Ειδικών Επιλογών

Ατμοσφαιρική Διάχυση και Διασπορά
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΕ102
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Μελέτη Χαρίκλεια

•    Ατμοσφαιρική ρύπανση κι αρχές διαχείρισης ποιότητας του αέρα.  Δείκτες αέριας ποιότητας.
•    Ατμοσφαιρική διασπορά: Μηχανισμοί και παράμετροι επίδρασης. Ο ατμοσφαιρικός κύκλος διασποράς. Μονάδες μέτρησης των συγκεντρώσεων των ρύπων στον αέρα. Ασκήσεις.
•    Ατμοσφαιρικοί ρύποι: Ταξινόμηση-Ιδιότητες-Πηγές-Επιπτώσεις Αιωρούμενα σωματίδια. Ασκήσεις
•    Κλίμακες διασποράς. Μοντέλα υπολογισμού της ατμοσφαιρικής διασποράς: Βασικοί ορισμοί - Πεδία εφαρμογών- Τύποι – Ταξινόμηση. 
•    Μοντέλα υπολογισμού της ατμοσφαιρικής διασποράς: Δομή – Προσέγγιση κατά Euler και κατά Lagrange. Παραδείγματα εφαρμογής απλών μοντέλων.
•    Τυρβώδη διάχυση - Θεωρίες υπολογισμού της τυρβώδους διάχυσης με έμφαση στη θεωρία βαθμωτής μεταφοράς. Ασκήσεις.
•    Μοντέλο θυσάνου του Gauss: Βασική αρχή – Προϋποθέσεις – Εξισώσεις του Gauss για σημειακή καμινάδα – Προσδιορισμός των τυπικών αποκλίσεων  των κατανομών των συγκεντρώσεων - Σφάλματα.
•    Μοντέλο θυσάνου του Gauss: Διευρυμένες  εξισώσεις του Gauss για σημειακή καμινάδα. Ειδικές περιπτώσεις. Χρήση νομογράμματος. Ασκήσεις.
•    Πρακτική άσκηση: Παρουσίαση του μοντέλου θυσάνου του Gauss RAM και επίδειξη του χειρισμού του. Παράδειγμα εφαρμογής μοντέλου RAM για τον υπολογισμό διασποράς από βιομηχανικές καμινάδες και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
•    Μεταβολή του ανέμου με το ύψος. Ενεργό ύψος εκπομπής σημειακής πηγής. Επίδραση των κτιρίων και της καμινάδας στη διασπορά. Ασκήσεις.
•    Προσδιορισμός της ανύψωσης του θυσάνου ανάλογα με την ατμοσφαιρική κλάση ευστάθειας. 
•    Μηχανισμοί απομάκρυνσης των ρύπων από την ατμόσφαιρα: Xημικοί μετασχηματισμοί - Bαρυτική καθίζηση σωματιδίων – Ξηρή εναπόθεση – Υγρή εναπόθεση. Ασκήσεις.
•    Επανάληψη.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Ανάλυση επικινδυνότητας, Κωδικός Επιλογής: 18549046, Συγγραφείς: Ασσαέλ Μάρκος Ι.,Κακόσιμος Κωνσταντίνος Ε., ISBN: 9789604181483, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ
  • 2. ΠΗΓΕΣ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, Κωδικός Επιλογής: 25875, Συγγραφείς: Γεώργιος Μπεργελές, ISBN: 9602546603, Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.