITY

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.