Βασικών Επιλογών

Μη γραμμικά δυναμικά συστήματα
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΕ204
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Βουγιατζής Γεώργιος

•    Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα – Αναλυτικές και Αριθμητικές διαδικασίες – Το λογισμικό Mathematica
•    Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων αναλυτικά και αριθμητικά - Επίλυση με Mathematica
•    Γενικές Έννοιες των Δυναμικών Συστημάτων – Τροχιές, Φασικός Χώρος
•    Διατηρητικά Δυναμικά συστήματα Ενός βαθμού Ελευθερίας
•    Αυτόνομα Γραμμικά Συστήματα Δύο Διαστάσεων
•    Αυτόνομα Μη Γραμμικά Συστήματα Δύο Διαστάσεων
•    Διακλαδώσεις – Οριακοί κύκλοι
•    Εφαρμογές
•    Μη αυτόνομα συστήματα Ενός βαθμού ελευθερίας – Ταλαντωτές
•    Περιοδικές, ημιπεριοδικές και χαοτικές ταλαντώσεις
•    Οριακοί κύκλοι και παράξενος ελκυστής στην εξίσωση Duffing
•    Διακριτές δυναμικές απεικονίσεις
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΣΤΗΜΑΤΑ 2η εκδοση, Κωδικός Επιλογής: 94645822, Συγγραφείς: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ISBN: 9789607258823, Εκδόσεις: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΣ Γ. ΠΝΕΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ, 2016,ISBN: 978-960-603-103-8

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.