Ειδικών Επιλογών

Εισαγωγή στη Φυσική Ιονισμένων Αερίων (Φυσική Πλάσματος)
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΕ211
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Παππάς Γεώργιος

Εισαγωγικές έννοιες. Κίνηση φορτίων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Εξοικείωση με τους τρόπους περιγραφής ενός ιονισμένου αερίου (κινητική θεωρία (εξίσωση Vlassov) και την ρευστό-μηχανική (εξισώσεις δύο ρευστών (ηλεκτρονίων και ιόντων), μαγνητουδροδυναμική)). Κύματα στο πλάσμα. Διάχυση στο πλάσμα. Ευστάθεια και αστάθειες του πλάσματος. Μη γραμμικά φαινόμενα στο πλάσμα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Φυσική του πλάσματος, Κωδικός Επιλογής: 18549044, Συγγραφείς: Βλάχος Λουκάς, ISBN: 9608050324, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.